ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectively

R IH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectively-, *respectively*, respective
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectively(adv) ตามลำดับ, See also: โดยลำดับ, Syn. severally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ, ต่างก็

English-Thai: Nontri Dictionary
respectively(adv) แต่ละ, ตามลำดับ, ทุกๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นลำดับ(adv) in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai Definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
ตามลำดับ(adv) respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai Definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ตามลำดับ[tām lamdap] (adv) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively  FR: dans l'ordre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPECTIVELY R IH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectively (a) rˈɪspˈɛktɪvliː (r i1 s p e1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まい, mai] (n-adv, n-suf) each respectively; (P) #4,457 [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) #10,435 [Add to Longdo]
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement [Add to Longdo]
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectively \Re*spec"tive*ly\, adv.
   1. As relating to each; particularly; as each belongs to
    each; as each refers to each in order; as, let each man
    respectively perform his duty.
    [1913 Webster]
 
       The impressions from the objects or the senses do
       mingle respectively every one with its kind.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Relatively; not absolutely. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Partially; with respect to private views. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. With respect; regardfully. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectively
   adv 1: in the order given; "the brothers were called Felix and
       Max, respectively" [syn: {respectively}, {severally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top