ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

憎たらしい

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憎たらしい-, *憎たらしい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are the wickedest witty person I know.君は私の知っている中で憎たらしいほど機知に富んだ人だよ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a strangely dislikeable person.[JA] 本当に憎たらしい子だ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
I have loved her even when I've hated her.[JA] 彼女が憎たらしい時も 愛していました Crazy, Stupid, Love. (2011)
She has the same kind of arrogant smile.[JA] この憎たらしい笑みを見て! 8 Women (2002)
The gods have been annoyingly silent on that matter.[JA] 神はその問題について 憎たらしいほど沈黙を守っていた Hercules (2014)
We're gonna get the pigs who did this.[JA] この憎たらしい犯人を 見つけてくれ Green Light (2015)
Why, you impudent little... Go ahead! Slice him![JA] 憎たらしいクソガキがぁッ! やれやれっ! Treasure Planet (2002)
Oh, don't you start. You and your new bloody little mate.[JA] いいかげんにして あなたも あの憎たらしいボスも Episode #1.4 (2013)
I also hate this Evil.[JA] 憎たらしい Bait (2015)
- THIS LOOKS SO DAMN GOOD.[JA] 憎たらしいほど おいしそう Highway of Tears (2014)
I realize that, but there's something you should...[JA] 憎たらしい "聞いて頂きたい事が..." Creepshow (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top