Search result for

ดอก

(139 entries)
(0.0457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอก-, *ดอก*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ดอกเห็ด (n ) cap (of a mushroom)
ดอกแก้วกัลยา (n ) Murraya exotica

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอก[N] decorative pattern, See also: floral pattern, Example: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ, Thai definition: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น
ดอก[CLAS] numerative noun for flowers, Example: เขาซื้อดอกกุหลาบมาให้ฉัน 3 ดอก, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งของบางอย่าง
ดอก[N] flower, See also: blossom, bloom, Syn. ดอกไม้, Example: ดอกไม้กำลังออกดอกสะพรั่ง, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์ เรียกเต็มว่า ดอกไม้
ดอก[N] interest, Syn. ดอกเบี้ย, Example: เงินเดือนหักหนี้หักดอกแล้วเหลือหมื่นเศษนิดหน่อย, Thai definition: ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย, Notes: (ปาก)
ดอก[INT] unquestionable, See also: certainly, at all, Syn. หรอก, Example: สมัยก่อนนั้นไม่มีกองขยะให้ตะเข็บเข้าไปสิงสู่อยู่สักเท่าไรดอกนะครับ, Thai definition: คำประกอบให้ได้ความชัดขึ้น เช่น ฉันดอก ไม่ใช่คนอื่น ทำไม่ได้ดอก, (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก
ดอกผล[N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ดอกจัน[N] asterisk, See also: star, Example: ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ดอกจิก[N] club, Syn. ไพ่ดอกจิก, Example: กะโหลกของซอสามสายนั้นโบราณใช้กะลามะพร้าวผ่าเป็นรูปดอกจิกแล้วดัดเป็นพูสามเส้า, Thai definition: เรียกลายที่มีลักษณะอย่างลายหน้าไพ่ป๊อกชนิดหนึ่ง มี 3 แฉก ใบมน
ดอกดิน[N] flower of Aeginetia pedunculata, See also: Burmannia coelestis, Syn. หญ้าข้าวกล่ำ, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica Roxb. และชนิด A. pedunculata Wall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลำต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้า ดอกสีม่วงดำ อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทำขนม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกน. ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์
ดอกลวดลายบนผืนผ้าเป็นต้น ที่มีลักษณะเป็นดอกเป็นดวง
ดอกค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย
ดอกลักษณนามของสิ่งของบางอย่าง เช่น ประทัดดอกหนึ่ง สว่านหนึ่งดอก.
ดอกก. หลอก, หยอก, เช่น บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน (ม. คำหลวง ชูชก), ดอกขายหูขายตา ดอกบนำพารู้ (ลอ).
ดอกว. คำประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ เช่น ได้แต่มัทรีที่แสนดื้อผู้เดียวดอก ไม่รู้จักปลิ้นปลอกพลิกไพล่เอาตัวหนี (ม.ร่ายยาว มัทรี), (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก.
ดอกกระบอกดู รำเพย ๒.
ดอกกะทือใช้เป็นคำด่าผู้หญิง ว่า อีดอกกะทือ.
ดอกก้านน. ต้นกะแท่ง. (ดู กะแท่ง).
ดอกข้าวใหม่ดู ชมนาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chloranthousดอก (สีเขียว) ไม่เด่นชัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disc flowerดอกกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double flowerดอกซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary flowerดอกตามง่าม, ดอกตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, naturalดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural fruitดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal fruitดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, legalดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire tread; tyre treadดอกยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พวงมาลาดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Artificial flowersดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Birthflowersดอกไม้ประจำวันเกิด [TU Subject Heading]
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Dried flowersดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Flowersดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flowers in artดอกไม้ในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Makes me realize what a bust all my other openings were.ทำให้ฉันตะหนักว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเปิดอกรับ Pret-a-Poor-J (2008)
Piece of advice-- lose the tulip.นี่เป็นคำแนะนำนะ เอาดอกทิวลิปออกซะ There Might be Blood (2008)
Dr. Kyne... you're needed in the med lab.ดอกเตอร์ไคน์ เชิญที่ห้องแล็บค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
'Cause i need to know if he lends money interest-Free.เพราะว่าฉันต้องการรู้ ถ้าเขาให้เงินใครยืมแล้วไม่คิดดอกเบี้ย Not Cancer (2008)
Two--Who pays 12% interest on a car loan?2. ใครจ่ายดอกเบี้ย 12 % เพื่อผ่อนรถ Adverse Events (2008)
How'd you know I liked roses?คุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบดอกกุหลาบ Adverse Events (2008)
Who the hell doesn't like roses?ใครไม่ชอบดอกกุหลาบบ้างละ Adverse Events (2008)
Unless he's eating a bouquet a day, he couldn't--ไม่มีประโยชน์เขากินช่อดอกไม้ทุกวันหรือ เขาไม่ได้ทำ The Itch (2008)
You were trying to go lay flowers on her grave.คุณพยายามจะออกไปวางดอกไม้ที่หลุมศพเธอ The Itch (2008)
Someone got you flowers.ใครให้ดอกไม้เธอมาเหรอ? The Mark of Nimueh (2008)
Would you like one?เปล่า เธอจะเอาไปซักดอกไหม? The Mark of Nimueh (2008)
A purple one.อ่ะ ดอกสีม่วงนี่ดีกว่า The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: flower ; blossom ; bloom   FR: fleur [f]
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot   FR: motif décoratif [m]
ดอก[n.] (døk) EN: debt charges ; interests   FR: charges d'intérêts [fpl]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   
ดอกกล้วยไม้[n.] (døk klūaymai) EN: orchid   FR: orchidée [f]
ดอกกะหล่ำ[n. exp.] (døk kalam) FR: chou-fleur [m]
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjanikā) EN: Night Flower Jasmine   
ดอกกุหลาบ[n.] (døk kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
ดอกคำใต้[n. exp.] (døk khamtai)

English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit[N] ดอกสว่าน
bloom[N] ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
blossom[N] ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
boutonniere[N] ดอกไม้ดอกเล็กที่ใส่ในรูกระดุม
burgeon[N] ดอกตูมหรือหน่อ
carnation[N] ดอกคาร์เนชั่น
catherine wheel[N] ดอกไม้ไฟที่หมุนเป็นวงล้อ, See also: ตะไล, ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมแบนเมื่อจุดจะหมุนขึ้นด้านบน, Syn. pinwheel
catkin[N] ดอกไม้ของพืชบางชนิดที่มีลักษณะเป็นช่อยาวห้อยลงมาหรือถ้าสั้นจะชี้ขึ้น
daffodil[N] ดอกแดฟโฟดีล, See also: ต้นแดฟโฟดีล
daisy[N] ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
ament(แอม' มันทฺ, เอ' เมน) n. ดอกไม้เป็นช่อคล้ายหางกระรอก. -amentaceous adj. -amentiferous adj. (catkin)
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
blossom(n) ดอกไม้บาน
bouquet(n) ช่อดอกไม้
brocade(n) ผ้าปักดอก
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anemone (n ) ดอกไม้ทะเล
champacดอกจำปา
champac (n ) ดอกจำปา
chrysanthemum[/krɪˈsanθɪməm, -z-/] (n uniq ) ดอกเก๊กฮวย
daffodil (n ) ดอกดารารัตน์
drill bit (n ) ดอกสว่าน
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี
fuchsia[ฟิว'เชอะ] (n ) ดอกตุ้มหูนางฟ้า, ดอกโคมญี่ปุ่น
ixora (n) ดอกเข็ม
lignum vitae (n ) ดอกแก้วเจ้าจอม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n ) ดอกคาร์เนชั่น
博士[はかせ, hakase] (n) ดอกเตอร์
向日葵[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน
[はな, hana] (n) ดอกไม้
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
薔薇[ばら, bara] (n) ดอกกุหลาบ
[らん, ran] (n) ดอกกล้วยไม้
[つぼみ, tsubomi] (n) ดอกไม้ตูม ดอกไม้ืที่กำลังจะบาน คนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่
アートフラワー[あーとふらわー, atofurawa] (n) ดอกไม้ประดิษฐ์
黄花[こうか, kouka] ดอกเก๊กฮวย
さくら[さくら, sakura] ดอกซากุระ
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
利息[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Rose(n) |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Blume(n) |die, pl. Blumen| ดอกไม้
Schnittblume(n) |die, pl. Schnittblumen| ดอกไม้ที่ตัดแล้ว (ส่วนใหญ่เพื่อขาย)
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
fleur(n) |f, pl. -s| ดอกไม้
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top