Search result for

roof

(132 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roof-, *roof*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
roof topดาดฟ้า,ชั้นบนสุด There have been many incidents of misuse of the roof top including leaving rubbish,broken glass, loud parties with bad behavior.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roof[N] หลังคา, Syn. dome, cupola, thatch
roof[N] ส่วนบน, Syn. ceiling, top part
roof[N] เพดานปาก, Syn. palate
roof[VT] มุงหลังคา, Syn. shingle, thatch
roofing[N] การมุงหลังคา, See also: หลังคา, วัสดุมุงหลังคา, Syn. shingles, tile
rooftop[N] ผิวด้านนอกของหลังคา
rooftree[N] สันอกไก่ของหลังคา, See also: หลังคา
roof garden[N] สวนบนหลังคาของอาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
roofing(รู'ฟิง) n. การมุงหลังคา,วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคา,หลังคาบ้าน
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
helm roofหลังคาแหลม4หน้า
high-proof(ไฮ'พรูฟ) adj. ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
roof(n) เพดาน,หลังคา
roof(vt) ปิดคลุม,มุงหลังคา,ครอบ
roofing(n) วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,การมุงหลังคา
roofless(adj) เปิดหลังคา,ไม่มีหลังคา
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
waterproof(adj) กันน้ำ
waterproof(n) สัมภาระที่น้ำเข้าไม่ได้,เสื้อกันฝน,ผ้าน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roofชั้นเพดาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
roof lining; headliningวัสดุบุหลังคา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roof thermal transfer value (RTTV)ค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา (อาร์ทีทีวี) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rooftop air conditionerเครื่องปรับอากาศติดบนหลังคา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roofingการมุงหลังคา [TU Subject Heading]
Roofing paintสีสำหรับหลังคา [TU Subject Heading]
Roofing, Asbestos cementกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใยหิน [TU Subject Heading]
Roofing, Tileการมุงหลังคากระเบื้อง [TU Subject Heading]
Roofsหลังคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck just texted me. he wants to meet me on the roof.ชัคเพิ่งส่งข้อความมา เขาอยากเจอฉันบนดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
The roof? well, this way, if he doesn't say it back,ดาดฟ้าเหรอ นั่นแหละ ถ้าเขาไม่ตอบฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
His white blood cell count would be through the roof. It's not an infection.เม็ดเลือดขาวเขาสูงถึงหลังคา Joy (2008)
She looks pretty good for someone on roofies.. เธอดูน่าจะดี สำหรับใครสักคนบนดาดฟ้า The Itch (2008)
WBC count would be through the roof.เม็ดเลือดขาวสูงทะลุ.. หลังคาเลย Emancipation (2008)
As long as you've food on the table and a roof over your head, you're happy.อยากจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบ ฟังดู... The Moment of Truth (2008)
The roof has not collapsed yet.พื้นยังไม่ถล่ม Iljimae (2008)
No, gather all of them together up on the church's roof top within 20 minutes.ไม่ เรียกทุกคนให้ไปเจอกัน ที่ชั้นดาดฟ้าของโบสถ์ภายใน 20 นาที Beethoven Virus (2008)
As you can see, this is the roof top on the edge of a cliff.อย่างที่เห็น นี่เป็นส่วนบนสุดถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้ว Beethoven Virus (2008)
We need a lookout, someone on a roof somewhere.เราต้องมีคนคอยระวัง ให้ใครซักคนไปอยู่บนหลังคาแถว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
There's a ladder that'll get you to the roof.มีบันไดอยู่ตรงนั้น ที่นายจะขึ้นไปบนหลังคาได้ The Bank Job (2008)
I'm up on the roof, and...ฉันอยู่บนหลังคาแล้ว... The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roofThe snow that had piled up on the roof at night came down with a thud.
roofHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
roofI can see a strange blue bird on the roof.
roofSuch was the explosion that the roof was blown off.
roofThere's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?
roofLook at that cat on the roof.
roofThe bird on the roof is a crow.
roofLook at the house with the red roof.
roofThe roof is really in need of repair.
roofThat car has a roof rack.
roofThe house whose roof you can see over there is ours.
roofThese beams will not carry the weight of the roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุง[V] roof, See also: cover with roofing, thatch, be roofed with, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Thai definition: เอาวัสดุบางอย่าง เช่น กระเบื้องหรือจากเป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน
หลังคา[N] roof, See also: rooftop, Example: บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีโครงสร้างแบบเล็กๆ เป็นบ้าน 4 เสา มีหลังคาพอคุ้มฝน มีหน้าต่างเจาะไว้หยาบๆ 2 บาน, Count unit: หลังคา, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น สำหรับบังแดดและฝน
เก๋ง[N] roof, See also: hood, shack, shad, Syn. หลังคา, Example: ถ้าจะไปจันทบุรีเราต้องใช้รถจี๊ปมีเก๋งหรือรถแลนด์โรเวอร์, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ
เครื่องบน[N] roof timbers of a house, Example: เขาจำลองหลังคาหรือเครื่องบนของปราสาทเขมรในสมัยหลังให้เราดู, Thai definition: ตัวไม้ที่เป็นส่วนของหลังคา เช่น ขื่อ จันทัน แป กลอน เป็นต้น
สันหลังคา[N] roof ridge, Example: ตึกหลังนี้มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จากสันหลังคาลงมาถึงชายคาต่ำสุด, Count unit: สัน, Thai definition: บริเวณที่เป็นส่วนนูนยาวซึ่งเป็นแกนกลางของหลังคา
ชั้นดาดฟ้า[N] deck, See also: roof-deck, flat top of a roof, Syn. ดาดฟ้า, Example: ตึกนี้ถ้านับชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าก็เป็น 5 ชั้น, Count unit: ชั้น
กระเบื้อง[N] tile, See also: roofing, Example: เดี๋ยวนี้ชาวนารวยจนสามารถซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแทนจากแล้ว, Count unit: แผ่น, Thai definition: เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้นเป็นต้น ทำด้วยดินหรือวัตถุอย่างอื่น โดยปกติเป็นแผ่น
กระเบื้องมุงหลังคา[N] roof-tile, See also: roofing tile, Example: ตึกที่เขาสร้างขึ้นใหม่เป็นตึกสี่เหลี่ยม มีกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องลูกฟูก, Count unit: แผ่น
ดาดฟ้า[N] deck, See also: roof-deck, Syn. ชาน, Example: กะลาสีบนดาดฟ้าได้รับคำสั่งให้กางใบ, Thai definition: พื้นราบตอนบนของเรือ, พื้นราบตอนบนสุดของอาคาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างมุงหลังคา[n. exp.] (chang mung langkhā) EN: roofer   
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
หัวเหล้า[n.] (hūalao) EN: proof spirit   
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān) EN: inability to produce proof   
กันน้ำ[adj.] (kannām) EN: waterproof   FR: étanche ; résistant à l'eau
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOF    R UW1 F
ROOFS    R UW1 F S
ROOFED    R UW1 F T
ROOFER    R UW1 F ER0
ROOFERS    R UW1 F ER0 Z
ROOFING    R UW1 F IH0 NG
ROOFTOP    R UW1 F T AA2 P
ROOFTOPS    R UW1 F T AA2 P S
ROOFTREE    R UW1 F T R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roof    (v) (r uu1 f)
roofs    (v) (r uu1 f s)
roofed    (v) (r uu1 f t)
roofing    (v) (r uu1 f i ng)
roofless    (j) (r uu1 f l @ s)
roof-tree    (n) - (r uu1 f - t r ii)
roof-trees    (n) - (r uu1 f - t r ii z)
roof-garden    (n) - (r uu1 f - g aa d n)
roof-gardens    (n) - (r uu1 f - g aa d n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dach {n} | Dächer {pl}roof | roofs [Add to Longdo]
Dachbalken {m}roof beam [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdichtung {f}roof sealing [Add to Longdo]
Dachentwässerung {f}roof drainage [Add to Longdo]
Dachfirst {m}roof ridge [Add to Longdo]
Dachfläche {f}roof area [Add to Longdo]
Dachgefälle {n}; Dachneigung {f}; Dachschräge {f}roof pitch; pitch of the roof [Add to Longdo]
Dachgepäckträger {m}roof rack [Add to Longdo]
Dachgully {n}roof gully [Add to Longdo]
Dachhaut {f}; Dachbelag {m}roof membrane [Add to Longdo]
Dachhülse {f}roof sleeve [Add to Longdo]
Dachkonstruktion {f}roof structure [Add to Longdo]
Dachlast {f}roof load [Add to Longdo]
Dachlatte {f}roof batten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
こけら葺き;柿葺き(iK);杮葺き(oK);杮葺(io)[こけらぶき, kokerabuki] (n) (See 板葺) shingling; shingled roof [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
アンダープルーフ[, anda-puru-fu] (n) underproof [Add to Longdo]
ウォータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
ウオータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
ウ冠[ウかんむり, u kanmuri] (n) (宀) (See 字・じ・1) "roof" kanji radical at top (radical 40) [Add to Longdo]
エレクトロオフィス[, erekutoroofisu] (n) (abbr) electronic office [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屋脊[wū jǐ, ㄐㄧˇ, ] roof ridge [Add to Longdo]
屋顶[wū dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] roof [Add to Longdo]
梁架[liáng jià, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] roof beam; rafters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]
証明[しょうめい, shoumei] proof (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roof \Roof\, v. t. [imp. & p. p. {Roofed}; p. pr. & vb. n.
   {Roofing}.]
   1. To cover with a roof.
    [1913 Webster]
 
       I have not seen the remains of any Roman buildings
       that have not been roofed with vaults or arches.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose in a house; figuratively, to shelter.
    [1913 Webster]
 
       Here had we now our country's honor roofed. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roof \Roof\, n. [OE. rof, AS. hr?f top, roof; akin to D. roef
   cabin, Icel. hr?f a shed under which ships are built or kept;
   cf. OS. hr?st roof, Goth. hr?t. Cf. {Roost}.]
   1. (Arch.) The cover of any building, including the roofing
    (see {Roofing}) and all the materials and construction
    necessary to carry and maintain the same upon the walls or
    other uprights. In the case of a building with vaulted
    ceilings protected by an outer roof, some writers call the
    vault the roof, and the outer protection the roof mask. It
    is better, however, to consider the vault as the ceiling
    only, in cases where it has farther covering.
    [1913 Webster]
 
   2. That which resembles, or corresponds to, the covering or
    the ceiling of a house; as, the roof of a cavern; the roof
    of the mouth.
    [1913 Webster]
 
       The flowery roof
       Showered roses, which the morn repaired. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining.) The surface or bed of rock immediately overlying
    a bed of coal or a flat vein.
    [1913 Webster]
 
   {Bell roof}, {French roof}, etc. (Arch.) See under {Bell},
    {French}, etc.
 
   {Flat roof}. (Arch.)
    (a) A roof actually horizontal and level, as in some
      Oriental buildings.
    (b) A roof nearly horizontal, constructed of such material
      as allows the water to run off freely from a very
      slight inclination.
 
   {Roof plate}. (Arch.) See {Plate}, n., 10.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roof
   n 1: a protective covering that covers or forms the top of a
      building
   2: protective covering on top of a motor vehicle
   3: the inner top surface of a covered area or hollow space; "the
     roof of the cave was very high"; "I could see the roof of the
     bear's mouth"
   4: an upper limit on what is allowed; "he put a ceiling on the
     number of women who worked for him"; "there was a roof on
     salaries"; "they established a cap for prices" [syn:
     {ceiling}, {roof}, {cap}]
   v 1: provide a building with a roof; cover a building with a
      roof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top