ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกไม้

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกไม้-, *ดอกไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกไม้[N] baby tooth, See also: child milk-tooth, Thai definition: ฟันของเด็กที่แรกขึ้น
ดอกไม้[N] flower, See also: blossom, bloom, Syn. บุษบา, บุปผชาติ, มาลี, มาลัย, บุปผา, ผกา, Example: ดอกไม้ในกระถางนี้ออกดอกทุกๆ อาทิตย์, Count unit: ดอก
ดอกไม้สด[N] fresh flower, Example: ยอดใบตองจีบบนพานมีดอกไม้สดประดับอยู่
ดอกไม้ไฟ[N] fireworks, See also: firecracker, Syn. ดอกไม้เพลิง, พลุ, ประทัด, ไฟพะเนียง, บั้งไฟ, ตะไล, Example: เขาทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กด้วยการขายปลาหมึกย่าง ประทัด ดอกไม้ไฟต่างๆ, Count unit: นัด, Thai definition: เครื่องสำหรับจุดในงานเทศกาลหรืองานศพเป็นต้น ทำด้วยกระบอกไม้อ้อหรือไม้ไผ่เป็นต้นบรรจุดินดำ มีชื่อต่างๆ กันตามชนิด
ดอกไม้จีบ[N] flower-like pattern of investiture, Syn. ดอกจอก, Example: ดอกไม้จีบอยู่ในแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์, Thai definition: เรียกลายแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดเป็นดอกเล็กๆ สำหรับประดับที่รังดุมคอพับของเสื้อสากลเบื้องซ้ายแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดอกไม้ตาด[N] kind of fireworks with various colors, Syn. ดอกมะตาด, Count unit: อัน, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้บรรจุดินปืน จุดมีสีต่างๆ
ดอกไม้น้ำ[N] water fireworks, Example: เด็กๆ ชอบจุดดอกไม้น้ำ, Thai definition: ดอกไม้ไฟที่จุดให้วิ่งไปบนผิวน้ำ
ดอกไม้ไทร[N] tune for Thai orchestra, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงปี่พาทย์ทำนองหนึ่ง
ดอกไม้ไหว[N] artificial flowers on spring wires, See also: paper flowers with quivering stems, Count unit: ดอก,ช่อ, Thai definition: ชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยกระดาษบ้าง ด้วยทองบ้าง แล้วเอาลวดเล็กๆ ขดทำเป็นต้นสั่นไหวได้
ดอกไม้จีน[N] day lily, See also: lemon lily, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Liliaceae ชนิด H. flava Linn. ดอกสีเหลือง ชนิด H. fulva Linn. ดอกสีแสด ทั้ง 2 ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกไม้น. ฟันของเด็กที่แรกขึ้น.
ดอกไม้ดูใน ดอก ๑.
ดอกไม้ดู นวลจันทร์ ๒.
ดอกไม้จันทน์น. เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ.
ดอกไม้จีน ๑น. ดอกไม้กระดาษแบบจีน.
ดอกไม้จีน ๑ดูใน ดอก ๑.
ดอกไม้จีน ๒น. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Hemerocallidaceae คือ ชนิด H. lilioasphodelusL. ดอกสีเหลือง และชนิด H. fulva (L.) L. ดอกสีส้ม, ทั้ง ๒ ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร.
ดอกไม้จีบน. เรียกลายแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดเป็นดอกเล็ก ๆ สำหรับประดับที่รังดุมคอพับของเสื้อสากลเบื้องซ้ายแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ภาษาปากใช้ว่า ดอกจอก.
ดอกไม้ทะเลน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในอันดับ Actininaria ลำตัวอ่อนนุ่ม รูปทรงกระบอก ยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก เมื่อยืดตัวออกคล้ายดอกไม้บาน เมื่อหดตัว เรียก สะดือทะเล, ดากทะเล หรือ เห็ดหลุบ ก็เรียก.
ดอกไม้น้ำน. ดอกไม้ไฟที่จุดให้วิ่งไปบนผิวนํ้า มีหลายแบบ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก เป็ดไซ้แหน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พวงมาลาดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Artificial flowersดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Birthflowersดอกไม้ประจำวันเกิด [TU Subject Heading]
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Dried flowersดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Flowersดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flowers in artดอกไม้ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Flowers in literatureดอกไม้ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Flowers!ดอกไม้Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้ The Great Dictator (1940)
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น The Great Dictator (1940)
He's coming. Quick, give me a flower.เขามาแล้ว เร็ว เอาดอกไม้มาให้ผม The Great Dictator (1940)
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้ Rebecca (1940)
Cellophane flowers of yellow and greenดอกไม้กระดาษแก้วสีเหลืองและสี เขียว Yellow Submarine (1968)
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา Yellow Submarine (1968)
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน Yellow Submarine (1968)
Do they also eat flowers? - Do they?มันกินดอกไม้ด้วยรึเปล่า The Little Prince (1974)
- Do they also eat flowers? - What?- มันกินดอกไม้รึเปล่า The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: flower ; blossom ; bloom   FR: fleur [f]
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth   
ดอกไม้ทะเล[n. exp.] (døkmāithalē) EN: sea anemone   FR: anémone de mer [f]
ดอกไม้น่าปลูก[n. exp.] (døkmāi nāplūk) FR: fleur cultivable [f]
ดอกไม้ป่า[n. exp.] (døkmāi pā) EN: wild flower   FR: fleur sauvage [f]
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
ดอกไม้เทียม[n. exp.] (døkmāi thīem) EN: artificial flower   FR: fleur artificielle [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloēng) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems   

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloom[N] ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
blossom[N] ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
boutonniere[N] ดอกไม้ดอกเล็กที่ใส่ในรูกระดุม
catherine wheel[N] ดอกไม้ไฟที่หมุนเป็นวงล้อ, See also: ตะไล, ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมแบนเมื่อจุดจะหมุนขึ้นด้านบน, Syn. pinwheel
catkin[N] ดอกไม้ของพืชบางชนิดที่มีลักษณะเป็นช่อยาวห้อยลงมาหรือถ้าสั้นจะชี้ขึ้น
edelweiss[N] ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
firework[N] ดอกไม้ไฟ, See also: ดอกไม้เพลิง, พลุ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกมะตาด, ดอกไม้ตาด
flower[N] ดอกไม้, See also: ดอก, ไม้ดอก, Syn. bloom, blossom, efflorescence
forget-me-not[N] ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ, Syn. scorpion grass
foxglove[N] ดอกไม้สีขาวกับชมพูม่วงและรูปร่างคล้ายระฆัง, See also: ดอกไม้ที่มีชื่อในภาษาละตินคือ Digitalis purpurea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
ament(แอม' มันทฺ, เอ' เมน) n. ดอกไม้เป็นช่อคล้ายหางกระรอก. -amentaceous adj. -amentiferous adj. (catkin)
anemophilous(แอนนิมอฟ' ฟะลัส) adj. ซึ่งได้รับเกสรดอกไม้ที่ลมพัดมา. -anemophily n.
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
antho-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ดอกไม้",, Syn. anth- ("flower")
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
blossom(n) ดอกไม้บาน
bouquet(n) ช่อดอกไม้
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปาะ
carpel(n) เกสรดอกไม้
corolla(n) กลีบดอกไม้
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
floral(adj) ประกอบด้วยดอกไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anemone (n ) ดอกไม้ทะเล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つぼみ, tsubomi] (n) ดอกไม้ตูม ดอกไม้ืที่กำลังจะบาน คนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่
アートフラワー[あーとふらわー, atofurawa] (n) ดอกไม้ประดิษฐ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Blume(n) |die, pl. Blumen| ดอกไม้
Schnittblume(n) |die, pl. Schnittblumen| ดอกไม้ที่ตัดแล้ว (ส่วนใหญ่เพื่อขาย)
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

French-Thai: Longdo Dictionary
fleur(n) |f, pl. -s| ดอกไม้
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top