Search result for

เก๋ง

(41 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก๋ง-, *เก๋ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋ง[N] house with a Chinese style roof, See also: Chinese patterned small house, Syn. เก๋งจีน, Example: สถานที่ รวมทั้งอาคารแบบเก๋งจีน เคยอยู่ในความครอบครองของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดิน, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
เก๋ง[N] roof, See also: hood, shack, shad, Syn. หลังคา, Example: ถ้าจะไปจันทบุรีเราต้องใช้รถจี๊ปมีเก๋งหรือรถแลนด์โรเวอร์, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ
เก๋งพั้ง[N] upper deck, See also: living quarters, Syn. สำปั้น, Example: เขาวักน้ำก้นคลองล้างหน้าล้างตา หัวหูพอเป็นพิธี ก่อนจะเข็นเก๋งพั้งไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็งก. กะ, คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ, เช่น เก็งหมัด เก็งข้อสอบ.
เก่งว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.
เก้งน. ชื่อกวางในสกุล Muntiacusวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดเล็ก ขนสีนํ้าตาลอมเหลืองจนถึงนํ้าตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ อีเก้งหรือฟาน [ M. muntjak (Zimmermann)] และเก้งหม้อ เก้งดำ ฟานดำ หรือกวางจุก [ M. Feae (Tomas & Doria)] ตัวโตกว่าชนิดแรก ขนสีนํ้าตาลแก่เกือบดำ หัวมีขนลักษณะคล้ายจุกสีเหลืองแซมดำ.
เก๋งน. เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
เก๋งเครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ, เรียกเรือหรือรถที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า เรือเก๋ง รถเก๋ง.
เก้งก้างว. มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางดูเกะกะไม่เรียบร้อย.
เก่งกาจก. กล้าหาญไม่กลัวอะไร.
เก็งกำไรก. หวังหากำไรด้วยการเสี่ยง.
เก๋งพั้งน. เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ เช่น เรือเก๋งพั้งทั้งสอง สำรองเสร็จ (นิ. ลอนดอน).
เก่งแต่ปากว. ดีแต่พูด ทำไม่ได้, ไม่เก่งจริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hi. - Hello.ผลปรากฏว่าหงายเก๋งไปเลย The Girlfriend Experience (2009)
- You have me in a Dodge Stratus in Kansas City.- นายให้ฉันนั่งรถเก๋งคันเล็กในแคนซัสซิตี้ Up in the Air (2009)
Grab Clemens and take an unmarked Sedan, head over to the Sons' clubhouse.คอยจับตาดูรถเก๋งซีดานที่ไม่มีทะเบียน ที่มุ่งหน้าไปยังคลับเฮาส์the Sons The Culling (2009)
Whoever they were, Reita showed them.มันจะเป็นใครก็ช่าง ไรตะทำมันหงายเก๋งไปแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
All of the victims drove red 2-door coupes.เหยื่อทุกคนขับรถเก๋งสองระตูสีแดง Roadkill (2009)
And that has something to do with why he's going after red coupes?แล้วมันก็เกี่ยวกับการที่เขาตามล่ารถเก๋ง 2 ประตูสีแดงด้วยใช่ไหม Roadkill (2009)
Though only owners of red coupes have been targeted at this point,แม้ว่าจนถึงตอนนี้จะมีแต่เจ้าของรถเก๋งสีแดงเท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหมาย Roadkill (2009)
It was a red coupe.มันเป็นรถเก๋งสีแดง Roadkill (2009)
A red coupe did cause the accident, and he was driving it.รถเก๋งสีแดงทำให้เกิดอุบัติเหตุจริง และเขาเป็นคนขับมัน Roadkill (2009)
Witnesses report that after the crash, a man was seen leaving the car on foot, but no one saw anyone leave the SUV.พยานเห็นเหตุการณ์เล่าว่า หลังจากพุ่งชน, เห็นชายคนหนึ่ง เดินออกมาจากรถเก๋ง แต่ไม่มีคนเห็นใครออกจากรถเอสยูวี A New Day in the Old Town (2009)
Do you think she drives a gold sedan?คุณคิดว่าเธอขับรถเก๋ง ซีดานสีทองมั้ย? Playing Cards with Coyote (2009)
It-It's like putting a motorcycle engine into a car.มัน--มันเหมือนกับการเอา เครื่องยนตร์มอเตอร์ไซด์ไปใส่ ในเครื่องยนตร์รถเก๋ง Grey Matters (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
เก้ง[n.] (kēng) EN: muntjac ; barking deer   FR: muntjac [m]
เก่งกล้า[adj.] (kengklā) EN: brave   
เก่งกล้าสามารถ[adj.] (kengklāsāmāt) EN: brave   
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
เก่งกาจ[v.] (kengkāt) EN: be brave   
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่,รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ
saloon carn. ตู้รถในขบวนรถไฟที่เป็นห้องโถงสำหรับผู้โดยสารนั่งเล่น,รถเก๋งขนาดใหญ่ที่จุคนได้4-7คน
sedan(ซีแดน') n. รถเก๋ง,เกี้ยว, Syn. sedan chair

English-Thai: Nontri Dictionary
coupe(n) รถเก๋งสองประตู
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top