ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huit

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huit-, *huit*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
หอยอีรม[n.] (høi īrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หอยนางรม[n.] (høināngrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng yen) FR: dix-huit heures ; six heures du soir
น้ำมันหอย[n. exp.] (nāmman høi) EN: oyster sauce   FR: sauce d'huîtres [f]
นางรม[n.] (nāngrom) FR: huître [f]
แปด[num.] (paēt) EN: eight ; 8   FR: huit ; 8
เศษหนึ่งส่วนแปด[n. exp.] (sēt neung suan paēt) EN: one-eighth   FR: un huitième
สิ่งสิ่งอัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก[n. exp.] (sing atsajan andap paēt khøng løk) EN: The Eighth Wonder of the World   FR: La huitième merveille du monde

CMU English Pronouncing Dictionary
HUITT    HH UW1 T

French-Thai: Longdo Dictionary
huit(numéro) แปด, 8
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18

Japanese-English: EDICT Dictionary
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  huit /ɥi/ 
   eight

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top