ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flower

F L AW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flower-, *flower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flower(n) ดอกไม้, See also: ดอก, ไม้ดอก, Syn. bloom, blossom, efflorescence
flower(vi) ผลิดอก, See also: ออกดอก, เบ่งบาน, Syn. bloom, blossom
flower(n) ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. zenith, peak, Ant. lowest point, bottom
flower(n) คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด, See also: หัวกะทิ, Syn. elite, best, cream
flowery(adj) ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, See also: ที่ประดับไปด้วยดอกไม้, Syn. floral, florid
flowery(adj) ที่มีกลิ่นของดอกไม้
flowery(adj) หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), See also: สละสลวย, Syn. fancy, ornate, Ant. simple, clear
flowering(adj) ที่มีดอก, See also: ที่ออกดอก
flowering(n) ช่วงเวลาที่ศิลปะ ดนตรีและวิทยาการเบ่งบาน, Syn. blossoming
flowerpot(n) กระถางดอกไม้, See also: กระถางต้นไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้, บุปผา, บุษบา, พืชดอกไม้, ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด, ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้, เป็นลายดอก, เป็นสำนวนสละสลวย, คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
hearts and flowersการแสดงออกซี่งความรู้สึกในใจ
pasqueflowern. พืชดอกสีม่วงเป็นพืชไม้ดอกประจำรัฐ South Dakotaของอเมริกา
passionflower(แพช'ชันเฟลา'เออะ) n. พืชไม้ดอก เช่นต้นลิ้นมังกร ต้นดอกเสาวรส
safflower(แซฟ'ฟลาวเออะ) n. พืชจำพวกคำฝอย, ดอกของพืชดังกล่าว
sunflower(ซัน'เฟลาเออะ) n. ต้นทานตะวัน
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
flower(n) ดอกไม้, ความเปล่งปลั่ง, ความเบ่งบาน, การออกดอก
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก, สละสลวย, หรูหรา, ไพเราะ
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
sunflower(n) ดอกทานตะวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flower bud; floral budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flowering plant; angiospermพืชดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flower arrangementการจัดดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flower arrangement, Japaneseการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Flower arrangement, Thaiการจัดดอกไม้แบบไทย [TU Subject Heading]
Flower gardeningสวนดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ [เศรษฐศาสตร์]
Flower vendingการขายเร่ดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flowerpeckersนกสีชมพูสวน [TU Subject Heading]
Flowersดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flowers in artดอกไม้ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Flowers in literatureดอกไม้ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้ Rebecca (1940)
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที Rebecca (1940)
Cellophane flowers of yellow and greenดอกไม้กระดาษแก้วสีเหลืองและสี เขียว Yellow Submarine (1968)
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน Yellow Submarine (1968)
Except the flowers that have thorns, of course.ยกเว้นดอกไม้ที่มีหนาม แน่ละ The Little Prince (1974)
No, they even eat the flowers that have thorns.- ไม่ ดอกไม้ที่มีหนามมันก็กิน The Little Prince (1974)
I don't know. Spite, I suppose. Flowers have thorns just for spite.ฉันก็ไม่รู้ ไว้ทิ่มมั้ง ดอกไม้มีหนามแค่เพื่อไว้ทิ่ม The Little Prince (1974)
- I know one flower that's unique in all the world.- สำคัญสิ The Little Prince (1974)
- What you don't understand is, that if someone loves one flower that grows on one star among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars.- สำคัญสิ สิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือ ถ้าใครสักคนรักดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เบ่งบานอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ในหมู่ดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
Your flower is very important.ดอกไม้ของเธอสำคัญมาก The Little Prince (1974)
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowerA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
flowerAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
flowerAlice has a flower on her head.
flowerAll the early flowers were bitten by the frost.
flowerAll the flowers in the garden are yellow.
flowerAll the flowers in the garden died for lack of water.
flowerAll the flowers in the garden withered.
flowerAll those flowers look alike.
flowerA lot of flowers begin to bloom in spring.
flowerAlpine flowers are abundant there.
flowerAn offering of flowers had been placed at the grave.
flowerAny flower will do, so long as it is red.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนไม้ดอก(n) flower garden, Syn. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering-plant, Syn. พืชดอก, Ant. ไม้ใบ, Count Unit: ต้น
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering plant, Example: เดี๋ยวนี้กล้วยไม้กลายเป็นไม้ดอกที่หาง่ายทั้งยังเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย, Thai Definition: พรรณไม้ที่ให้ดอกเป็นประโยชน์สำคัญ
สวนดอกไม้(n) flower garden, Example: ที่เนินเขาตรงนั้นเป็นสวนดอกไม้ เจ้าของสวนปลูกดอกไม้เอาไว้หลายพันธุ์, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง
สร้อย(n) flower, Syn. ดอกไม้, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ซึ่งทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์
สำนวนโวหาร(n) literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count Unit: สำนวน, Thai Definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
มาลี(n) flower, Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลย์, ผกา, Example: มวลมาลีในสวนส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ดอกไม้ทั่วไป
พันลอก(n) flower, Syn. ดอกไม้, Thai Definition: ดอกไม้, Notes: (เขมร)
พุ่มดอกไม้(n) flowers arranged in lotus-shape, Example: ประตูหน้างานมีพุ่มดอกไม้จัดไว้หลากหลายสี, Count Unit: พุ่ม, Thai Definition: ดอกไม้ที่จัดให้เป็นพุ่ม
แป้งสด(n) flower-juice flour, Thai Definition: น้ำอบกับแป้งร่ำน้ำดอกไม้เทศใช้ชุบผ้าห่อใบตองสำหรับแจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [ m ]
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing
ช่อ[chø] (n) EN: [ classifier : bunches of flowers ]  FR: [ classificateur : bouquets de fleurs ]
ช่อดอกไม้[chø døkmāi] (n, exp) EN: bouquet ; spray of flowers  FR: bouquet de fleurs [ m ]
ชมนาด[chomnāt] (n) EN: Bread flower

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLOWER F L AW1 ER0
FLOWERS F L AW1 ER0 Z
FLOWERY F L AW1 ER0 IY0
FLOWERED F L AW1 ER0 D
FLOWERS' F L AW1 ER0 Z
FLOWERING F L AW1 ER0 IH0 NG
FLOWERPOT F L AW1 ER0 P AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flower (v) flˈauər (f l au1 @ r)
flowers (v) flˈauəz (f l au1 @ z)
flowery (j) flˈauəriː (f l au1 @ r ii)
flowered (v) flˈauəd (f l au1 @ d)
flowerbed (n) flˈauəbɛd (f l au1 @ b e d)
flowerier (j) flˈauərɪəʳr (f l au1 @ r i@ r)
flowering (v) flˈauərɪŋ (f l au1 @ r i ng)
flowerpot (n) flˈauəpɒt (f l au1 @ p o t)
flowerbeds (n) flˈauəbɛdz (f l au1 @ b e d z)
floweriest (j) flˈauərɪɪst (f l au1 @ r i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc, #5,011 [Add to Longdo]
花卉[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ, ] flowers and plants, #9,799 [Add to Longdo]
花朵[huā duǒ, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛˇ, ] flower, #9,816 [Add to Longdo]
花瓶[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] flower vase; fig. just a pretty face, #14,213 [Add to Longdo]
花草[huā cǎo, ㄏㄨㄚ ㄘㄠˇ, ] flowers and plants, #15,292 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] flower of leek, #20,212 [Add to Longdo]
花木[huā mù, ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ, ] flowers and trees; plants; flora, #23,234 [Add to Longdo]
花坛[huā tán, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ, / ] flower terrace; parterre, #24,976 [Add to Longdo]
花盆[huā pén, ㄏㄨㄚ ㄆㄣˊ, ] flower pot, #28,954 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blütendiagramm { n }flower diagram [Add to Longdo]
Blume { f }; Blüte { f } | Blumen { pl }flower | flowers [Add to Longdo]
Blumenschmuck { m }flower arrangements; floral decorations; flowers [Add to Longdo]
Blumenseidenpapier { n }flower tissue paper [Add to Longdo]
Ziergarten { m } | Ziergärten { pl }flower garden | flower gardens [Add to Longdo]
Bäumchen-Weichkoralle { f } (Dendronephthya spp.) [ zool. ]flower coral [Add to Longdo]
Porenkoralle { f } (Goniopora spp.) [ zool. ]flower pot coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n, vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら, ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
アスチルベ[asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アンスリウム[ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat [Add to Longdo]
ウォールフラワー[uo-rufurawa-] (n) wallflower [Add to Longdo]
エーデルワイス[e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger [Add to Longdo]
エキウム[ekiumu] (n) echium (flower) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flower \Flow"er\ (flou"[~e]r), n. [OE. flour, OF. flour, flur,
   flor, F. fleur, fr. L. flos, floris. Cf. {Blossom},
   {Effloresce}, {Floret}, {Florid}, {Florin}, {Flour},
   {Flourish}.]
   1. In the popular sense, the bloom or blossom of a plant; the
    showy portion, usually of a different color, shape, and
    texture from the foliage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) That part of a plant destined to produce seed, and
    hence including one or both of the sexual organs; an organ
    or combination of the organs of reproduction, whether
    inclosed by a circle of foliar parts or not. A complete
    flower consists of two essential parts, the stamens and
    the pistil, and two floral envelopes, the corolla and
    callyx. In mosses the flowers consist of a few special
    leaves surrounding or subtending organs called archegonia.
    See {Blossom}, and {Corolla}.
    [1913 Webster]
 
   Note: If we examine a common flower, such for instance as a
      geranium, we shall find that it consists of: First, an
      outer envelope or calyx, sometimes tubular, sometimes
      consisting of separate leaves called sepals; secondly,
      an inner envelope or corolla, which is generally more
      or less colored, and which, like the calyx, is
      sometimes tubular, sometimes composed of separate
      leaves called petals; thirdly, one or more stamens,
      consisting of a stalk or filament and a head or anther,
      in which the pollen is produced; and fourthly, a
      pistil, which is situated in the center of the flower,
      and consists generally of three principal parts; one or
      more compartments at the base, each containing one or
      more seeds; the stalk or style; and the stigma, which
      in many familiar instances forms a small head, at the
      top of the style or ovary, and to which the pollen must
      find its way in order to fertilize the flower. --Sir J.
      Lubbock.
      [1913 Webster]
 
   3. The fairest, freshest, and choicest part of anything; as,
    the flower of an army, or of a family; the state or time
    of freshness and bloom; as, the flower of life, that is,
    youth.
    [1913 Webster]
 
       The choice and flower of all things profitable the
       Psalms do more briefly contain.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The flower of the chivalry of all Spain. --Southey.
    [1913 Webster]
 
       A simple maiden in her flower
       Is worth a hundred coats of arms.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Grain pulverized; meal; flour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The flowers of grains, mixed with water, will make a
       sort of glue.             --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Old Chem.) A substance in the form of a powder,
    especially when condensed from sublimation; as, the
    flowers of sulphur.
    [1913 Webster]
 
   6. A figure of speech; an ornament of style.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Print.) Ornamental type used chiefly for borders
    around pages, cards, etc. --W. Savage.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. Menstrual discharges. --Lev. xv. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Animal flower} (Zool.) See under {Animal}.
 
   {Cut flowers}, flowers cut from the stalk, as for making a
    bouquet.
 
   {Flower bed}, a plat in a garden for the cultivation of
    flowers.
 
   {Flower beetle} (Zool.), any beetle which feeds upon flowers,
    esp. any one of numerous small species of the genus
    {Meligethes}, family {Nitidulid[ae]}, some of which are
    injurious to crops.
 
   {Flower bird} (Zool.), an Australian bird of the genus
    {Anthornis}, allied to the honey eaters.
 
   {Flower bud}, an unopened flower.
 
   {Flower clock}, an assemblage of flowers which open and close
    at different hours of the day, thus indicating the time.
    
 
   {Flower head} (Bot.), a compound flower in which all the
    florets are sessile on their receptacle, as in the case of
    the daisy.
 
   {Flower pecker} (Zool.), one of a family ({Dic[ae]id[ae]}) of
    small Indian and Australian birds. They resemble humming
    birds in habits.
 
   {Flower piece}.
    (a) A table ornament made of cut flowers.
    (b) (Fine Arts) A picture of flowers.
 
   {Flower stalk} (Bot.), the peduncle of a plant, or the stem
    that supports the flower or fructification.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flower \Flow"er\ (flou"[~e]r), v. i. [imp. & p. p. {Flowered}
   (flou"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Flowering}.] [From the noun.
   Cf. {Flourish}.]
   1. To blossom; to bloom; to expand the petals, as a plant; to
    produce flowers; as, this plant flowers in June.
    [1913 Webster]
 
   2. To come into the finest or fairest condition.
    [1913 Webster]
 
       Their lusty and flowering age.    --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       When flowered my youthful spring.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To froth; to ferment gently, as new beer.
    [1913 Webster]
 
       That beer did flower a little.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To come off as flowers by sublimation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Observations which have flowered off. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flower \Flow"er\, v. t.
   To embellish with flowers; to adorn with imitated flowers;
   as, flowered silk.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flower
   n 1: a plant cultivated for its blooms or blossoms
   2: reproductive organ of angiosperm plants especially one having
     showy or colorful parts [syn: {flower}, {bloom}, {blossom}]
   3: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   v 1: produce or yield flowers; "The cherry tree bloomed" [syn:
      {bloom}, {blossom}, {flower}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top