Search result for

เคเบิล

(46 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคเบิล-, *เคเบิล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคเบิล[N] cable, See also: electric wire, Syn. สายไฟ, Example: ช่างไฟฟ้ากำลังตรวจดูสายเคเบิลอยู่, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิล[N] cable, Syn. ลวดเคเบิล, Example: สำหรับบอลลูนล่ามตามปกติจะไม่มีกระเช้าห้อย แต่จะมีเคเบิลขนาดยาวล่ามไว้เพื่อให้ลอย, Thai definition: เส้นลวดโลหะขนาดใหญ่ แข็งและเหนียว ใช้ผูกยึดของขนาดใหญ่, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคเบิลน. เส้นลวดโลหะขนาดใหญ่ แข็งและเหนียว ใช้ผูกยึดของขนาดใหญ่ เช่นเรือ สะพานแขวน
เคเบิลตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้ เช่น สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burial cableเคเบิลฝังดิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical fiber cable; fiber optic cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cablesเคเบิล [TU Subject Heading]
Cables, Submarineเคเบิลใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Electric cablesเคเบิลสายไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Telecommunication cablesเคเบิลโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
cable modemเคเบิลโมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี บางครั้งเรียกว่าบรอดแบนด์โมเด็ม สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูงเหมือนกับดีเอสแอลโมเด็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You had my cable disconnected! - That's quite a leap.คุณตัดเคเบิลทีวีผม ต่อมันกลับ Dying Changes Everything (2008)
Elevator cables. They've got a surface entrance.สายเคเบิล ต้องมีทางออกจากน้ำแข็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I reconnect these two cables...Ahbr ... หากทั้งสองสายเคเบิลเป็น Prison Break: The Final Break (2009)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.หาก Ahbr สองสายเคเบิลเป็น จะเป็นจำนวนมากเสียง \ N. และโคมไฟที่นี่ Itfotztzo Prison Break: The Final Break (2009)
What part of "no contact" didn't you understand?เคเบิลดูไม่ได้เกือบจะทุกช่อง มันแตกต่ากันตรงไหน ที่รัก เราพอใจการผู้ให้บริการเคเบิลไหม Down (2009)
- You got cable?- เธอมีเคเบิลไหม Breakage (2009)
- Already wired.- ติดเคเบิลเรียบร้อยแล้ว Breakage (2009)
There's a slight problem with your cable.มีปัญหานิดหน่อยกับสายเคเบิล Chuck Versus the Suburbs (2009)
The cable enters the house through the northwest corner, upstairs.สายเคเบิลเข้าไปในบ้าน ผ่านมุมทางตะวันตกเฉียงเหนือ ชั้นบน Chuck Versus the Suburbs (2009)
The company that built the neighborhood is a front.ผมจัดการกับสายเคเบิลนั้นหนอ่ยได้มั้ย บริษัทได้สร้างหมู่บ้านขึ้นมาเป็นฉากบังหน้า Chuck Versus the Suburbs (2009)
Rex, fire your cables.เร็กซ์ ยิงสายเคเบิลเลย The Hidden Enemy (2009)
What's with all these jumper cables?นี่มันสายเคเบิลอะไร? Earthling (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
cable carn. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
cable-car)n. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cablet(เด'บลิท) n. สายเคเบิลเล็ก ๆ
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
cord(คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก, Syn. bind,tie
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage

English-Thai: Nontri Dictionary
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top