Search result for

elite

(64 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elite-, *elite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elite[N] กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elite[ADJ] ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite[ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
elite[N] ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliteอติชน, อภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elite theorismทฤษฎีนิยมอติชน, ทฤษฎีนิยมอภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eliteแบบอีลิต(ตัวพิมพ์ดีด) [การแพทย์]
Elite (Social sciences)ชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Elite (Social sciences) in literatureชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Manhattan's elite. Gossip girl was right. I'm gayกอสซิบเกิร์ลพูดถูก ผมเป็นเกย์ Chuck in Real Life (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)
Of manhattan's elite.-จากสังคมไฮโซแมนฮัตตัน There Might be Blood (2008)
Have your flower plucked by one of the elite.เคยคบไฮโซซักคนมั้ยละ There Might be Blood (2008)
Succeed and you join the elite.ผ่านการทดสอบเจ้าจะได้เข้าร่วมเป็นนักรบชั้นยอด Lancelot (2008)
An elite education is something most people only dream about.การศึกษาชั้นยอด สิ่งที่คนทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันถึง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We are building an elite team.แต่ทุ่มเพื่อสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I want to convince the Dubai elites that it's best to buy American.ทุกคนที่โน่นพูดกันว่า คุณตัวรัสเซียสุดยอดแล้ว แต่ผมจะไปกล่อม... The Girlfriend Experience (2009)
We're two people who get turned on by Elite Status. I think cheap is our starting point.เราสองคนรู้จักกันจากสถานภาพชั้นสูงแบบนี้ ฉันคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรที่ถูกๆดีกว่า Up in the Air (2009)
We represent a small stable of elite nonfiction authors from all over the world.เราเป็นตัวแทนของความมั่นคง ของนักเขียนที่เลือกสรรค์แล้วจากทั่งโลก Crime Doesn't Pay (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. - Serena, where's Charles?ที่จะรายงานข่าวคาวแวดวงไฮโซในแมนฮัตตัน เซรีน่า ชาร์ล อยู่ไหน? In the Realm of the Basses (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eliteOn the whole, the elite are not sensitive to criticism.
eliteYou are now among the elite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ผู้ลากมากดี[N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
หัวกะทิ[ADJ] top, See also: elite, best, excellent, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khai khai sanlang aksēp) EN: poliomyelitis   FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [m]
โปลิโอ[n.] (pōliō) EN: polio ; poliomyelitis   FR: poliomyélite [f] ; polio [f] (fam.)
โรคโปลิโอ[n.] (rōk pōliō) EN: polio   FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELITE    AH0 L IY1 T
ELITE    EY0 L IY1 T
ELITES    AH0 L IY1 T S
ELITES    EY0 L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elite    (n) (i l ii1 t)
elites    (n) (i l ii1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elite {f} | Eliten {pl}elite; élite [Br.] | elites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリート[, eri-to] (n,adj-no) elite (fre [Add to Longdo]
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions) [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
パワーエリート[, pawa-eri-to] (n) power elite [Add to Longdo]
ブラッドエリート[, buraddoeri-to] (n) blood elite; (P) [Add to Longdo]
ベークライト[, be-kuraito] (n) Bakelite [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood [Add to Longdo]
灰重石[かいじゅうせき, kaijuuseki] (n) scheelite [Add to Longdo]
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius [Add to Longdo]
劲卒[jìng zú, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨˊ, / ] elite soldiers; a crack force [Add to Longdo]
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] elite troops [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 'Elite \['E]`lite"\ ([=a]`l[=e]t"), n. [F., fr. ['e]lire to
   choose, L. eligere. See {Elect}.]
   1. A choice or select body; the flower; as, the ['e]lite of
    society.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Army organization}, Switzerland.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elite
   adj 1: selected as the best; "an elect circle of artists";
       "elite colleges" [syn: {elect}, {elite}]
   n 1: a group or class of persons enjoying superior intellectual
      or social or economic status [syn: {elite}, {elite group}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 elite
  adj.
 
   Clueful. Plugged-in. One of the cognoscenti. Also used as a general
   positive adjective. This term is not actually native hacker slang; it is
   used primarily by crackers and {warez d00dz}, for which reason hackers use
   it only with heavy irony. The term used to refer to the folks allowed in to
   the ?hidden? or ?privileged? sections of BBSes in the early 1980s (which,
   typically, contained pirated software). Frequently, early boards would only
   let you post, or even see, a certain subset of the sections (or ?boards?)
   on a BBS. Those who got to the frequently legendary ?triple super secret?
   boards were elite. Misspellings of this term in warez d00dz style abound;
   the forms l337 eleet, and 31337 (among others) have been sighted.
 
   A true hacker would be more likely to use ?wizardly?. Oppose {lamer}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Elite [eːliːtə] (n) , s.(f )
   elite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top