ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in order

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in order-, *in order*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in order(adj) เป็นระเบียบ, See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, Syn. arranged, chronological
in order(adv) เป็นระเบียบ, See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ, Syn. step by step, orderly
in order to(prep) เพื่อ, See also: เพื่อที่จะ, Syn. for
in order that(conj) เพื่อว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in order for(phrase) เพื่อให้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย The Great Dictator (1940)
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม Rebecca (1940)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding, ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
Are you looking for that snake in order to do away with yourself?เธอกำลังหางูนั่น เพื่อให้ตัวเองตายแล้วไปจากที่นี่เหรอ The Little Prince (1974)
- Is everything in order now?-ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วรึ? Suspiria (1977)
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ. Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
In order to help you understand what happened, เพื่อที่จะช่วยให้พวกคุณ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น Clue (1985)
I came here for years in order to paint.ผมมาที่นี่เพื่อวาดรูป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล Field of Dreams (1989)
I got to go on the lam in order to get away from this guy.ผมต้องขัดคำสั่ง เพื่อหนีจากผู้ชายคนนี้ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in orderA discussion of the proposal seems to be in order.
in orderAdmission will be allotted in order of application.
in orderAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
in orderAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
in orderA new team was formed in order to take part in the boat race.
in orderA new team was formed in order to take part in the race.
in orderAt the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.
in orderBill got up early in order that he might catch the first train.
in orderBob hurried home in order to watch the TV program.
in orderBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
in orderChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
in orderCome closer in order that you may see the screen better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อให้(conj) in order that, See also: in order to, Syn. เพื่อ, Example: การลดพลังงานกระทำได้โดยทานอาหาร 3 มื้อ แต่ค่อยๆ ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ
พอให้(conj) in order to, Syn. เพื่อให้, Example: ข้างในโรงทีมใหญ่ร้อนระอุทำให้ต้องมายืนออกันที่ทางเข้าพอให้ได้ลมจากข้างนอก, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงวัตถุประสงค์ของข้อความที่ตามมา
เป็นลำดับ(adv) in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai Definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
โดยลำดับ(adv) in order, See also: in series, successively, respectively, Syn. ตามลำดับ, Example: ทายาทต้องสืบทอดมรดกโดยลำดับ
ทั้งนี้(conj) in order that, See also: so that, so as to, for the purpose that, Syn. เช่นนี้, ดังนี้, Example: ธุรกิจปัจจุบันได้มีการนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: ตามที่กล่าวมานี้
เพื่อที่จะ(conj) in order to, See also: in order that, Syn. เพื่อจะ, เพื่อ, Example: ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานทำการเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: separate ; be in order to make a partition
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
เกล็ดเมล็ดแตงโม[klet malet taēng mō] (v, exp) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels
ลำดับ[lamdap] (v) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence  FR: ordonner ; séquencer
ลอยช้อน[løichøn] (v) EN: float in the water in order to catch fish
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
เพื่อให้[pheūa hai] (conj) EN: in order that ; in order to  FR: pour que ; de façon à
เพื่อ[pheūa thī ja] (x) EN: in order to

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
以免[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, ] in order to avoid; so as not to, #6,286 [Add to Longdo]
依次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] in order; in succession, #7,401 [Add to Longdo]
用以[yòng yǐ, ㄩㄥˋ ㄧˇ, ] in order to; so as to, #11,119 [Add to Longdo]
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] in order of arrival; first come, first served, #73,489 [Add to Longdo]
顺次[shùn cì, ㄕㄨㄣˋ ㄘˋ, / ] in order; in proper sequence, #81,966 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
um zu ...; um ... zuin order to ...; so as to [Add to Longdo]
um ... zuin order to [Add to Longdo]
Um die Zeit totzuschlagen, lese ich ein Buch.In order to kill time I'll read a book. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべく[subeku] (aux-v, conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n, vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
には[niha] (prt) (See に, は) for (in regard to); in order to [Add to Longdo]
にゃ[nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
べく[beku] (aux-v, conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux, suf) (2) (See 可き, 可し) must; should [Add to Longdo]
ように[youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
んがため[ngatame] (exp) (See ために) in order to [Add to Longdo]
フラックス[furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  in order
      adj 1: in a state of proper readiness or preparation or
             arrangement; "everything is in order for their arrival"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top