ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fud-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fud, *fud*
English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fud[SL] อวัยวะเพศหญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fudFudge! My stocking's run.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuder {m}cart load [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fud \Fud\, n. [Of uncertain origin.]
   1. The tail of a hare, coney, etc. [Prov. Eng. & Scot.]
    --Burns.
    [1913 Webster]
 
   2. Woolen waste, for mixing with mungo and shoddy.
    [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 FUD
  /fuhd/, n.
 
   Defined by Gene Amdahl after he left IBM to found his own company: ?FUD is
   the fear, uncertainty, and doubt that IBM sales people instill in the minds
   of potential customers who might be considering [Amdahl] products.? The
   idea, of course, was to persuade them to go with safe IBM gear rather than
   with competitors' equipment. This implicit coercion was traditionally
   accomplished by promising that Good Things would happen to people who stuck
   with IBM, but Dark Shadows loomed over the future of competitors' equipment
   or software. See {IBM}. After 1990 the term FUD was associated increasingly
   frequently with {Microsoft}, and has become generalized to refer to any
   kind of disinformation used as a competitive weapon.
 
   [In 2003, SCO sued IBM in an action which, among other things, alleged
   SCO's proprietary control of {Linux}. The SCO suit rapidly became infamous
   for the number and magnitude of falsehoods alleged in SCO's filings. In
   October 2003, SCO's lawyers filed a memorandum in which they actually had
   the temerity to link to the web version of this entry in furtherance of
   their claims. Whilst we appreciate the compliment of being treated as an
   authority, we can return it only by observing that SCO has become a nest of
   liars and thieves compared to which IBM at its historic worst looked
   positively angelic. Any judge or law clerk reading this should surf through
   to my collected resources on this topic for the appalling details.?ESR]
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FUD
     Fear, Uncertainty & Doubt (slang, IBM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top