ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตลอดไป

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลอดไป-, *ตลอดไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอดไป[ADV] forever, See also: always, ever, all the time, on and on, Syn. ตลอดกาล, Example: คนไทยทุคนต้องร่วมกันรักษาและส่งเสริมศิลปะไทยไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสมอ ๆตลอดไป, บ่อยและเป็นประจำ, เช่น เขามาหาเสมอ ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not ever.ตลอดไป Kissed by Fire (2013)
Always.ตลอดไป The Sign of Three (2014)
To be haррy foreverจะมีความสุขตลอดไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I've loved you, my darling.ผมรักคุณมาเสมอนะ ที่รัก เเละผมจะรักคุณตลอดไป Rebecca (1940)
He can't keep this up forever.เขาไม่สามารถเก็บเรื่องนี้ไว้ ตลอดไป The Old Man and the Sea (1958)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
Give me your answer, filii in a form, mine forever moreให้ฉันคำตอบของคุณกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม ของฉันตลอดไป Yellow Submarine (1968)
He has only one motive, to keep things exactly as they have always been.มีเเรงเดียวเเหละ คือปิดหูปิดตาลิงตลอดไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
Marrying each others' daughters will seal our destinies for everการแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราเอง จะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมตลอดไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Always.ตลอดไปSuspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on   FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiding[ADJ] ตลอดไป
always[ADV] ตลอดเวลา, See also: ตลอดไป, Syn. all the time, at all times, without exception
for good[IDM] ถาวร, See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
evermore[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Syn. always, forever
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
in perpetuum[ADV] ตลอดไป (ทางกฎหมาย), See also: ตลอดกาล, Syn. forever
perpetual[ADJ] ตลอดไป, See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด, Syn. ageless, eternal, everlasting, unending, Ant. intermitten, temporary
secularly[ADV] ตลอดไป
sempre[ADV] ตลอดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
alway(ออล' เวย์) adv. ตลอดเวลา,ตลอดไป,เป็นประจำ, Syn. always)
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
ay 1(เอ) adv. ตลอดไป, เสมอไป, Syn. aye)
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป
day(เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป), Syn. age
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
ever(เอฟ'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป, Syn. always
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร

English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
aye(adv) เสมอ,ใช่,ตลอดไป
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top