ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elite

IH0 L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elite-, *elite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elite(n) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elite(adj) ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite(adj) ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
elite(n) ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elite(อีลีท', เอลีท') n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา pica ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง, ซ่อนเร้น, แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว, ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
elite(n) หัวหน้า, ยอด, หัวกะทิ, สิ่งที่เลือกแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliteอติชน, อภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elite theorismทฤษฎีนิยมอติชน, ทฤษฎีนิยมอภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eliteแบบอีลิต(ตัวพิมพ์ดีด) [การแพทย์]
Elite (Social sciences)ชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Elite (Social sciences) in literatureชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're the last of an elite group... don't end it like this.คุณสุดท้ายของกลุ่มชนชั้น ไม่ทำสิ้นสุดเช่นนี้ First Blood (1982)
They are the elite of the IRA... who carry out the bombings and the shootings.ผู้ดำเนินการ เหตุระเบิดและยิง In the Name of the Father (1993)
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps, ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ Toy Story (1995)
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า Gattaca (1997)
I find it hard to believe he could be one of their elite workers.ผมว่ามันยากที่จะเชื่อว่าเขาจะสามารถทำได้ ที่จะเป็นหนึ่งในสถานที่สุดยอดของอาชีพ Gattaca (1997)
You allow me a date from the elite onlyแม่อนุญาติให้หนูออกเดทเฉพาะกับคนที่มีเงิน GTO (1999)
Large parts of the corporate elite despised what Roosevelt's new deal stood for.ชิงชังโครงการนิวดีลของรูสเวลท์ The Corporation (2003)
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย The Day After Tomorrow (2004)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Then when they left, they left the power to the Hutus, and of course the Hutus took revenge on the elite Tutsis for years of repression.พอจากไปเค้าทิ้งอำนาจให้กับพวกฮูตู แล้วก็เข้าทางชาวฮูตูที่จะทวงคืน ที่สุดแล้วฮูตู ก็เข้าสู่ปีแห่งการกวาดล้าง Hotel Rwanda (2004)
Untested recruits into a new unit of elite soldiers.ที่ไม่เคยผ่านการรบมาก่อน กลายเป็นหน่วยรบที่เก่งกาจที่สุดในกองทัพ The Great Raid (2005)
The Criminal Investigation is the place where all the elites gather.แผนกสืบสวนเป็นแหล่งที่รวบรวมคนที่ดีที่สุดเอาไว้ Sweet Spy (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eliteOn the whole, the elite are not sensitive to criticism.
eliteYou are now among the elite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสูงสุด(adj) ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ผู้ลากมากดี(n) elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
หัวกะทิ(adj) top, See also: elite, best, excellent, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai Definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
ชราภาพ[charāphāp] (n) EN: old age ; aging ; decrepitude  FR: vieillesse [ f ] ; sénélité [ f ] ; décrépitude [ f ]
ไฮไฟ[haifai] (n) EN: hi-fi  FR: hi-fi [ f ] (anglic.) ; haute fidélité [ f ] (audio)
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [ f ] ; élite [ f ] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [ f ] (litt.)
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[khai khai sanlang aksēp] (n) EN: poliomyelitis  FR: poliomyélite [ f ] ; polio (inf.) [ f ]
ผู้ลากมากดี[phūlākmākdī] (n) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [ m ]
โปลิโอ[pōliō] (n) EN: polio ; poliomyelitis  FR: poliomyélite [ f ] ; polio [ f ] (fam.)
โรคโปลิโอ[rōk pōliō] (n) EN: polio  FR: poliomyélite [ f ] ; polio (inf.) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELITE IH0 L IY1 T
ELITE EY0 L IY1 T
ELITES IH0 L IY1 T S
ELITES EY0 L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elite (n) ɪlˈiːt (i l ii1 t)
elites (n) ɪlˈiːts (i l ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] elite troops, #30,023 [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius, #35,522 [Add to Longdo]
劲卒[jìng zú, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨˊ, / ] elite soldiers; a crack force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elite { f } | Eliten { pl }elite; élite [ Br. ] | elites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリート[eri-to] (n, adj-no) elite (fre [Add to Longdo]
グランゼコール[guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions) [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
パワーエリート[pawa-eri-to] (n) power elite [Add to Longdo]
ブラッドエリート[buraddoeri-to] (n) blood elite; (P) [Add to Longdo]
ベークライト[be-kuraito] (n) Bakelite [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood [Add to Longdo]
灰重石[かいじゅうせき, kaijuuseki] (n) scheelite [Add to Longdo]
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n, adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 'Elite \['E]`lite"\ ([=a]`l[=e]t"), n. [F., fr. ['e]lire to
   choose, L. eligere. See {Elect}.]
   1. A choice or select body; the flower; as, the ['e]lite of
    society.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Army organization}, Switzerland.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elite
   adj 1: selected as the best; "an elect circle of artists";
       "elite colleges" [syn: {elect}, {elite}]
   n 1: a group or class of persons enjoying superior intellectual
      or social or economic status [syn: {elite}, {elite group}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 elite
  adj.
 
   Clueful. Plugged-in. One of the cognoscenti. Also used as a general
   positive adjective. This term is not actually native hacker slang; it is
   used primarily by crackers and {warez d00dz}, for which reason hackers use
   it only with heavy irony. The term used to refer to the folks allowed in to
   the ?hidden? or ?privileged? sections of BBSes in the early 1980s (which,
   typically, contained pirated software). Frequently, early boards would only
   let you post, or even see, a certain subset of the sections (or ?boards?)
   on a BBS. Those who got to the frequently legendary ?triple super secret?
   boards were elite. Misspellings of this term in warez d00dz style abound;
   the forms l337 eleet, and 31337 (among others) have been sighted.
 
   A true hacker would be more likely to use ?wizardly?. Oppose {lamer}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Elite /eːliːtə/ 
  elite

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top