Search result for

พอให้

(17 entries)
(0.0756 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอให้-, *พอให้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอให้[CONJ] in order to, Syn. เพื่อให้, Example: ข้างในโรงทีมใหญ่ร้อนระอุทำให้ต้องมายืนออกันที่ทางเข้าพอให้ได้ลมจากข้างนอก, Thai definition: คำเชื่อมแสดงวัตถุประสงค์ของข้อความที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And enough time to provoke a respiratory reactionและเวลาที่พอให้มันกระตุ้นให้ระบบการหายใจมีปฏิกิริยา Last Resort (2008)
Also enough for Ki Sun's dowry when she marries. Enough to buy her wedding clothes.และพอให้เป็นสินเดิมของคิซุนตอนที่ เธอแต่งงาน, พอที่จะซื้อชุดแต่งงานให้น้อง Episode #1.7 (2008)
You will have plenty of regrets to dwell on.แม่อาจต้องมีความเสียดายมากพอให้กังวล Episode #1.9 (2008)
There's nothing in SangaIa worth protecting.โดยเฉพาะเมื่อไม่มีอะไร ใน Sangala มีค่าพอให้ปกป้อง 24: Redemption (2008)
This kind of thing that you could possibly get through?อาจมีรอยแตกพอให้ผ่านเข้าไปได้ The Girlfriend Experience (2009)
If I don't give 'em enough to put you in jail, they're putting me there.ถ้าฉันไม่ให้ข้อมูลพอให้เขาจับเธอได้ เขาก็จะจับฉัน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Well,obviously,there's not a lot of room for me here.เห็นๆกันอยู่ ว่าไม่มีห้องพอให้ผมอยู่ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I know you don't. it's not worth getting upset about.ผมรู้ว่าคุณไม่ มันไม่มีค่าพอให้คุณคิดกังวลหรอก Connect! Connect! (2009)
At least I got something out of all this suffering.อย่างน้อยข้าก็ได้รับบางสิ่ง ที่พอให้หลุดพ้นไปจากความทรมานนี่ The Hidden Enemy (2009)
Now, we've isolated power to 40% of the operational weapons system, and it should be good enough to get us a read on our power reduction capability.ตอนนี้เราแยกพลังงาน ไป 40% ของระบบการดำเนินการขีปนาวุธ น่าจะดีพอให้เราอ่าน Earth (2009)
I found that the only reason that we never fought was because I didn't care enough to bother.ฉันพบว่า เหตุผลที่เราไม่เคยทะเลาะกัน เพราะฉันไม่แคร์มากพอให้ใส่ใจ Hard-Hearted Hannah (2009)
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก Ballad (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
uninterruptible power supuninterruptible power supply ใช้ตัวย่อว่า UPS (อ่านว่า ยูพีเอส) หมายถึง แบตเตอรี่สำรองที่จะทำงานได้ทันทีที่ไฟดับ โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไว้ใช้พอที่จะสั่งให้เก็บงาน (save) ที่ทำอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีพอให้ใช้ต่อไป เมื่อบันทึกลงเก็บเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรีบปิดเครื่อง (อย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้ข้อมูลที่ทำไว้หายไปหมด)
upsยูพีเอส <คำอ่าน>ย่อมาจาก uninterruptible power supply หมายถึง แบตเตอรี่สำรองที่จะทำงานได้ทันทีที่ไฟดับ โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไว้ใช้พอที่จะสั่งให้เก็บงาน (save) ที่ทำอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีพอให้ใช้ต่อไป เมื่อบันทึกลงเก็บเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรีบปิดเครื่อง (อย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้ข้อมูลที่ทำไว้หายไปหมด)

English-Thai: Nontri Dictionary
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top