ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strike against

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strike against-, *strike against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strike against[PHRV] ประท้วงต่อ, Syn. hang out for, hold out for, stand out for, stick out for
strike against[PHRV] ชนกับ, See also: กระแทกกับ, Syn. knock against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must strike against the Eastern Coven now.เราจะต้องตีกับแม่มดตะวันออก ในขณะนี้ Underworld: Blood Wars (2016)
I will not order a nuclear strike against a civilian population.ผมจะไม่อนุมัติให้ใช้นิวเคลียร์ ใส่ประชาชนเด็ดขาด The Avengers (2012)
Brody knows that you and Walden ordered a drone strike against a madrassa full of kids.โบรดี้รู้ว่าคุณกับวอลเดนสั่งการโจมตีทางอากาศ ให้เข้าปะทะมาดราซาห์ที่เต็มไปด้วยเด็กๆ แล้ว? Broken Hearts (2012)
All positioned to strike against the families of HR cops if things don't go his way.ทุกคนถูกจ้างให้มาตอบโต้กับ ครอบครัวของพวกตำรวจ HR ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน Flesh and Blood (2012)
A day that would mark the start of a large-scale strike against the U.S and her allies.วันนั้นจะมีการโจมตีต่อสหรัฐอย่างหนัก Salt (2010)
In the event of a strike against the irk.ในเหตุการณ์ที่ต้องเข้าปะทะ กับกลุ่ม IRK Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Now, you already have one strike against you because of the Brooklyn misfortune.งานนี้จัดขึ้นครั้งเดียว แล้วตอนนี้มันก็มาถึงแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
To call off the air strike against starkwood.ที่สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศของสตาร์กวู้ด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The soon as they realise how we weak we are, our enemies will strike against us.ถ้าพวกมันรู้ว่าเมืองของเรากำลังอ่อนแอ มีหวังมันเข้ามายึดเมืองแน่ๆ The Labyrinth of Gedref (2008)
That's a strike against us, right?มีการประท้วงต่อต้านเราใช่ไหม? Music and Lyrics (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock   FR: frapper ; percuter

Japanese-English: EDICT Dictionary
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top