ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zenith

Z IY1 N IH0 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zenith-, *zenith*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zenith(n) จุดสุดยอด, See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด, Syn. top, pinnacle, summit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด, จุดสุดขีด, จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
zenith(n) ยอดสูงสุด, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zenith zoysia.หญ้า ซอยเซีย Finding Freebo (2008)
I suggest you head to S1 zenith for the RPCM swap.ฉันแนะนำให้คุณไปที่S1 ซีนิทท์ เพื่อแลกเปลี่ยนRPCM Zone of Exclusion (2012)
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค, ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ, เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย Woman in Black (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zenithHis fame was at its zenith at that time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [ m ] ; sommet [ m ] ; zénith [ m ] ; comble [ m ] ; pinacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZENITH Z IY1 N IH0 TH
ZENITH'S Z IY1 N IH0 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zenith (n) zˈɛnɪθ (z e1 n i th)
zeniths (n) zˈɛnɪθs (z e1 n i th s)
zenithal (j) zˈɛnɪθəl (z e1 n i th @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天顶[tiān dǐng, ㄊㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] zenith #53,453 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheitelpunkt { m } | Scheitelpunkte { pl }zenith | zeniths [Add to Longdo]
Zenit { m }; Höhepunkt { m } | im Zenitzenith | at the zenith [Add to Longdo]
Zenitdistanz { f }zenith distance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir #3,696 [Add to Longdo]
写真天頂筒[しゃしんてんちょうとう, shashintenchoutou] (n) photographic zenith tube [Add to Longdo]
地心天頂[ちしんてんちょう, chishintenchou] (n) geocentric zenith [Add to Longdo]
中天[ちゅうてん, chuuten] (n) mid-air; mid-heaven; zenith [Add to Longdo]
天心[てんしん, tenshin] (n) zenith; divine will; providence [Add to Longdo]
天頂[てんちょう, tenchou] (n, adj-no) zenith; vertex [Add to Longdo]
天頂儀[てんちょうぎ, tenchougi] (n) zenith telescope [Add to Longdo]
天頂距離[てんちょうきょり, tenchoukyori] (n) the zenith distance [Add to Longdo]
天頂点[てんちょうてん, tenchouten] (n) zenith [Add to Longdo]
天文天頂[てんもんてんちょう, tenmontenchou] (n) astronomical zenith [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top