ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cable

K EY1 B AH0 L   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cable-, *cable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cable[N] โทรเลข, Syn. telegram
cable[N] ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล, Syn. cable television
cable[VI] ส่งโทรเลข
cable[VT] ส่งโทรเลข
cable[N] สายเคเบิ้ล, See also: เชือกหรือเหล็กเส้นขนาดใหญ่, Syn. cord, wire
cable TV[N] ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล, Syn. cable television
cable car[N] รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขา)
cable television[N] ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล, Syn. cable TV

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
cable carn. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
cable's lengthn. หน่วยความยาวทางทะเล
cable-car)n. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
cablet(เด'บลิท) n. สายเคเบิลเล็ก ๆ
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)

English-Thai: Nontri Dictionary
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน
cable(vt) ส่งโทรเลขข้ามทะเล,มัดด้วยเชือก
cablegram(n) โทรเลขข้ามทะเล
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
impeccable(adj) ไม่มีความผิด,ไม่มีมลทิน
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cableสายเคเบิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable brakeเบรกสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable slicingการตัดต่อเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cableสายเคเบิล [การแพทย์]
cable modemเคเบิลโมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี บางครั้งเรียกว่าบรอดแบนด์โมเด็ม สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูงเหมือนกับดีเอสแอลโมเด็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cable News Network/CNNสถานีโทรทัศน์เคเบิล นิวส์ เน็ทเวิร์ค [TU Subject Heading]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable, Controlสายบังคับ [การแพทย์]
Cable, High Voltageสายไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]
Cable, submarineสายเคเบิลใต้น้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cablesเคเบิล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
Get your cable out, Gripweed.รับสายของคุณออก กริปวีด รับครึ่งติดตามนี้กลับมา How I Won the War (1967)
Cable attached, Gripweed?สายเคเบิ้ลที่แนบมา กริปวีด? โอเคไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
We received a cable from an old friend who was at Cambridge with us.เราได้รับโทรเลขเมื่อเช้านี้ จากเพื่อนเก่า ที่เคยเรียนที่เคมบริดจ์ด้วยกัน Gandhi (1982)
I want you to install this little baby right about there inside the cable trunk.ฉันต้องการให้คุณติดตั้งนี้ทารก น้อย เกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่ภายในลำ ต้นสายเคเบิล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ? Akira (1988)
The cable they ordered came in early.สายเคเบิลพวกเขาสั่งให้มาก่อน Akira (1988)
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Cable out, Captain. - Make your turn.เลี้ยวได้แล้ว ระวังฝา Titanic (1997)
The cable just snapped. The elevator plummeted ten flights.สายมันขาด ร่วงลงมา 10ชั้น ในนั้นมีคนงานนอกสหภาพ The Truman Show (1998)
It was nothing, I found the cable cut out back.เล็กน้อยน่า แค่สายขาด Dark Harbor (1998)
Get that cable run!เดินสายเคเบิ้ลเร็ว! The Matrix Revolutions (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cableA submarine cable was laid between the two countries.
cableElectricity cables are made of copper.
cableEven this cable cost me 6000 yen.
cableFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
cableI'd like to ride the cablecar but I'm afraid of heights.
cableI'd like to send a cable to Japan.
cableParents try not to think about it, hoping that if they blot the children out, the fateful call or cable will never come.
cableShe cabled us that she was coming.
cableSome students take the cable car.
cableThe boat was tied to the shore by a cable.
cableWe went up the mountain by cable car.
cableWhat a nice cable-car this is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีเอ็นเอ็น[N] CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
สายเคเบิล[N] cable line, Count unit: สาย, เส้น
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟ[N] cable, See also: electric wire, Example: เขาตกลงมาจากยอดเสาขณะที่กำลังขึงสายไฟ, Count unit: เส้น, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้
เคเบิล[N] cable, See also: electric wire, Syn. สายไฟ, Example: ช่างไฟฟ้ากำลังตรวจดูสายเคเบิลอยู่, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิล[N] cable, Syn. ลวดเคเบิล, Example: สำหรับบอลลูนล่ามตามปกติจะไม่มีกระเช้าห้อย แต่จะมีเคเบิลขนาดยาวล่ามไว้เพื่อให้ลอย, Thai definition: เส้นลวดโลหะขนาดใหญ่ แข็งและเหนียว ใช้ผูกยึดของขนาดใหญ่, Notes: (อังกฤษ)
กระเช้าไฟฟ้า[N] cable car, Example: แทนที่จะเดินขึ้นไปให้เหนื่อย ฉันว่าเราขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปดีกว่า, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech   FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn   FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé

CMU English Pronouncing Dictionary
CABLE K EY1 B AH0 L
CABLES K EY1 B AH0 L Z
CABLED K EY1 B AH0 L D
CABLER K EY1 B L ER0
CABLER K EY1 B AH0 L ER0
CABLEC K EY1 B AH0 L S IY1
CABLEC K AE1 B L AH0 K
CABLE'S K EY1 B AH0 L Z
CABLEONE K EY1 B AH0 L W AH2 N
CABLECOMM K EY1 B AH0 L K AA2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cable (v) kˈɛɪbl (k ei1 b l)
cabled (v) kˈɛɪbld (k ei1 b l d)
cables (v) kˈɛɪblz (k ei1 b l z)
cable-car (n) kˈɛɪbl-kaːr (k ei1 b l - k aa r)
cablegram (n) kˈɛɪblgræm (k ei1 b l g r a m)
cable-cars (n) kˈɛɪbl-kaːz (k ei1 b l - k aa z)
cablegrams (n) kˈɛɪblgræmz (k ei1 b l g r a m z)
Cablevision (n) kˈɛɪbəvˈɪʒən (k ei1 b @ v i1 zh @ n)
cable-length (n) kˈɛɪbl-lɛŋθ (k ei1 b l - l e ng th)
cable-lengths (n) kˈɛɪbl-lɛŋθs (k ei1 b l - l e ng th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television, #11,346 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] cable; hawser, #19,979 [Add to Longdo]
缆车[lǎn chē, ㄌㄢˇ ㄔㄜ, / ] cable car, #34,783 [Add to Longdo]
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] cable [Add to Longdo]
线缆[xiàn làn, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄢˋ, 线 / ] cable; wire; cord (computer) [Add to Longdo]
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, / 調調] cable modem [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs [Add to Longdo]
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter [Add to Longdo]
Drahtauslöser {m}cable release [Add to Longdo]
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection [Add to Longdo]
Drahtseilbahn {f}cable railway [Add to Longdo]
Durchleitungskabel {n}cable transits [Add to Longdo]
Federkabeltrommel {f}cable reeling drum [Add to Longdo]
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor [Add to Longdo]
Kabel {n} | Kabel {pl} | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Kabelanschlag {m}cable stop [Add to Longdo]
Kabelanschluss {m}cable junction [Add to Longdo]
Kabelanschlusskasten {m}cable terminal box [Add to Longdo]
Kabelanschlussraum {m}cable terminal compartment [Add to Longdo]
Kabelausgang {m}cable outlet [Add to Longdo]
Kabelausgangsüberwurfmutter {f} [techn.]cable outlet nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
イエローケーブル[, iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable [Add to Longdo]
ガードケーブル[, ga-doke-buru] (n) guard cable [Add to Longdo]
キャブタイヤケーブル[, kyabutaiyake-buru] (n) cab-tyre cable [Add to Longdo]
クロスオーバーケーブル[, kurosuo-ba-ke-buru] (n) {comp} crossover cable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cable \Ca"ble\ (k[=a]"b'l), n. [F. c[^a]ble, LL. capulum,
   caplum, a rope, fr. L. capere to take; cf. D., Dan., & G.
   kabel, from the French. See {Capable}.]
   1. A large, strong rope or chain, of considerable length,
    used to retain a vessel at anchor, and for other purposes.
    It is made of hemp, of steel wire, or of iron links.
    [1913 Webster]
 
   2. A rope of steel wire, or copper wire, usually covered with
    some protecting or insulating substance; as, the cable of
    a suspension bridge; a telegraphic cable.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch) A molding, shaft of a column, or any other member
    of convex, rounded section, made to resemble the spiral
    twist of a rope; -- called also {cable molding}.
    [1913 Webster]
 
   {Bower cable}, the cable belonging to the bower anchor.
 
   {Cable road}, a railway on which the cars are moved by a
    continuously running endless rope operated by a stationary
    motor.
 
   {Cable's length}, the length of a ship's cable. Cables in the
    merchant service vary in length from 100 to 140 fathoms or
    more; but as a maritime measure, a cable's length is
    either 120 fathoms (720 feet), or about 100 fathoms (600
    feet, an approximation to one tenth of a nautical mile).
    
 
   {Cable tier}.
    (a) That part of a vessel where the cables are stowed.
    (b) A coil of a cable.
 
   {Sheet cable}, the cable belonging to the sheet anchor.
 
   {Stream cable}, a hawser or rope, smaller than the bower
    cables, to moor a ship in a place sheltered from wind and
    heavy seas.
 
   {Submarine cable}. See {Telegraph}.
 
   {To pay out the cable}, {To veer out the cable}, to slacken
    it, that it may run out of the ship; to let more cable run
    out of the hawse hole.
 
   {To serve the cable}, to bind it round with ropes, canvas,
    etc., to prevent its being, worn or galled in the hawse,
    et.
 
   {To slip the cable}, to let go the end on board and let it
    all run out and go overboard, as when there is not time to
    weigh anchor. Hence, in sailor's use, to die.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cable \Ca"ble\ (k[=a]"b'l), v. t.
   1. To fasten with a cable.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To ornament with cabling. See {Cabling}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cable \Ca"ble\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Cabled} (-b'ld); p.
   pr. & vb. n. {Cabling} (-bl[i^]ng).]
   To telegraph by a submarine cable [Recent]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cable
   n 1: a telegram sent abroad [syn: {cable}, {cablegram},
      {overseas telegram}]
   2: a conductor for transmitting electrical or optical signals or
     electric power [syn: {cable}, {line}, {transmission line}]
   3: a very strong thick rope made of twisted hemp or steel wire
   4: a nautical unit of depth [syn: {cable}, {cable length},
     {cable's length}]
   5: television that is transmitted over cable directly to the
     receiver [syn: {cable television}, {cable}]
   6: a television system that transmits over cables [syn: {cable},
     {cable television}, {cable system}, {cable television
     service}]
   v 1: send cables, wires, or telegrams [syn: {cable},
      {telegraph}, {wire}]
   2: fasten with a cable; "cable trees"

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cable
  cable(kablo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top