ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serially

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serially-, *serially*, serial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serially(adv) อย่างเป็นชุดๆ, See also: อย่างเป็นตอนๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seriallyThis story appeared serially in the Asahi.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serially (a) sˈɪəʳrɪəʳliː (s i@1 r i@ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serially \Se"ri*al*ly\, adv.
   In a series, or regular order; in a serial manner; as,
   arranged serially; published serially.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serially
   adv 1: in a serial manner; "serially composed music"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top