ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดทิ่มแทง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดทิ่มแทง-, *พูดทิ่มแทง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พูดทิ่มแทง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พูดทิ่มแทง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดทิ่มแทง[V] say sarcastically, See also: say satirically, say ironically, Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ, Example: แม่ชอบพูดทิ่มแทงให้ฉันเจ็บใจเรื่องที่ฉันท้องไม่มีพ่อ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top