ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กอด

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กอด-, *กอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอด[V] embrace, See also: hug, clasp, hold in one's arms, caress, Example: เด็กๆ ต่างก็กลัวเสือวิ่งเข้ามากอดกันกลม, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน
กอดอก[V] cross one's arm, See also: fold one's arms over the chest, Example: เด็กๆ ยืนกอดอกหนาวสั่น, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ไขว้หรือขัดกันไว้ที่อก
กอดจูบ[V] pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
กอดรัด[V] embrace, See also: hug, hold in one's arms, Example: หนุ่มสาวกอดรัดกันอย่างไม่สนใจสายตาใคร
กอดก่าย[V] hug, See also: embrace, cuddle, Syn. ก่ายกอด, กอด, Example: ลูกลิงตัวเล็กๆ กอดก่ายอยู่บนหน้าอกของแม่ลิง, Thai definition: โอบกอดด้วยวงแขน
กอดมือกอดตีน[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, Syn. ประจบประแจง, กอดแข้งกอดขา, สอพลอ, Example: เขาไม่ชอบกอดมือกอดตีนใคร
กอดแข้งกอดขา[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, Syn. เคล้าแข้งเคล้าขา, ประจบประแจง, กอดมือกอดตีน, สอพลอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กอดก. โอบไว้ในวงแขน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
กอดคอกันตายก. ไม่ทอดทิ้งกัน.
กอดอกก. เอาแขนประสานกันไว้ที่อก.
กอดเก้าอี้ก. ยึดตำแหน่ง, ไม่ยอมละตำแหน่ง, เช่น ไม่ว่างานของเขาจะล้มเหลวและก่อให้เกิดความเสียหายเพียงใด เขาก็กอดเก้าอี้แน่น ไม่ยอมลาออก.
กอดเข่า, กอดเข่าเจ่าจุกก. อยู่ในที่จำกัดอย่างหงอยเหงา เช่น ฝนตกทั้งวัน ไปไหนไม่ได้ ต้องนั่งกอดเข่าเจ่าจุกอยู่แต่ในบ้าน.
กอดแข้งกอดขาก. ประจบประแจง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hugs?กอดมั้ย The Green Hornet (2011)
I got no strings to hold me dow--ฉันได้รับสายจะกอดฉันดาว โจนส์ไม่มี Pinocchio (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
Maxim, Maxim, you've been gone all day.- โอ้ เเม็กซิมๆ คุณหายไปทั้งวันเลย - คุณกอดผมเเน่นซะเเทบหายใจไม่ออก Rebecca (1940)
You knew the former Mrs. De Winter very well, I believe?- คุณรู้จักอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
Let me embrace you.ขอกอดหน่อย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Where we came from if one did not want to die of poverty one became a priest or a bandit!ที่ที่พวกเรามาน่ะนะ ถ้าใครไม่อยากอดตาย... ...ก็ต้องเป็นพระหรือเป็นโจร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
In genders embracing and chasing of blues, the very best word for the whole world to use.ในเพศกอดและไล่ของบลูส์ คำว่าดีที่สุด โลกทั้งโลกที่จะใช้ ฮ่า ๆ Yellow Submarine (1968)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
กอดจูบ[v.] (køt-jūp) EN: pet ; neck   FR: caresser ; étreindre
กอดรัด[v.] (køtrat) EN: embrace ; hug ; hold in one's arms   FR: étreindre ; enlacer
กอดอก[v. exp.] (køt ok) EN: fold one's arms across the chest   
กอดเก้าอี้[v. exp.] (køt kao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau )   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear hug[N] กอดแน่นๆ แสดงความรัก, Syn. cuddle
canoodle[VT] กอดจูบกันในเชิงชู้สาว
cuddle[VI] กอดด้วยความรักใคร่
cuddle[VT] กอดด้วยความรักใคร่, Syn. hold, hug, embrace
cuddle up[PHRV] กอด, See also: กอดรัด
enfold in[PHRV] กอดไว้ให้แน่น
embosom[VT] สวมกอด, See also: กอด, Syn. cherish, embrace
enfold[VT] โอบกอด, See also: กอด, สวมกอด, Syn. embrace
fold[VT] กอดหรือประสาน (แขน), See also: ไขว้, Syn. clasp, cross
huddle together[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clinch(คลินชฺ) v.,n. (การ) ตอกติด,ยึดติด,กำหนดแน่นอน,โอบกอด,กอดจูบอย่างรุนแรง, Syn. clench
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
gaud(กอด) n. สิ่งประดับที่หรูหรา,พิธีที่หรูหรา,นิทรรศการที่หรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
clasp(vt) เกี่ยวขอ,กลัด,กำ,จับมือ,หนีบ,กอด
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
clinch(vi,vt) ตอกติด,ยึดติด,รัดแน่น,กอดแน่น
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
embrace(vt) สวมกอด,รัด,อ้าแขนรับ,โอบกอด,ล้อมรอบ
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組む[くむ, kumu] Thai: กอดอก
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close

German-Thai: Longdo Dictionary
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top