ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾手

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾手-, *勾手*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾手[gōu shǒu, ㄍㄡ ㄕㄡˇ, ] hook shot, #39,444 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise![CN] 勾手指尾! Miracle in Cell No. 7 (2013)
That day we made a pinky swear never to admit we crossed Ebola with the common cold.[CN] 那天我们就勾手指约定绝不承认 把埃博拉病毒和感冒病毒杂交了 The Desperation Emanation (2010)
Let's cross fingers[CN] 手指勾手 Mr. Vampire II (1986)
And we didn't fingerprint it anyway![CN] 对了 我们也没有勾手指也不算 Mo fa a ma (2000)
Who doesn't put on airs.[CN] 只要我们一勾勾手就没事了 How Much Do You Love Me? (2005)
Let us mae a deal.[CN] 让我们勾手 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Promise?[CN] 勾手 Love on a Diet (2001)
Why are you wearing your pajamas?[CN] 勾手 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
I don'tbelieve, Let's hookfingers[CN] 我不信,來勾手 Cheng shi zhi guang (1984)
Let's cross our fingers[CN] 我们勾手 Mr. Vampire II (1986)
Pinkie promise?[CN] 勾手指? Despicable Me (2010)
Promise.[CN] 勾勾手 Love 911 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top