ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claw

K L AO1   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claw-, *claw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claw[N] กรงเล็บ
claw off[PHRV] แล่นไปทางที่มีลม, See also: แล่นตามลม
claw back[PHRV] เรียกคืน, See also: เก็บคืนไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู

English-Thai: Nontri Dictionary
claw(n) กรงเล็บ,อุ้งเล็บ,เล็บสัตว์,ก้ามปู
clapperclaw(vt) หยิก,จิก,ข่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
claw hand; clawhandมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clawed; unguiculateคล้ายก้านกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clawfootเท้าหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clawhand; hand, clawมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clawsตะขอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That thing with its claws in the air would scare the piss out of me.ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับคุณ แต่สิ่ง หนึ่งที่ ด้วยกรงเล็บของมันอยู่ใน อากาศ จะทำให้ตกใจฉี่ออกจากฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Kidnap the Sandy Claws Lock him up real tightลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส / จับเขาเอาไว้แล้วก็ผูกให้แน่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Kidnap the Sandy Claws Throw him in a boxลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส / โยนเค้าลงไปในกล่อง The Nightmare Before Christmas (1993)
Knock three times and when he answers Sandy Claws will be no moreเคาะประตูสามครั้งและพอเขาเปิดออกมา แซนดี้ คลอว์สก็จะหายไป The Nightmare Before Christmas (1993)
Kidnap the Sandy Claws Tie him in a bagลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส ยัดเขาลงกระเป๋า The Nightmare Before Christmas (1993)
Kidnap the Sandy Claws Beat him with a stickลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส ตีเขาด้วยไม้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Kidnap the Sandy Claws Chop him into bitsลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส สับเค้าให้เป็นชิ้นๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Kidnap the Sandy Claws See what we will seeลักพาตัว แซนดี้ ครอว์ส ซะ แล้วมาดูกัน ว่าเราจะเห็นอะไร The Nightmare Before Christmas (1993)
My Sandy Claws outfit. I want you to make it.ชุดของแซนดี้ คลอว์ส ฉันอยากให้เธอทำมันน่ะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Who else is clever enough to make my Sandy Claws outfit?ใครกันที่จะเก่งพอที่จะทำชุดแซนดี้ คลอว์สให้ฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Sandy Claws is behind the door shaped like this.แซนดี้ คลอว์สอยู่ในประตูบานที่มีรูปร่างแบบนี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Be careful with Sandy Claws when you fetch him.ระวังแซนดี้ คลอว์สด้วยตอนที่เธอเอาตัวเขามา The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clawA cat was sharpening its claws against a post.
clawHe is hiding his claws.
clawIts sharp claws began to open and close, open and close.
clawThe cat dug its claws into my hand.
clawThe cat retracted its claws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้งเท้า[N] talon, See also: claw, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคมมีอุ้งเท้าที่สากมากเพื่อใช้ในการจับสัตว์และฉีกเนื้อสัตว์, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่าเท้า
เล็บ[N] nail, See also: claw, talon, Example: เดี๋ยวนี้โรงเรียนเสริมความงามมีการสอนวาดลวดลายลงบนเล็บให้กับนักเรียนด้วย, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้ว
ตะกุย[V] scratch, See also: claw, scrape, dig up, dig with fingers, paws or claws, paw with hooves, Syn. คุ้ย, ข่วน, Ant. กลม, Example: สุนัขใช้สองขาหน้าตะกุยดินเป็นหลุมกว้าง, Thai definition: เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง
ก้าม[N] claw, See also: nipper, pincers, clutch, Example: ก้ามปูอบวุ้นเส้นเป็นอาหารจานโปรดของฉันและเพื่อน, Count unit: ก้าม, อัน, Thai definition: อวัยวะของสัตว์บางชนิด เช่น ปู กุ้ง ใช้หนีบอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
ก้ามปู[n.] (kampū) EN: claws of a crab   FR: pince de crabe [f]
ข่วน[v.] (khuan) EN: claw ; scratch   FR: griffer ; égratigner
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons   FR: serres [fpl]
เล็บ[n.] (lep) EN: claw   FR: griffe [f]
เล็บแมว[n. exp.] (lep maēo) EN: cat's claws   FR: griffe de chat [f]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep san) EN: Oriental Small-clawed Otter   
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves   FR: griffer ; gratter
อุ้งเล็บ[n.] (ung lep) EN: claw   FR: griffe [f] ; serre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAW K L AO1
CLAWS K L AO1 Z
CLAWED K L AO1 D
CLAWING K L AO1 IH0 NG
CLAWSON K L AO1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claw (v) klˈɔː (k l oo1)
claws (v) klˈɔːz (k l oo1 z)
clawed (v) klˈɔːd (k l oo1 d)
clawing (v) klˈɔːɪŋ (k l oo1 i ng)
clawback (n) klˈɔːbæk (k l oo1 b a k)
clawhammer (n) klˈɔːhæmər (k l oo1 h a m @ r)
clawhammers (n) klˈɔːhæməz (k l oo1 h a m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎ, ㄓㄨㄚˇ, ] claw, #6,826 [Add to Longdo]
拔钉锤[bá dīng chuí, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄟˊ, / ] claw hammer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klaue {f}; Pratze {f} | Klauen {pl}claw | claws [Add to Longdo]
Klauenkupplung {f}claw coupling [Add to Longdo]
Kralle {f} | Krallen {pl}claw | claws [Add to Longdo]
Kratzer {m}claw mark [Add to Longdo]
Rüsselbecher {m}claw beaker [Add to Longdo]
Tischlerhammer {m}claw hammer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
引っ掻く;引っかく;引掻く[ひっかく, hikkaku] (v5k,vt) to scratch; to claw [Add to Longdo]
回収金[かいしゅうきん, kaishuukin] (n) (money) recovery; claw-back [Add to Longdo]
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.) [Add to Longdo]
小爪川獺[こつめかわうそ;コツメカワウソ, kotsumekawauso ; kotsumekawauso] (n) (uk) Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea) [Add to Longdo]
赤手蟹[あかてがに;アカテガニ, akategani ; akategani] (n) (uk) red-clawed crab (Chiromantes haematocheir) [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
爪をとぐ;爪を研ぐ[つめをとぐ, tsumewotogu] (exp,v5g) to sharpen one's claws [Add to Longdo]
爪クラッチ[つめクラッチ, tsume kuracchi] (n) claw clutch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claw \Claw\ (kl[add]), n. [AS. clawu, cl[=a], cle['o]; akin to
   D. klaauw, G. klaue, Icel. kl[=o], Sw. & Dan. klo, and perh.
   to E. clew.]
   1. A sharp, hooked nail, as of a beast or bird.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole foot of an animal armed with hooked nails; the
    pinchers of a lobster, crab, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything resembling the claw of an animal, as the curved
    and forked end of a hammer for drawing nails.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A slender appendage or process, formed like a claw,
    as the base of petals of the pink. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Claw hammer}, a hammer with one end of the metallic head
    cleft for use in extracting nails, etc.
 
   {Claw hammer coat}, a dress coat of the swallowtail pattern.
    [Slang]
 
   {Claw sickness}, foot rot, a disease affecting sheep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claw \Claw\, v. i.
   To scrape, scratch, or dig with a claw, or with the hand as a
   claw. "Clawing [in ash barrels] for bits of coal." --W. D.
   Howells.
   [1913 Webster]
 
   {To claw off} (Naut.), to turn to windward and beat, to
    prevent falling on a lee shore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claw \Claw\ (kl[add]), v. t. [imp. & p. p. {Clawed} (kl[add]d);
   p. pr. & vb. n. {Clawing}.] [AS. clawan. See {Claw}, n.]
   1. To pull, tear, or scratch with, or as with, claws or
    nails.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve from some uneasy sensation, as by scratching;
    to tickle; hence, to flatter; to court. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rich men they claw, soothe up, and flatter; the poor
       they contemn and despise.       --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To rail at; to scold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In the aforesaid preamble, the king fairly claweth
       the great monasteries, wherein, saith he, religion,
       thanks be to God, is right well kept and observed;
       though he claweth them soon after in another
       acceptation.             --T. Fuller
    [1913 Webster]
 
   {Claw me, claw thee}, stand by me and I will stand by you; --
    an old proverb. --Tyndale.
 
   {To claw away}, to scold or revile. "The jade Fortune is to
    be clawed away for it, if you should lose it."
    --L'Estrange.
 
   {To claw (one) on the back}, to tickle; to express
    approbation. (Obs.) --Chaucer.
 
   {To claw (one) on the gall}, to find fault with; to vex.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 claw
   n 1: sharp curved horny process on the toe of a bird or some
      mammals or reptiles
   2: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold
     or pull something [syn: {hook}, {claw}]
   3: a grasping structure on the limb of a crustacean or other
     arthropods [syn: {claw}, {chela}, {nipper}, {pincer}]
   4: a bird's foot
   v 1: move as if by clawing, seizing, or digging; "They clawed
      their way to the top of the mountain"
   2: clutch as if in panic; "She clawed the doorknob"
   3: scratch, scrape, pull, or dig with claws or nails
   4: attack as if with claws; "The politician clawed his rival"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top