ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นลำดับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นลำดับ-, *เป็นลำดับ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นลำดับ(adv) in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai Definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's show them in order of appearance.มาลองดูเป็นลำดับ Yomigaeri (2002)
You're Eun-sung's squeeze?เธอเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของอึนซอง ? The Guy Was Cool (2004)
You're grunts,nobodies,the bottom of the surgical food chain.คุณไม่มีใครให้พึ่ง เป็นลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร A Change Is Gonna Come (2007)
all fibonacci numbers.เป็นลำดับเลขฟีโบนัชชีทั้งหมด Masterpiece (2008)
Oh, and the position of assistant manager concerned, are you on top.อืมม์ ตอนนี้ตำแน่งผช คนใหม่น่าจะเป็น คุณมีชื่อเป็นลำดับต้นๆ Drag Me to Hell (2009)
It's Environment First, a local West Virginia organization.ให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก ผ่านองค์กรท้องถิ่นของเวสต์เวอจิเนีย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I hear congratulations are in order.ฉันได้ยินแสดงความยินดีเป็นลำดับ Justice (2009)
No, it's a sequence of numbers.ไม่ มันเป็นลำดับตัวเลข Episode #3.5 (2009)
And disintegrates them in the process.และทำให้ร่างเหยื่อ ผุสลายเป็นลำดับต่อมา Earthling (2009)
This is the sequence.นี่เป็นลำดับ 9 (2009)
Ow! Just hit you in the heart.นี่เป็นลำดับที่เราคิดว่าน่าจะได้อีกครั้ง ใช่มั้ย? Our Family Wedding (2010)
♪ Doo-dah, doo-dah ♪แต่หากว่าเขาไม่มีทายาท คุณก็ถือเป็นลำดับต่อไป The King's Speech (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement

English-Thai: Longdo Dictionary
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in turn(adv) เป็นลำดับ, See also: ตามลำดับ, Syn. alternately, by turns
quinary(adj) ที่ 5, See also: เป็นลำดับที่ 5
second(adj) ที่สอง, See also: เป็นลำดับที่สอง, Syn. next, following, succeeding
seriatim(adj) เป็นอนุกรม, See also: เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน, Syn. consecutive
seriatim(adv) เป็นอนุกรม, See also: เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน, Syn. consecutively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential, Ant. interrupted
crescendo(คริเซน'โด) n.,adj.การเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของแรง,ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
crescive(เครส'ซิฟว) adj. ซึ่งเพิ่มขึ้นนเป็นลำดับ
gradate(เกร'เดท) vi.,vt. (ทำให้) ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ เปลี่ยนสี,เรียงเป็นลำดับ,ทำให้ราบ
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
string(สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว

English-Thai: Nontri Dictionary
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, Syn. schrittweise

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top