ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloom

B L UW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloom-, *bloom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloom(n) ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
bloom(n) การออกดอก, See also: การเบ่งบาน
bloom(vt) บาน, See also: คลี่, เบ่งบาน, แย้ม
bloom(vi) อยู่ในระยะเวลาที่เจริญเติบโตถึงที่สุด, Syn. blossom
bloom(n) ความเบ่งบานของวัยเยาว์, Syn. blossom
bloom(vt) ดูมีสุขภาพดี
bloom(n) ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี, Syn. glow
bloomer(n) ความผิดพลาด
bloomers(n) ชุดชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง
blooming(adj) ซึ่งกำลังบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloom(บลูม) n. ดอกไม้, ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น, ดอกไม้บาน, ความแดงของแก้ม, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก, สู่วัยหนุ่มสาว, ทำให้สดสวย, Syn. flowering, peak, Ant. wane
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน, กำลังบาน, ในวัยหนุ่มสาว, ในวัยแตกเนื้อสาว, เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง, สุดขีด, ระยำ, อัปรีย์, Syn. fresh, Ant. declining
bloomy(บลูม'มี) adj. ดอกไม้กำลังบาน
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(n) ดอกไม้บาน, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว
bloom(vi) บาน, ออกดอก, เปล่งปลั่ง, เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bloom๑. ออกดอก [ มีความหมายเหมือนกับ blossom ๑ ]๒. นวล๓. สะพรั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bloomรอยด้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bloomsbury group, theกลุ่มบลูมส์เบอรี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomบลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน, Example: การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Bloomการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือสีที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายของของเหลวหรือของแข็งจากภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ ยางไปยังผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ซัลเฟอร์บลูม แว๊กซ์บลูม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Bloom Like Appearanceลักษณะคล้ายไม้กวาด [การแพทย์]
Bloomer, Lateโตเร็วระยะหลัง [การแพทย์]
Bloomingการกวน [การแพทย์]
Blooming Typeชนิดที่เกิดน้ำนมขุ่นเมื่อเติมลงในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
Love blooms in my heart.Love blooms in my heart. Yomigaeri (2002)
It lies dormant for seven years, then blooms for just six months.มันนอนสงบนิ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะบานเมื่อ 6 เดือนก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
That orchid is only in bloom for another two weeks.กล้วยไม้พวกนั้นเหลือเวลาออกดอก อีกไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The orchid's only in bloom for one more week, tops.เหลือเวลาที่กล้วยไม้จะยังบานอยู่ เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น, ดีจริงๆ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
It won't bloom for another seven years.มันจะไม่ออกดอกจากนี้ไปอีก 7 ปี Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
The heat bloom your satellite detected makes more sense now.คลื่นความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบทำให้รู้อะไรมากขึ้นตอนนี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
The heat bloom was the sign to lure us down here.สัญญาณคลื่นความร้อน ทำเพื่อล่อพวกเราลงมาที่นี่ AVP: Alien vs. Predator (2004)
'Red azalea blooms on Peony Peak.'ดอกอลีเซียสีแดง บานอยู่บนยอดเขาพีโอนี่ Spygirl (2004)
'Red azalea blooms on Peony Peak.'ดอกอลีเซียสีแดง บานอยู่บนยอดเขาพีโอนี่ Spygirl (2004)
'Red azalea blooms on Peony Peak.'ดอกอลีเซียสีแดง บานอยู่บนยอดเขาพีโอนี่ Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloomA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
bloomAll the cherry trees in the park are in full bloom.
bloomA lot of flowers begin to bloom in spring.
bloomCherry trees are now in bloom in Washington.
bloomCold weather keeps many plants from blooming.
bloomFlowers bloom.
bloomHe's a late bloomer.
bloomI haven't heard anyone call him a late bloomer in a while. But I do wonder when he's going to grow up.
bloomIn Tokyo, the cherry blossoms are in full bloom.
bloomIt is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.
bloomIt is in early spring that daffodils come into bloom.
bloomIt is such warm weather that the roses will bloom soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม(v) blossom, See also: bloom, Ant. หุบ
ออกดอก(v) bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai Definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
พันลอก(v) bud, See also: bloom, effloresce, Syn. ผลิ, Thai Definition: ผลิ, Notes: (เขมร)
ผกา(n) flower, See also: bloom, blossom, Syn. ดอกไม้, บุปชาติ, มาลี, บุปผา, Example: ในสวนร่มรื่นไปด้วยผกาหลากสีส่งกลิ่นหอมชื่นใจ, Notes: (เขมร)
ผลิดอกออกผล(v) fruit, See also: bloom, Example: พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ใหญ่น้อยต่างก็ผลิดอกออกผล, Thai Definition: ออกดอกออกผล
ผลิบาน(v) blossom, See also: bloom, flower, Syn. เบ่งบาน, บาน, Ant. หุบ, Example: ดอกไม้ผลิบานเต็มกิ่งก้านและลำต้นหนาแน่น, Thai Definition: เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก
บาน(v) bloom, See also: open out, come out, spread out, Syn. คลี่, เบ่งบาน, Ant. หุบ, Example: หลังการเก็บเกี่ยว ดอกงิ้วจะบานแดงเต็มทุ่ง, Thai Definition: ขยายแผ่ออกไป, เผยออกหรือคลี่ออกอย่างดอกไม้ เป็นต้น
บานสะพรั่ง(v) blossom, See also: bloom, bud, Example: ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งส่งทั้งกลิ่น และสีล่อใจหมู่แมลงทั้งหลาย, Thai Definition: บานสวยงามมากมาย, เบ่งบานเต็มที่
เบ่งบาน(v) bloom, See also: blossom, Syn. บาน, แย้มบาน, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ขยายกลีบออกไปเต็มที่
การผลิ(n) bloom, See also: blossom, bud, sprout, germination, Syn. การงอก, การออกดอก, Example: ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือนตุ่มตาของกิ่งยางเริ่มตูมเต่งสัญญาณแห่งการผลิใบอ่อนของพืชพันธุ์ฉายชัดยามเพ่งมองที่กิ่งก้าน, Thai Definition: การเริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผล ใบไม้ผลิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
เบ่งบาน[beng bān] (v) EN: bloom
ดอก[døk] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [ f ]
ดอกไม้[døkmāi] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [ f ]
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
การงอก[kān ngøk] (n) EN: bloom
กรรณิการ์[kannikā] (n) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat
ออกดอก[økdøk] (v) EN: bloom ; produce ; flowers ; flower ; blossom  FR: fleurir ; éclore
ผกา[phakā] (n) EN: flower ; bloom ; blossom  FR: fleur [ f ]
ผลิต[phalit] (v) EN: blossom ; bloom ; put forth

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLOOM B L UW1 M
BLOOMS B L UW1 M Z
BLOOMED B L UW1 M D
BLOOM'S B L UW1 M Z
BLOOMER B L UW1 M ER0
BLOOMERS B L UW1 M ER0 Z
BLOOMING B L UW1 M IH0 NG
BLOOMBERG B L UW1 M B ER0 G
BLOOMFIELD B L UW1 M F IY2 L D
BLOOMQUIST B L UW1 M K W IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloom (v) blˈuːm (b l uu1 m)
blooms (v) blˈuːmz (b l uu1 m z)
bloomed (v) blˈuːmd (b l uu1 m d)
bloomer (n) blˈuːmər (b l uu1 m @ r)
bloomers (n) blˈuːməz (b l uu1 m @ z)
blooming (v) blˈuːmɪŋ (b l uu1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ,   /  ] blooming; in full flower #14,667 [Add to Longdo]
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ,      /     ] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company #199,603 [Add to Longdo]
花开[huā kāi, ㄏㄨㄚ ㄎㄞ,   /  ] bloom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bloomer-Kostüm { n }; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer [Add to Longdo]
Blüte { f } | in Blüte; blühend | in voller Blütebloom | abloom | in full bloom [Add to Longdo]
Flaum { m } (auf Pfirsichen)bloom (on peaches) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
咲く[さく, saku] (v5k, vi) to bloom; (P) #8,456 [Add to Longdo]
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice #10,122 [Add to Longdo]
開花[かいか, kaika] (n, vs) (1) flowers budding; blooming; flowering; (2) showing results; becoming popular; blooming; (P) #13,297 [Add to Longdo]
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アンダースコート;アンダースカート[anda-suko-to ; anda-suka-to] (n) (See 見せパン) bloomers (wasei [Add to Longdo]
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher [Add to Longdo]
ブルセラ[burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts [Add to Longdo]
花も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp, v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloom \Bloom\, n. [AS. bl?ma a mass or lump, [imac]senes bl?ma a
   lump or wedge of iron.] (Metal.)
    (a) A mass of wrought iron from the Catalan forge or from
      the puddling furnace, deprived of its dross, and
      shaped usually in the form of an oblong block by
      shingling.
    (b) A large bar of steel formed directly from an ingot by
      hammering or rolling, being a preliminary shape for
      further working.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloom \Bloom\, n. [OE. blome, fr. Icel. bl?m, bl?mi; akin to Sw.
   blom, Goth. bl?ma, OS. bl?mo, D. bloem, OHG. bluomo, bluoma,
   G. blume; fr. the same root as AS. bl?wan to blow, blossom.
   See {Blow} to bloom, and cf. {Blossom}.]
   1. A blossom; the flower of a plant; an expanded bud;
    flowers, collectively.
    [1913 Webster]
 
       The rich blooms of the tropics.    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. The opening of flowers in general; the state of blossoming
    or of having the flowers open; as, the cherry trees are in
    bloom. "Sight of vernal bloom." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A state or time of beauty, freshness, and vigor; an
    opening to higher perfection, analogous to that of buds
    into blossoms; as, the bloom of youth.
    [1913 Webster]
 
       Every successive mother has transmitted a fainter
       bloom, a more delicate and briefer beauty.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. The delicate, powdery coating upon certain growing or
    newly-gathered fruits or leaves, as on grapes, plums, etc.
    Hence: Anything giving an appearance of attractive
    freshness; a flush; a glow.
    [1913 Webster]
 
       A new, fresh, brilliant world, with all the bloom
       upon it.               --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. The clouded appearance which varnish sometimes takes upon
    the surface of a picture.
    [1913 Webster]
 
   6. A yellowish deposit or powdery coating which appears on
    well-tanned leather. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Min.) A popular term for a bright-hued variety of some
    minerals; as, the rose-red cobalt bloom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloom \Bloom\, v. i. [imp. & p. p. {Bloomed}; p. pr. & vb. n.
   {Blooming}.]
   1. To produce or yield blossoms; to blossom; to flower or be
    in flower.
    [1913 Webster]
 
       A flower which once
       In Paradise, fast by the tree of life,
       Began to bloom.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a state of healthful, growing youth and vigor; to
    show beauty and freshness, as of flowers; to give promise,
    as by or with flowers.
    [1913 Webster]
 
       A better country blooms to view,
 
       Beneath a brighter sky.        --Logan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloom \Bloom\, v. t.
   1. To cause to blossom; to make flourish. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Charitable affection bloomed them.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow a bloom upon; to make blooming or radiant. [R.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       While barred clouds bloom the soft-dying day.
                          --Keats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloom
   n 1: the organic process of bearing flowers; "you will stop all
      bloom if you let the flowers go to seed" [syn: {blooming},
      {bloom}]
   2: reproductive organ of angiosperm plants especially one having
     showy or colorful parts [syn: {flower}, {bloom}, {blossom}]
   3: the best time of youth [syn: {bloom}, {bloom of youth},
     {salad days}]
   4: a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of
     good health [syn: {bloom}, {blush}, {flush}, {rosiness}]
   5: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   6: a powdery deposit on a surface [syn: {efflorescence},
     {bloom}]
   v 1: produce or yield flowers; "The cherry tree bloomed" [syn:
      {bloom}, {blossom}, {flower}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top