ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuddy-duddy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuddy-duddy-, *fuddy-duddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuddy-duddy[SL] คนล้าสมัย, Syn. fud

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are your school chums, not the fuddy-duddy Lava Springs staff.นี่เพื่อนร่วมโรงเรียนลูก อย่ามองเป็นพนักงานลาวาสปริงสิจ๊ะ High School Musical 2 (2007)
I always thought Erik was kind of a fuddy-duddy.ฉันคิดว่าอิริคเป็นพวกหัวโบราณ. 100 Million BC (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuddy-duddy    (n) fˈʌdɪ-dʌdiː (f uh1 d i - d uh d ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuddy-duddy
   n 1: a conservative who is old-fashioned or dull in attitude or
      appearance; "you may accuse me of being and old fuddy-duddy
      trying to stop young people having fun"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top