Search result for

ออกดอก

(31 entries)
(0.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกดอก-, *ออกดอก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกดอก    [V] bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
ออกดอก    [V] lend, See also: give a loan, Thai definition: เอาเงินให้กู้เอาดอกเบี้ย
ออกดอก    [V] cause a rash, Thai definition: เกิดเป็นเม็ดตามผิวหนังเนื่องจากกามโรค
ออกดอกออกผล    [V] yield interests/ dividends, See also: be profitable, bring results, Example: คุณนายกำลังพยายามหาทางให้เงินก้อนนี้ออกดอกออกผล, Thai definition: ทำให้เกิดประโยชน์ขยายออกไป
ออกดอกออกผล    [V] bear flowers and fruits, See also: blossom and bear fruit, Syn. ผลิดอกออกผล, Example: พืชที่ปลูกไว้ออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของสวน, Thai definition: ผลิดอกและเกิดเป็นผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกดอกก. เกิดเป็นเม็ดตามผิวหนังเนื่องจากกามโรคเรื้อรัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ เข้าข้อ เป็น เข้าข้อออกดอก
ออกดอกเอาเงินให้กู้เพื่อเก็บดอกเบี้ย.
ออกดอกออกผลก. ทำให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไรเพิ่มพูนขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cauliflorousออกดอกตามต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhizanthousออกดอกตามราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกดอก[v.] (økdøk) EN: bloom ; produce ; flowers ; flower ; blossom   FR: fleurir ; éclore

English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom    [VI] ออกดอก
be out    [PHRV] ออกดอก (ดอกไม้), See also: ผลิดอก, Syn. bring out, come out
fecund    [ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: ออกดอกผลมาก, Syn. fertile, fruitful, productive
flower    [VI] ผลิดอก, See also: ออกดอก, เบ่งบาน, Syn. bloom, blossom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
florescence(ฟลอเรส'เซินซฺ) n. การออกดอกระยะเวลาที่ดอกไม้บาน., See also: florescent adj.
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
flower(vi) ออกดอก,มีดอก,เจริญเติบโต
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
sprout(vi,vt) แตกกิ่งก้าน,งอก,โผล่,ออกดอก,แตกหน่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

Are you satisfied with the result?

Go to Top