ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarky

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarky-, *sarky*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sarky มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sarky*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarky[ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
.: La Fabrique :.][ Übersetzung ][ .....][ NegroManus Sarkys ][..... ][ Korrektur ][ .....][ AriGold ][..... Slapsgiving 2: Revenge of the Slap (2009)
.: La Fabrique :.][ Übersetzung ][ .....][ D(oc) Sarkys ][..... ][ Korrektur ][ .....][ AriGold ][..... The Playbook (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกกระทั้น[ADJ] sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top