ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drowsy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drowsy-, *drowsy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowsy(adj) เซื่องซึม, See also: เกือบจะหลับ, ง่วงซึม, ซึมเซา, Syn. sleepy, somnolent, sluggish, Ant. wakeful, alert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ง่วง, สัปหงก, ซบเซา, เซื่องซึม, ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep, sleep, Ant. awake

English-Thai: Nontri Dictionary
drowsy(adj) ซบเซา, เซื่องซึม, ง่วงนอน, สัปหงก, ครึ่งหลับครึ่งตื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drowsy-ซึม, -ง่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowsyซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hirose Aki spent a drowsy lecture here - 1986มองไปที่โต๊ะด้านหลังข้างหน้าต่างสิ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Of course you can't drive While being drowsy is dangerous.ถ้าอย่างนั้นคุณอย่าฝืนขับรถในขณะที่ง่วงเลยมันอันตรายมาก Art of Seduction (2005)
Oh, drowsy and completely unaware of beasts or any dead sons coming back to haunt him.ดูซึมๆ ใครจะไปคิดล่ะว่า ลูกชายที่ตายไปแล้วของเขา จะกลับมาตามล่าตัวเขาเอง คดีเป็นยังไงบ้าง ? Liar, Liar (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drowsyI'd just woken up and was still drowsy.
drowsyShe became drowsy after supper.
drowsyWhy should he feel drowsy whenever he begins to study?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวเมีย(adj) drowsy, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เราได้ยินเสียงมัวเมียของบุญล้อมขณะพลิกตัวบนใบไม้แห้ง, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
มัวเมีย(adj) drowsy, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เราได้ยินเสียงมัวเมียของบุญล้อมขณะพลิกตัวบนใบไม้แห้ง, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
ซึมเซา(v) drowsy, See also: dull, be inactive, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา
ปรือ(v) drowsy, See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy, Example: นางพยายามจะกล่อมลูกให้หลับ แต่พอกล่อมไปตานางก็เริ่มปรือเสียเอง, Thai Definition: ลักษณะอาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้
ขี้เซา(v) sleepy, See also: drowsy, lethargic, Example: เขาเป็นชายหนุ่มร่างล่ำ ใจร้อน บ้าพลัง โวยวาย โหวกเหวก ล้งเล้งไปเรื่อยเปื่อย ขี้เซาอีกต่างหาก, Thai Definition: นอนหลับโดยไม่ยอมตื่นง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เซา[khīsao] (adj) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze  FR: s'assoupir ; somnoler
ม่อย[møi] (v) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy  FR: somnoler ; s'assoupir
ง่วง[ngūang] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir sommeil
ง่วง[ngūang] (adj) EN: drowsy  FR: somnolent
งัวเงีย[ngūa-ngīa] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[ngūa-ngīa] (adj) EN: sleepy ; drowsy  FR: endormi ; somnolent
ง่วงนอน[ngūang-nøn] (x) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil
เซา[sao] (adj) EN: sleepy ; drowsy  FR: somnolent ; assoupi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drowsy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drowsy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想睡[xiǎng shuì, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˋ,  ] drowsy; sleepy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlaftrunken; schläfrig { adj } | schlaftrunkener; schläfriger | am schlaftrunkesten; am schläfrigstendrowsy | drowsier | drowsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
ねぶた[nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]
寝惚け眼[ねぼけまなこ, nebokemanako] (n) sleepy eyes; drowsy look [Add to Longdo]
眠い(P);睡い[ねむい, nemui] (adj-i) sleepy; drowsy; somnolent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drowsy \Drow"sy\, a. [Compar. {Drowsier}; superl. {Drowsiest}.]
   1. Inclined to drowse; heavy with sleepiness; lethargic;
    dozy. "When I am drowsy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Dapples the drowsy east with spots of gray. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To our age's drowsy blood
       Still shouts the inspiring sea.    --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposing to sleep; lulling; soporific.
    [1913 Webster]
 
       The drowsy hours, dispensers of all good.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Dull; stupid. " Drowsy reasoning." --Atterbury.
 
   Syn: Sleepy; lethargic; dozy; somnolent; comatose; dull
     heavy; stupid.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drowsy
   adj 1: half asleep; "made drowsy by the long ride"; "it seemed a
       pity to disturb the drowsing (or dozing) professor"; "a
       tired dozy child"; "the nodding (or napping) grandmother
       in her rocking chair" [syn: {drowsy}, {drowsing(a)},
       {dozy}]
   2: showing lack of attention or boredom; "the yawning
     congregation" [syn: {drowsy}, {oscitant}, {yawning(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top