ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fudge

F AH1 JH   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fudge-, *fudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fudge[N] ขนมหวาน (ทำด้วยน้ำตาล, เนย, นม, ช็อคโกแล็ต และส่วนผสมอื่นๆ)
fudge[N] เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ), See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, Syn. humbug, nonsense
fudge[VI] หลอกลวง
fudge[VT] หลอกลวง, Syn. fabricate, fake
fudge[VT] หลบ, See also: หลีก, เลี่ยง, หนี
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
fudge on[PHRV] ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ
fudge packer[SL] เกย์ (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food

English-Thai: Nontri Dictionary
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fudge (vt ) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huck! What the fudge you trying to do to me?ฮักสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำกับฉัน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
And our parents didn't fudge our birth order, too.บางทีพ่อแม่พวกเราอาจไม่ได้สั่งเค้กวันเกิดมาให้พวกเราในวันเกิดก็ได้นะ (สำนวนเปรียบเทียบ ประมาณว่าบางทีพ่อแม่อาจจะมีอะไรที่ปิดบังเราหลายอย่างก็ได้ค่ะ) Liar, Liar (2013)
Triple-layer fudge cake, yo! TINA:เธอกินทิชชู่ได้นะ รสมันเหมือนก้อนเมฆ Glease (2012)
That's the fudge factory next door--yum.มีโรงงานทำขนมอยู่แถวนี้ อร่อยมาก Personal Effects (2012)
I could fudge it. Omit some key facts.ผมหลบเรื่องนั้นได่ ละเลยความจริงบางอย่างไปซะ Do the Wrong Thing (2012)
No offense. None taken, fudge pop.ไม่ได้ว่านะ ไม่ถือสา ไอติมแท่ง Out with the Old (2012)
Mr. Causwell likes the hot fudge sundae at Sardi's.คุณคอสเวลล์ก็ชอบ ของหวานจากซาร์ดี้ Tower Heist (2011)
Come on, hot fudge sundae, come on, hot fudge sundae.ขอให้ได้ ฮอทฟัดซันเดย์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Triple Fudge Swirl...รสช็อกโกแล็ตคูณสาม I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
A triple fudge cake to reward a personal best.ฟัดจ์เค้ก เพื่อเป็นรางวัลแด่ลูกสาวคนเก่ง Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I made your favorite... double fudge brownies.ฉันทำดับเบิ้ลฟัดจ์บราวนี่ของโปรดคุณ Where Do I Belong? (2011)
Like the second when the fudge on your sunday is still hotเหมือนฮอทฟัดจ์บนไอศกรีมซันเดย์ที่ยังอุ่น The Psychology of Letting Go (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fudgeFudge! My stocking's run.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUDGE    F AH1 JH
FUDGED    F AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fudge    (n) fˈʌʤ (f uh1 jh)
fudges    (n) fˈʌʤɪz (f uh1 jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, n.
   A kind of soft candy composed of sugar or maple sugar, milk,
   and butter, and often chocolate or nuts, boiled and stirred
   to a proper consistency.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, n. [Cf. Prov. F. fuche, feuche, an interj. of
   contempt.]
   A made-up story; stuff; nonsense; humbug; -- often an
   exclamation of contempt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, v. t. [imp. & p. p. {Fudged}; p. pr. & vb. n.
   {Fudging}.]
   1. To make up; to devise; to contrive; to fabricate.
    [1913 Webster]
 
       Fudged up into such a smirkish liveliness. --N.
                          Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To foist; to interpolate.
    [1913 Webster]
 
       That last "suppose" is fudged in.   --Foote.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fudge
   n 1: soft creamy candy
   v 1: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
      "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
      {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
      {misrepresent}]
   2: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fudge
 
 
   1. vt. To perform in an incomplete but marginally acceptable way,
   particularly with respect to the writing of a program. ?I didn't feel like
   going through that pain and suffering, so I fudged it ? I'll fix it later.?
 
   2. n. The resulting code.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top