Search result for

เขย่ง

(29 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขย่ง-, *เขย่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่ง[V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เขย่งเก็งกอย[V] hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขย่ง(ขะเหฺย่ง) ก. ยืนด้วยปลายเท้า, พยุงตัวให้สูงขึ้น.
เขย่งก้าวกระโดดน. การแข่งกรีฑาชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันวิ่งจากต้นทางทีละคนจนถึงเส้นเริ่มที่มีกระดานรองรับ เขย่งเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับยันตัวขึ้นแล้วก้าวด้วยเท้าอีกข้างหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงกระโดด ใครกระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ.
เขย่งเก็งกอยก. กระโดดตีนเดียว.
เขย่งเก็งกอยน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinese Rooster Fightเขย่งก้าวชนไหล่แบบจีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but I'm going with a skip in my step and a smile on my face.ไม่รู้ แต่ฉันจะเขย่งก้าวเดิน พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Pull me.- เขย่งหน่อยสิ เดล Pineapple Express (2008)
They kind of squish my baby toe.มันทำให้ฉันเขย่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
But you can tiptoe through a minefieldแต่คุณก็สามารถเดินเขย่งผ่านสนามระเบิดไปได้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
The lad's practically skipping.เขย่ง ก้าว กระโดดเลยต่างหาก Walk of Punishment (2013)
Are you sure you don't want to choose one of the hundreds of birds that had their wings up?ไม่สนตัวอื่น ที่เขย่งยกปีก อยู่เป็นร้อยเหรอ The Angry Birds Movie (2016)
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Well, one thing I will say, the Fire Swamp certainly does keep you on your toes.อย่างเดียวที่ข้าอยากพูดก็คือ ... กับดักไฟจะทำให้เราต้องเดินเขย่งเก็งกอยไปตลอกเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
Then I hop, then I jump.แล้วเขย่ง แล้วกระโดด The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- I don't tiptoe around the truth!- ฉันไม่เขย่งรอบความจริง! Showtime (2002)
I am such a freak, in fact, that I have to tiptoe around this school pretending to be some brainless barbie doll so nobody notices how different I am.ฉันมันตัวประหลาด จริงๆ ที่ต้องเขย่งไปทั่วโรงเรียน ทำตัวเป็นบาร์บี้ไร้สมอง เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่าฉันแตกต่างยังไง Chapter Three 'Kindred' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่ง[adv.] (khayeng) FR: sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiptoe[VI] เดินด้วยปลายเท้า, See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe[ADV] เขย่งเท้า, See also: ยืนบนปลายเท้า
vault[VT] กระโดดโดยเอามือยันพื้น, See also: เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม, Syn. jump, leap, spring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle

English-Thai: Nontri Dictionary
tiptoe(vi) เขย่งเท้า,เดินย่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top