Search result for

wire

(158 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wire-, *wire*
English-Thai: Longdo Dictionary
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wire[N] ลวด, See also: สายโลหะ
wire[N] สายไฟ, See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล, Syn. fiber, filament, strand, electric line, power line
wire[N] โทรเลข, Syn. cablegram, telegram
wire[VT] พันด้วยลวด, See also: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ
wire[VT] ต่อสายไฟ, See also: เดินสายไฟ
wire[VT] ส่งโทรเลข
wired[ADJ] ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
wire in[PHRV] เดินสายเข้ามา
wire up[PHRV] เดินสายไฟ
wireman[N] ช่างสายไฟ, See also: ช่างวางระบบสายไฟ, ช่างวางระบบสายเคเบิ้ล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wire(ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข,
wire agencyn. สำนักงานข่าวสาร
wire clothn. ผ้าตาข่ายลวดโลหะ
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.
wire-cutter(ไว'เออะคัท'เทอะ) n. คีมตัดลวด
wired(ไว'เออร์ดฺ) adj. ติดตั้งระบบสายลวด (เช่นโทรเลข,โทรศัพท์) ,ประกอบด้วยเส้นลวด,มัดหรือพันด้วยลวด, Syn. equipped with
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
wire(adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด
wire(n) โทรเลข,สายใย,เส้นลวด,สายไฟ,สายเบ็ด
wire(vt) ส่งโทรเลข,ขึงลวด,ต่อสาย,ร้อย,ผูก
wireless(adj) ไม่มีสาย,ไม่มีเส้นลวด
wireless(n) วิทยุ,วิทยุโทรเลข,โทรศัพท์ไร้สาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wire๑. ลวด (ใช้ในงานศัลยกรรมและทันตกรรม)๒. ร้อยลวด๓. ตรึงด้วยลวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wire centerศูนย์กลางข่ายสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire ductท่อใหญ่ร้อยสายไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire feed nozzle; wire guideแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire feed rateอัตราการป้อนลวด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire feeler gaugeเกจลวดสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire frame modelแบบจำลองโครงลวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wire guide; wire feed nozzleแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Wire industryอุตสาหกรรมลวด [TU Subject Heading]
wirelessวิทยุ, ดู  radio [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wireless access pointจุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย, อุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะต้องใช้งานร่วมกับการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wireless Application Protocol (Computer network protocol)โพรโทคอลการใช้งานแบบไร้สาย (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Wireless communicationการสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบการสื่อสารแบบไร้สาย [TU Subject Heading]
Wireless Fidelityระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้ [คอมพิวเตอร์]
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟ, เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're installing a pacing wire to... avoid that.เราติดต่อแผงสายไป... ... ยังทำไม่ได้.. Dying Changes Everything (2008)
We have a pacing wire in her, but the bradycardia isn't getting better.เราใส่สายให้เธอแต่อาการbradycardiaไม่ดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
If we don't find the cause of the amyloidosis, we never get her off that wire, she never walks out of this hospital.ถ้าเราหาสาเหตุของ อะมัยลอยโดซิสไม่พบล่ะ เราไม่เคยถอดสายเธอ เธอไม่เคยออกไปจากโรงพยาบาลนี้ Dying Changes Everything (2008)
Wire this shit hole up. Shit.ต่อสายไฟระเบิดเเม่งซะ เวรเอ๊ย Pilot (2008)
What if we connect these two wires, right here?แล้วถ้าเราต่อสองสายนี้เข้าด้วยกันล่ะ? Rising Malevolence (2008)
He was on this pretty cool wireเขาจะแขวนอยู่กับลวดสลิงพวกนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Milo was on this, like, wire.ไมโลจะติดอยู่กับ แบบ.. ลวดอ่ะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And they just released this trip wire.แล้วก็จะปล่อยสลิงให้ร่อนลงมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- They need money again? - I just wired the money.พวกเขาต้องการเงินอีกแล้วเหรอ ฉันพึ่งจะให้ไป Heartbreak Library (2008)
I'll wire you when I get settled.ผมจะโทรมาตอนหาที่อยู่ได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น... Bolt (2008)
He died sitting in his favorite chair, listening to his favorite program on the wireless.เขานั่งตายบนเก้าอี้ตัวโปรด กำลังฟังรายการโปรดออกอากาศ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wireShe wired she was coming soon.
wireSend a wire to your father right now.
wireI just made it under the wire.
wireWire me at once, in case there should be any accident.
wireI wired him a message of congratulation on his graduation.
wireWires transmit electricity.
wireI will wire you when I get there.
wireParliament members had a raucous argument over the Wiretapping Law.
wireIt was evening and already dark but I saw a cat walking along a telephone wire. Can they do that, cats?
wireElectric wires were broken in many places from the heavy snowfall.
wireHe sent a message by wireless.
wireWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สาย[ADJ] wireless, Example: เครื่องบังคับไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องเล่นบังคับ, Thai definition: ที่รับและส่งข้อมูลโดยไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้สาย[ADJ] wireless
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
ผู้อยู่เบื้องหลัง[N] wire-puller, Example: จอร์จ โซรอส ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนของค่าเงินของประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์, Thai definition: คนที่เป็นผู้วางแผน หรือสนับสนุนการกระทำใดการกระทำหนึ่ง
โทรเลข[N] telegraph, See also: wire, cable, cablegram, telegram, Example: การสื่อสารด้วยโทรเลขและเทเล็กซ์สามารถเปลี่ยนขึ้นมาใช้ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
ลวด[N] wire, Example: จงขมวดลวดเข้าด้วยกันก่อนบัดกรี, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆ เช่น ลวดหนัง คือ แผ่นหนังที่เอามาทำเป็นเส้นยาวๆ, โลหะที่เอามารีดเป็นเส้นเช่นนั้น ก็เรียกว่า ลวด เช่น ลวดสังกะสี ลวดทองแดง, โดยมากมักเรียกสั้นๆ ว่า ลวด
วิทยุ[N] radio, See also: wireless, radio message, radio receiver, Example: เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าทราบข่าวจากวิทยุและหนังสือพิมพ์ เธอก็เป็นลมแล้วฟื้นอยู่หลายครั้ง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศ
ตีสาย[V] send a telegram, See also: wire, cable, Syn. ส่งโทรเลข, Example: ผมจะตีสายไปถึงเขา โปรดรับสายด้วย, Thai definition: ส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสำคัญ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ขดลวด[n.] (khotlūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire   
เหล็กลวด[n. exp.] (lek lūat) EN: wire rod   
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar   
ลวด[n.] (lūat) EN: wire ; strand   FR: fil de fer [m]
ลวดดอกไม้ไหว[n. exp.] (lūat døkmāiwai) EN: small wire for tying up artificial flowers   
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire   FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn raisāi) EN: wireless microphone   
มุ้งลวด[n. exp.] (mung lūat) EN: mosquito wire screen   FR: moustiquaire métallique [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIRE    W AY1 ER0
WIRE    W AY1 R
WIRED    W AY1 ER0 D
WIRED    W AY1 R D
WIRES    W AY1 R Z
WIRES    W AY1 ER0 Z
WIREMAN    W AY1 R M AH0 N
WIRETAP    W AY1 ER0 T AE2 P
WIRELINE    W AY1 R L AY2 N
WIRELESS    W AY1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wire    (v) (w ai1 @ r)
wired    (v) (w ai1 @ d)
wires    (v) (w ai1 @ z)
wireless    (n) (w ai1 @ l i s)
wireworm    (n) (w ai1 @ w @@ m)
wireworms    (n) (w ai1 @ w @@ m z)
wirelesses    (n) (w ai1 @ l i s i z)
wirepuller    (n) (w ai1 @ p u2 l @ r)
wire-haired    (j) - (w ai2 @ - h e@1 d)
wirepullers    (n) (w ai1 @ p u2 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Aderendhülse {f} [electr.]wire end ferrule; end splice [Add to Longdo]
Aderisolierung {f} [electr.]wire insulation; core insulation [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Drahtanschluss {m}wire bonding [Add to Longdo]
Drahtbewehrung {f}wire armoring [Add to Longdo]
Drahtbruchnest {n}wire break nest [Add to Longdo]
Drahtbrücke {f}wire strap [Add to Longdo]
Drahtbürste {f} | Drahtbürsten {pl} | Abbürsten mit Drahtbürstewire brush | wire brushes | wire brushing [Add to Longdo]
Drahtelektrode {f} | umhüllte Drahtelektrodewire electrode | fluxed wire electrode [Add to Longdo]
Drahterodiermaschine {f} [techn.]wire eroding machine [Add to Longdo]
Drahtführung {f}wire guide [Add to Longdo]
Drahtgeflecht {n} | Drahtgeflechte {pl} | nichtrostendes Drahtgeflechtwire netting; mesh wire | wire nettings | stainless steel netting [Add to Longdo]
Drahtkugellager {n} [techn.]wire race ball bearing [Add to Longdo]
Drahtlehre {f}wire gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line [Add to Longdo]
エナメル線[エナメルせん, enameru sen] (n) enameled wire [Add to Longdo]
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires [Add to Longdo]
シーズ線[シーズせん, shi-zu sen] (n) sheathing wire [Add to Longdo]
テックワイヤー[, tekkuwaiya-] (n) {comp} TechWire [Add to Longdo]
トランシーバー(P);トランシーバ[, toranshi-ba-(P); toranshi-ba] (n) transceiver; small wireless telephone; (P) [Add to Longdo]
トリップワイヤ[, torippuwaiya] (n) tripwire [Add to Longdo]
ニクロム線[ニクロムせん, nikuromu sen] (n) nichrome wire [Add to Longdo]
ハードワイヤード[, ha-dowaiya-do] (n) {comp} hard-wired [Add to Longdo]
ピアノ線[ピアノせん, piano sen] (n) piano wire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]
拔丝[bá sī, ㄅㄚˊ ㄙ, / ] wire drawing; candied floss [Add to Longdo]
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wired; cable (television) [Add to Longdo]
橡皮线[xiàng pí xiàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire (sheathed in rubber); cable [Add to Longdo]
无线[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wireless [Add to Longdo]
无线网路[wú xiàn wǎng lù, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 线 / ] wireless network [Add to Longdo]
无线电[wú xiàn diàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 线 / ] wireless [Add to Longdo]
铁丝网[tiě sī wǎng, ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ, / ] wire netting [Add to Longdo]
电线[diàn xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired [Add to Longdo]
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line [Add to Longdo]
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire [Add to Longdo]
銅線[どうせん, dousen] copper line, copper wire [Add to Longdo]
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link [Add to Longdo]
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology [Add to Longdo]
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone [Add to Longdo]
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wire \Wire\ (w[imac]r), n. [OE. wir, AS. wir; akin to Icel.
   v[imac]rr, Dan. vire, LG. wir, wire; cf. OHG. wiara fine
   gold; perhaps akin to E. withy. [root]141.]
   [1913 Webster]
   1. A thread or slender rod of metal; a metallic substance
    formed to an even thread by being passed between grooved
    rollers, or drawn through holes in a plate of steel.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wire is made of any desired form, as round, square,
      triangular, etc., by giving this shape to the hole in
      the drawplate, or between the rollers.
      [1913 Webster]
 
   2. A telegraph wire or cable; hence, an electric telegraph;
    as, to send a message by wire. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. Chiefly in pl. The system of wires used to operate the
    puppets in a puppet show; hence (Chiefly Political Slang),
    the network of hidden influences controlling the action of
    a person or organization; as, to pull the wires for
    office; -- in this sense, synonymous with {strings}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. One who picks women's pockets. [Thieves' Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. A knitting needle. [Scot.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A wire stretching across over a race track at the judges'
    stand, to mark the line at which the races end. [Racing
    Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Wire bed}, {Wire mattress}, an elastic bed bottom or
    mattress made of wires interwoven or looped together in
    various ways.
 
   {Wire bridge}, a bridge suspended from wires, or cables made
    of wire.
 
   {Wire cartridge}, a shot cartridge having the shot inclosed
    in a wire cage.
 
   {Wire cloth}, a coarse cloth made of woven metallic wire, --
    used for strainers, and for various other purposes.
 
   {Wire edge}, the thin, wirelike thread of metal sometimes
    formed on the edge of a tool by the stone in sharpening
    it.
 
   {Wire fence}, a fence consisting of posts with strained
    horizontal wires, wire netting, or other wirework,
    between.
 
   {Wire gauge} or {Wire gage}.
    (a) A gauge for measuring the diameter of wire, thickness
      of sheet metal, etc., often consisting of a metal
      plate with a series of notches of various widths in
      its edge.
    (b) A standard series of sizes arbitrarily indicated, as
      by numbers, to which the diameter of wire or the
      thickness of sheet metal in usually made, and which is
      used in describing the size or thickness. There are
      many different standards for wire gauges, as in
      different countries, or for different kinds of metal,
      the Birmingham wire gauges and the American wire gauge
      being often used and designated by the abbreviations
      B. W. G. and A. W. G. respectively.
 
   {Wire gauze}, a texture of finely interwoven wire, resembling
    gauze.
 
   {Wire grass} (Bot.), either of the two common grasses
    {Eleusine Indica}, valuable for hay and pasture, and {Poa
    compressa}, or blue grass. See {Blue grass}.
 
   {Wire grub} (Zool.), a wireworm.
 
   {Wire iron}, wire rods of iron.
 
   {Wire lathing}, wire cloth or wire netting applied in the
    place of wooden lathing for holding plastering.
 
   {Wire mattress}. See {Wire bed}, above.
 
   {Wire micrometer}, a micrometer having spider lines, or fine
    wires, across the field of the instrument.
 
   {Wire nail}, a nail formed of a piece of wire which is headed
    and pointed.
 
   {Wire netting}, a texture of woven wire coarser than ordinary
    wire gauze.
 
   {Wire rod}, a metal rod from which wire is formed by drawing.
    
 
   {Wire rope}, a rope formed wholly, or in great part, of
    wires.
 
   {down to the wire}, up to the last moment, as in a race or
    competition; as, the two front runners were neck-and-neck
    down to the wire. From {wire[6]}.
 
   {under the wire}, just in time; shortly before the deadline;
    as, to file an application just under the wire.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wire \Wire\, v. t. [imp. & p. p. {Wired}; p. pr. & vb. n.
   {Wiring}.]
   1. To bind with wire; to attach with wires; to apply wire to;
    as, to wire corks in bottling liquors.
    [1913 Webster]
 
   2. To put upon a wire; as, to wire beads.
    [1913 Webster]
 
   3. To snare by means of a wire or wires.
    [1913 Webster]
 
   4. To send (a message) by telegraph. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Croquet) To place (a ball) so that the wire of a wicket
    prevents a successful shot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. to equip with a system of wiring, especially for supply of
    electrical power or communication; as, to wire an office
    for networking the computers; to wire a building with
    220-Volt current.
    [PJC]
 
   7. to equip with an electronic system for eavesdropping; to
    bug; as, to wire the office of a mob boss; to wire an
    informant so as to record his conversations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wire \Wire\, v. i.
   1. To pass like a wire; to flow in a wirelike form, or in a
    tenuous stream. [R.] --P. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. To send a telegraphic message. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wire
   n 1: ligament made of metal and used to fasten things or make
      cages or fences etc
   2: a metal conductor that carries electricity over a distance
     [syn: {wire}, {conducting wire}]
   3: the finishing line on a racetrack
   4: a message transmitted by telegraph [syn: {telegram}, {wire}]
   v 1: provide with electrical circuits; "wire the addition to the
      house"
   2: send cables, wires, or telegrams [syn: {cable}, {telegraph},
     {wire}]
   3: fasten with wire; "The columns were wired to the beams for
     support" [ant: {unwire}]
   4: string on a wire; "wire beads"
   5: equip for use with electricity; "electrify an appliance"
     [syn: {electrify}, {wire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top