Search result for

ถลุง

(35 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลุง-, *ถลุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลุง[V] squander, See also: waste, use up, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนนี้กลับมายังไม่ถึงเดือน ถลุงเงินพ่อไปเป็นแสนแล้ว, Thai definition: ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำให้หมดไปมาก
ถลุง[V] hit, See also: punch, Syn. อัด, Example: นักชกชาวเม็กซิกันซึ่งมีฝีมือ ตลอดจนชั้นเชิงแพรวพราวกว่าถลุงคู่ต่อสู้จนบอบช้ำยับเยิน, Thai definition: ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมาก
ถลุง[V] smelt, Syn. หลอม, Thai definition: แยกโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ความร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลุง(ถะหฺลุง) ก. ใช้ความร้อนสุมสินแร่เพื่อไล่ขี้แร่ออกเอาไว้แต่เนื้อโลหะ
ถลุงโดยปริยายใช้ในความหมายต่าง ๆ กันแล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น ถลุงเงินเสียเรียบ หมายถึง ผลาญเงิน นักมวยถูกถลุงเสียยํ่าแย่ หมายถึง ถูกเตะต่อยเสียยํ่าแย่ เอารถยนต์ไปถลุงเสียยับเยิน หมายถึง เอาไปใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to be sure that you wouldn't make a fool of our saving.ฉันอยากจะมั่นใจ ว่าแกจะไม่เอาเงินฉัน ไปถลุงเล่นๆ Loyal and True (2008)
Self-medicating.คุณจะยังถลุงเงินเล่นคุณทำได้ยังไง The Girlfriend Experience (2009)
What was the objective? Rug burn?ถลุงเงินเล่นในโรงแรมงั้นเหรอ? Duplicity (2009)
Prostitutes are people, too, and they have a lot of disposable income.โสเภณีคือคนเหมือนกัน แถมมีเงินให้ถลุงเล่นเยอะด้วย The Empire Strikes Jack (2010)
Don't worry, at least we will get an eyeball.ไม่ต้องห่วง อย่างน้อยก็ถลุงตามันได้ The Flowers of War (2011)
Well, yes, of course I remember you.ด้วยการถลุงเงินทุจริตของสามี\ ที่เสียชีวิต The Benefactor Factor (2011)
You want to waste money on a stupid tornado shelter?คุณกลับจะถลุงเงินกับหลุมหลบภัยบ้า ๆ งั้นรึ Take Shelter (2011)
Boss, when you got back up, and went after that guy, it was pure...หัวหน้า ถ้ากลับขี้นไปชก แล้วไล่ถลุงหมอนั่น มันจะเป็น... Ka Hakaka Maika'i (2011)
Ridge of Chemary.แถวสันเขา Chemary พวกนั้นถลุงเหล็ก The Secret Sharer (2011)
You spend so much supporting your vanity. And you can't afford to say no.ท่านถลุงเงินมากมายไปกับโต๊ะเครื่องแป้งของท่าน และท่านไม่สามารถปฎิเสธมันได้ Mirror Mirror (2012)
"We didn't risk everything to get this money so you could let it ruin your life.""เราไม่ได้เสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ คุณได้เงินเอาไปถลุงแบบนั้น" A Dance with Death (2012)
Your potential? Why?ถลุงเงินของนายจนหมดงั้นเหรอ ทำไม Say My Name (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ถลุง[v.] (thalung) EN: hit ; punch   
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt   FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเงิน[v. exp.] (thalung ngoen) EN: squander away one's money   FR: dilapider l'argent ; jeter l'argent par les fenêtres
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron   
ถลุงแร่[v. exp.] (thalung raē) FR: fondre un minerai

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง,ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง,ผู้ถลุง,ผู้ทำลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top