ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smash against

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smash against-, *smash against*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smash against มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smash against*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And wave after wave of Persian attack will smash against Spartan shields.มันจะไร้หนทางอื่น นอกจากละทิ้งการรณรงค์ 300 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทบ[V] hit, See also: collide with, strike against, bump against, smash against, Syn. ปะทะ, โดน, กระแทก, Example: เสียงคนฝึกฟันดาบกระทบกันดังสนั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock   FR: frapper ; percuter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top