ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronological

K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronological-, *chronological*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronological(adj) ตามลำดับเวลา, Syn. chronologic, in sequence, sequent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี, ตามลำดับเหตุการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์, กาลภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronological ageอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chronological primitivismบรรพกาลนิยมเชิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 9, 000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
All three, in chronological order.ทั้งสามคน เรียงตามอายุ The Woodsman (2004)
We took the footage, in chronological order, and edited it together.เราเอาภาพวิดีโอมาเรียงตามลำดับแล้วแก้ไขให้มันต่อเนื่องกัน Episode #1.3 (2009)
His work--the women, he put them in chronological order.ของเขา--ผู้หญิง เขาจัดเรียงพวกหล่อนตามลำดับเวลา ...A Thousand Words (2010)
Everything is displayed in chronological order. The images are not manipulated.ทุกเหตุการณ์ที่ปรากฏ เกิดขึ้นตามลำดับเวลาจริง และไม่มีการตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น Trollhunter (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHRONOLOGICAL K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
CHRONOLOGICALLY K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronological (j) krˌɒnəlˈɒʤɪkl (k r o2 n @ l o1 jh i k l)
chronologically (a) krˌɒnəlˈɒʤɪkliː (k r o2 n @ l o1 jh i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] chronological narrative #195,376 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年表[ねんぴょう(P);えんぴょう, nenpyou (P); enpyou] (n) chronological tables; chronology; (P) #3,155 [Add to Longdo]
年譜[ねんぷ, nenpu] (n) chronological record; (P) #10,262 [Add to Longdo]
経時[けいじ, keiji] (n) (1) passing of time; age; (adj-no) (2) chronological; successive; metachronic; age-related; age-based; aging [Add to Longdo]
経時的[けいじてき, keijiteki] (adj-na) chronological; over time [Add to Longdo]
時系列[じけいれつ, jikeiretsu] (n) chronological order (time sequential) [Add to Longdo]
生活年齢[せいかつねんれい, seikatsunenrei] (n) (See 暦年齢) chronological age [Add to Longdo]
倒叙[とうじょ, toujo] (n) reverse chronological order [Add to Longdo]
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle [Add to Longdo]
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] (n, adj-no) chronological order [Add to Longdo]
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] (n, adj-no) { comp } chronological [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top