ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tap

T AE1 P   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tap-, *tap*
English-Thai: Longdo Dictionary
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tap[VT] เคาะ, See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ, Syn. pat, strike
tap[VI] เคาะ, See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ, Syn. pat, strike
tap[VI] เต้นแท็พ, See also: เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ
tap[VT] ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า
tap[VT] แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), See also: คัดเลือก
tap[N] การแตะเบาๆ, See also: การตบเบาๆ, การตีเบาๆ, Syn. pat, strike
tap[N] เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ, See also: เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ
tap[N] แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ
tap[N] ก๊อกน้ำ, See also: ก๊อก, หัวก๊อก
tap[N] น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
tap dancen. การเต้นรำเป็นเสียงกระทบส้นเท้าที่ทำแข็งเป็นพิเศษ
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
tape recordingn. การบันทึกเสียงด้วยสายเทป,สายเทปบันทึกเสียง
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
tape-record(เทพ'ริคอร์ด) vt. บันทึกเสียงด้วยสายเทป
taper(เท'เพอะ) vi.,vt. ทำให้เรียว, (ความหนา) ลดลง n. การเรียวลง,ไส้เทียนสำหรับจุดกล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
tap(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
tap(vt) ตบเบาๆ,เคาะเบาๆ,แตะเบาๆ,ใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
tape(n) แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด
taper(adj) เรียวเล็ก
taper(n) เทียนไข,ไส้เทียนจุดกล้อง
taper(vi) เรียวลง,ลดลง
tapestry(n) พรม,สี่งทอ
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด
tapioca(n) มันสำปะหลัง,สาคู
tapir(n) สมเสร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tap๑. เคาะ๒. เจาะ (เอาสารน้ำออก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tap rootรากแก้ว [มีความหมายเหมือนกับ primary root] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tap sound; tapเสียงลิ้นกระทบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tap; tap soundเสียงลิ้นกระทบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapaผ้าเปลือกไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapeแถบบันทึก, แถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tapeแถบบันทึก, แถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape cartridgeกล่องแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape deckอุปกรณ์ขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tapaผ้าเปลือกไม้ [TU Subject Heading]
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tape driveเครื่องขับเทปแม่เหล็ก
อุปกรณ์สำหรับใช้บันทึก/อ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็ก เดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมอ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลง ความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลง ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายหรือเสียหายไปมากกว่า [คอมพิวเตอร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tapiocaมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]
Tapioca Chipมันเส้น มันสำปะหลังเส้น [การค้าระหว่างประเทศ]
Tapioca Fiberกากแป้งมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tap into (vt ) สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหรือได้ประโยชน์จาก to make a strong or advantageous connection with
tape measure (n) ตลับเมตร
tape player and recorderเครื่องเทป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scag, he sings and I tap dance!สแคก เขาร้องเพลงและฉันเต้น แท็ป! Mad Max (1979)
Six taps this time?หกก๊อกครั้งนี้หรือไม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Tap your pretty little feet. - Good times, bad foodเต้นแท็ป ด้วยเท้าของเธอ เวลาที่ดี อาหารเลวๆ Labyrinth (1986)
Someone yells stop, goes limp, taps out,... ..the fight is over.แต่ไฟต์ คลับ จะปรากฎขึ้นเฉพาะเวลา ในช่วงระหว่างที่ ไฟต์คลับเริ่มต้นขึ้น Fight Club (1999)
Makes me feel free. Tap into my, you know, feminine side.อย่าห่วงเลย นั่นฝีมือผมเอง Valentine (2001)
She wanted to be a tap dancer.เธออยากจะเป็นนักเต้นแทป Ken Park (2002)
It's just tap water. Pour it in his bowl.มันก็แค่น้ำเปล่า เทลงให้มันกินซะ Signs (2002)
CIB shall tag the target and tap the phone linesหน่วยข่าวกรองรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมาย ดักฟัง Infernal Affairs (2002)
Let go! Name a film where someone tap dancing drives someone else crazy! - Oh, I know this!หนังชื่ออะไร ที่คนนึงเต้นแท๊บ แล้วทำให้คนอื่นสติแตก The Dreamers (2003)
Stealing might get you money, get to tap some cheerleader's ass, show off riding some pickle-coloured Thunderbird.ขโมยของอาจทำให้มีเงิน มาแลกกับรูตูด ของเชียร์ลีดเดอร์ ขับรถกระบะโชว์สาว ธันเดอร์เบิร์ด 21 Grams (2003)
You know he'd tap that ass.นายก็รู้ เขาจะไม่ปล่อยให้ตูดงอนๆนั่นลอยนวลหรอก The Girl Next Door (2004)
When you're done, just give it a tap and say:แล้วอย่าลืมล่ะพอใช้เสร็จแล้ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tapAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
tapAll the papers were taped up and kept in the safe.
tapA stranger tapped me on the shoulder from behind. He took me for some other person, I'm sure.
tapBill tapped me on the shoulder.
tapBy September the burst in spending seemed to be tapering off.
tapCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
tapDid you tape that concert?
tapDon't expose the tapes to the sun.
tapDo up the box with decorative tape.
tapEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.
tapExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
tapHe erased his speech from the tape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทป[N] tape, Example: เทปเสียงเพลงกระหึ่มขึ้นเบาๆ กลบเสียงครางของเครื่องยนต์ให้เงียบไป, Count unit: ม้วน, Thai definition: เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
รี[ADJ] oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
สอบ[ADJ] tapering, Example: แฟชั่นกางเกงขาสอบเริ่มเข้ามาอีกแล้ว, Thai definition: มีลักษณะเรียวลงด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน (ใช้แก่รูปทรงของภาชนะหรือสิ่งที่มีลักษณะกลวง)
เครื่องบันทึกเสียง[N] tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
เครื่องอัดเสียง[N] tape recorder, See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder, Syn. เครื่องบันทึกเสียง, Example: เขาเปิดเครื่องอัดเสียงเพื่ออัดเสียงของท่านประธานที่กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวที, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
แป้งมันสำปะหลัง[N] tapioca flour, See also: cassava starch, Syn. แป้งมัน, Example: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก, Count unit: ถุง, กิโลกรัม
แป้งมัน[N] tapioca flour, See also: cassava starch, Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์, Example: เขาปลูกมันสำปะหลังแล้วส่งขายโรงงานทำแป้งมัน, Count unit: ถุง,กิโลกรัม
แป้งสิงคโปร์[N] tapioca flour, Syn. แป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง
แป้งมัน[N] tapioca flour, See also: potato flour, cassava flour, Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์, Example: เขาปลูกมันสำปะหลังแล้วส่งขายโรงงานเพื่อทำเป็นแป้งมัน, Thai definition: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด
แป้งมันสำปะหลัง[N] tapioca flour, See also: potato flour, cassava flour, Syn. แป้งมัน, แป้งสิงคโปร์, Example: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก, Thai definition: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā = aphipratchayā) EN: metaphysics   FR:taphysique [f]
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ดีดพิมพ์[v. exp.] (dītphim) FR: taper à la machine
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally   
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm   
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ไข[v.] (khai) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap   FR: ouvrir ; tourner ; desserrer

CMU English Pronouncing Dictionary
TAP T AE1 P
TAPS T AE1 P S
TAPE T EY1 P
TAPP T AE1 P
TAPPE T AE1 P
TAPED T EY1 P T
TAPAS T AH1 P AH0 S
TAPES T EY1 P S
TAPER T EY1 P ER0
TAPIA T AA1 P IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tap (v) tˈæp (t a1 p)
tape (v) tˈɛɪp (t ei1 p)
taps (v) tˈæps (t a1 p s)
taped (v) tˈɛɪpt (t ei1 p t)
taper (v) tˈɛɪpər (t ei1 p @ r)
tapes (v) tˈɛɪps (t ei1 p s)
tapir (n) tˈɛɪpər (t ei1 p @ r)
tapers (v) tˈɛɪpəz (t ei1 p @ z)
taping (v) tˈɛɪpɪŋ (t ei1 p i ng)
tapirs (n) tˈɛɪpəz (t ei1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶带[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, / ] tape, #25,055 [Add to Longdo]
踢踏舞[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ㄨˇ, ] tap dance, #62,878 [Add to Longdo]
绦虫[tāo chóng, ㄊㄠ ㄔㄨㄥˊ, / ] tapeworm, #64,850 [Add to Longdo]
尖细[jiān xì, ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ, / ] taper, #71,934 [Add to Longdo]
卷尺[juǎn chǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄔˇ, ] tape measure; tape rule, #75,851 [Add to Longdo]
磁带机[cí dài jī, ㄘˊ ㄉㄞˋ ㄐㄧ, / ] tape drive, #98,845 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, ] tapir, #118,705 [Add to Longdo]
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, ] tapestry (used as a wall hanging), #121,281 [Add to Longdo]
卷带[juǎn dài, ㄐㄩㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] tape, #140,733 [Add to Longdo]
剥啄[bō zhuó, ㄅㄛ ㄓㄨㄛˊ, / ] tap (on a door or window) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
tapfer(adj adv) ใจกล้า, กล้าหาญ, แน่วแน่, See also: S. mutig,
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, See also: S. der Mut,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor [Add to Longdo]
Hahn {m} (Wasser-; Gas-); Wasserleitung {f}tap [Br.] [Add to Longdo]
Leitungswasser {n}tap water [Add to Longdo]
Regierungsanleihe {f}tap stock [Add to Longdo]
Stepptanz {m}; Stepp {m}; Steptanz {m} [alt]; Step {m} [alt] | Stepptänze {pl}tap dance | tap dances [Add to Longdo]
Stepptänzer {m}; Stepptänzerin {f}tap dancer [Add to Longdo]
Stufensteller {m} [electr.]tap changer [Add to Longdo]
Tapedeck {n}tape deck [Add to Longdo]
Tapete {f} | Tapeten {pl}wallpaper | wallpapers [Add to Longdo]
Tapetenbahn {f}width of a wallpaper roll [Add to Longdo]
Tapetenrolle {f}wallpaper roll [Add to Longdo]
Tapetentür {f}concealed door; jib-door [Add to Longdo]
Tapetenwechsel {m} [ugs.]change of scene [Add to Longdo]
Tapezierer {m}; Tapeziererin {f}paperhanger [Add to Longdo]
Tapezierer {m} | Tapezierer {pl}upholsterer | upholsterers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
たっぷり[, tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P) [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
たぷたぷ[, taputapu] (adj-no) (on-mim) flabby [Add to Longdo]
とん[, ton] (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [Add to Longdo]
とんとん[, tonton] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) tap; rap-tap; tapping; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
壁紙[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] Tapferkeit, Heldenmut, -Mut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tap \Tap\, v. i.
   To strike a gentle blow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tap \Tap\, n. [AS. t[ae]ppa, akin to D. tap, G. zapfen, OHG.
   zapfo, Dan. tap, Sw. tapp, Icel. tappi. Cf. {Tampion},
   {Tip}.]
   1. A hole or pipe through which liquor is drawn.
    [1913 Webster]
 
   2. A plug or spile for stopping a hole pierced in a cask, or
    the like; a faucet.
    [1913 Webster]
 
   3. Liquor drawn through a tap; hence, a certain kind or
    quality of liquor; as, a liquor of the same tap. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. A place where liquor is drawn for drinking; a taproom; a
    bar. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A tool for forming an internal screw, as in a nut,
    consisting of a hardened steel male screw grooved
    longitudinally so as to have cutting edges.
    [1913 Webster]
 
   {On tap}.
    (a) Ready to be drawn; as, ale on tap.
    (b) Broached, or furnished with a tap; as, a barrel on
      tap.
 
   {Plug tap} (Mech.), a screw-cutting tap with a slightly
    tapering end.
 
   {Tap bolt}, a bolt with a head on one end and a thread on the
    other end, to be screwed into some fixed part, instead of
    passing through the part and receiving a nut. See Illust.
    under {Bolt}.
 
   {Tap cinder} (Metal.), the slag of a puddling furnace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tap \Tap\, v. t. [imp. & p. p. {Tapped}; p. pr. & vb. n.
   {Tapping}.] [F. taper to strike; of Teutonic origin; cf.
   dial. G. tapp, tapps, a blow, tappe a paw, fist, G. tappen to
   grope.]
   1. To strike with a slight or gentle blow; to touch gently;
    to rap lightly; to pat; as, to tap one with the hand or a
    cane.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a new sole or heel on; as, to tap shoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tap \Tap\, n. [Cf. F. tape. See {Tap} to strike.]
   1. A gentle or slight blow; a light rap; a pat. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of leather fastened upon the bottom of a boot or
    shoe in repairing or renewing the sole or heel.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Mil.) A signal, by drum or trumpet, for extinguishing
    all lights in soldiers' quarters and retiring to bed, --
    usually given about a quarter of an hour after tattoo.
    --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tap \Tap\, v. t.
   1. To pierce so as to let out, or draw off, a fluid; as, to
    tap a cask, a tree, a tumor, a keg of beer, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to draw resources from (a reservoir) in any
    analogous way; as, to tap someone's knowledge of the Unix
    system; to tap the treasury.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw, or cause to flow, by piercing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He has been tapping his liquors.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech.) To form an internal screw in (anything) by means
    of a tool called a tap; as, to tap a nut, a pipe, or
    tubing.
    [1913 Webster]
 
   5. to connect a listening device to (a telephone or telegraph
    line) secretly, for the purpose of hearing private
    conversations; also, to obtain or record (information) by
    tapping; -- a technique used by law enforcement agencies
    investigating suspected criminals. In the United States it
    is illegal without a court order permitting it.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faucet \Fau"cet\, n. [F. fausset, perh. fr. L. fauces throat.]
   1. A fixture for drawing a liquid, as water, molasses, oil,
    etc., from a pipe, cask, or other vessel, in such
    quantities as may be desired; -- called also {tap}, and
    {cock}. It consists of a tubular spout, stopped with a
    movable plug, spigot, valve, or slide.
    [1913 Webster]
 
   2. The enlarged end of a section of pipe which receives the
    spigot end of the next section.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tap
   n 1: the sound made by a gentle blow [syn: {pat}, {rap}, {tap}]
   2: a gentle blow [syn: {rap}, {strike}, {tap}]
   3: a faucet for drawing water from a pipe or cask [syn: {water
     faucet}, {water tap}, {tap}, {hydrant}]
   4: a small metal plate that attaches to the toe or heel of a
     shoe (as in tap dancing)
   5: a tool for cutting female (internal) screw threads
   6: a plug for a bunghole in a cask [syn: {tap}, {spigot}]
   7: the act of tapping a telephone or telegraph line to get
     information [syn: {wiretap}, {tap}]
   8: a light touch or stroke [syn: {tap}, {pat}, {dab}]
   v 1: cut a female screw thread with a tap
   2: draw from or dip into to get something; "tap one's memory";
     "tap a source of money"
   3: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap},
     {tip}]
   4: draw from; make good use of; "we must exploit the resources
     we are given wisely" [syn: {exploit}, {tap}]
   5: tap a telephone or telegraph wire to get information; "The
     FBI was tapping the phone line of the suspected spy"; "Is
     this hotel room bugged?" [syn: {wiretap}, {tap}, {intercept},
     {bug}]
   6: furnish with a tap or spout, so as to be able to draw liquid
     from it; "tap a cask of wine"
   7: make light, repeated taps on a surface; "he was tapping his
     fingers on the table impatiently" [syn: {tap}, {rap},
     {knock}, {pink}]
   8: walk with a tapping sound
   9: dance and make rhythmic clicking sounds by means of metal
     plates nailed to the sole of the dance shoes; "Glover
     tapdances better than anybody" [syn: {tapdance}, {tap}]
   10: draw (liquor) from a tap; "tap beer in a bar"
   11: pierce in order to draw a liquid from; "tap a maple tree for
     its syrup"; "tap a keg of beer"
   12: make a solicitation or entreaty for something; request
     urgently or persistently; "Henry IV solicited the Pope for a
     divorce"; "My neighbor keeps soliciting money for different
     charities" [syn: {solicit}, {beg}, {tap}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     Transport und Archivierung Produktdefinierender daten (org., DIN,
 STEP, CIM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     Telocator Alphanumeric input Protocol (SNPP, PCIA, SMS, USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     Terminal Access Point (cable)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     Test Access Port (IC, IEEE 1149.1, JTAG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     The Ada Project
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAP
     Topfield Application Program
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tap /tɑp/
  1. faucet; tap
  2. pivot
  3. plug; electricplug; stopper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top