ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระแทกแดกดัน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระแทกแดกดัน-, *กระแทกแดกดัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแทกแดกดันว. อาการที่กล่าวกระทบกระแทกหรือประชดเพราะความไม่พอใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I started doing martial arts, ironically, because I thought it would give me a little bit more Zen in my life.ฉันเริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้ กระแทกแดกดัน , เพราะชั้นคิดว่า มันจะค่อยๆให้ความเป็นลัทธิ Zen ทีละนิดในชีวิตชั้น The Story of the 50 (2012)
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก! Restraint (2012)
How ironic to be called cruel by a man such as this, a man accused of such atrocities.ช่างกระแทกแดกดันที่ถูกผู้ชายแบบเขา... หาว่า "โหดร้าย" ผู้ชายที่... ต้องข้อหากระทำการอันโหดเหี้ยม Stonehearst Asylum (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top