Search result for

ถากถาง

(42 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถากถาง-, *ถากถาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถากถาง[V] lampoon, Syn. ค่อนว่า, Example: สมภพถากถางอดีตคู่หมั้นด้วยคำพูดที่เจ็บแสบ, Thai definition: มีเจตนาว่าให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถากถางก. ค่อนว่า, มีเจตนาว่าให้เจ็บใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You guys are more cynical than I am.พวกคุณชอบถากถางมากกว่าฉัน Emancipation (2008)
Forgot just how forthright you can be.แค่ลืมการพูดถากถางซะ คุณช่วยได้ Pilot (2008)
Well, I can understand why you're a bit cynical, but I'm giving him another chance.แม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงชอบเยาะเย้ยถากถางบ้าง แต่แม่จะให้โอกาสเขาอีกซักครั้ง Rose's Turn (2009)
Ooh, astronomy snap.โอ้, คำถากถางจากนักดาราศาสตร์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You know what you are? You're a cynic.คุณรู้ป่าว คุณเป็นคนยังไง คุณเป็นพวกชอบถากถางคนอื่น Leap Year (2010)
Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you gave Matthew.มาใน ตอนนี้ ฉัน ไม่ได้ พูดคุย เกี่ยวกับการ ร่วมเพศ ไม่ ถากถาง เช่น คุณให้ แมทธิว I Spit on Your Grave (2010)
Cynical, elitist,ชอบถากถาง ถือตนเหนือผู้อื่น Investigative Journalism (2010)
I'm no expert, but I believe what we just heard from Penny was sarcasm.ฉันไม่ฟันธงนะ แต่ฉันเชื่อว่า อะไรที่เราได้ยินจากเพนนี มันเป็นคำถากถาง The 21-Second Excitation (2010)
She took one look at you, radiant in a beautiful gown, and started shredding the dress and your self-esteem.เธอเห็นคุณในชุดที่สวยสดใส และเริ่ม ถากถางเครื่อง แต่งกาย\ และทำลายความมั่นใจในตัวคุณเอง The Undergraduates (2010)
Humbugs are attracted to sarcasm. Wow. Somewhere out there, Tim Burton just got a boner.พวก Humbug ประสาทไวต่อการถากถาง นั่นคงทำให้ Tim Burton ปึ๋งปั๋งน่าดู Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Jeff, don't be sarcastic.เจฟ อย่าพูดถากถางสิ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Okay, if I could just take this time to share a few words of sarcasm with whoever it is that took this pen.เอาล่ะ ผมขอใช้เวลาตรงนี้ พูดถากถางอะไรซักหน่อย ถึงใครก็ตามที่เอาปากกาไป Cooperative Calligraphy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถากถาง[v.] (thākthāng) EN: lampoon   FR: railler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibe[VI] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
gibe[VT] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
lampoon[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม
peck[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม, Syn. nag
sardonic[ADJ] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. cynical, sarcastic, scornful
sarky[ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
satirize[VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass

English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynic(n) ผู้ถากถาง,ผู้เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top