ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuddles

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuddles-, *fuddles*, fuddle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fuddles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fuddles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled[ADJ] สับสน, See also: มึนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befuddle(บิฟัด'เดิล) {befuddled,befuddling,befuddles} vt. ทำให้เมา,ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse

English-Thai: Nontri Dictionary
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
fuddle(vt) ทำให้เมา,ทำให้งง,มอมเมา,ทำให้สับสน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... beforeweallbecometoobefuddled by our excellent feast.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลียงอันชวนโอชะพวกนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Every time Ono opened his befuddled mouth, it gave us another quote to use in our fund-raising.- ทุกครั้งที่โอโน่เปิดปากโง่ๆ ของเขาออกมา มันทำให้เราได้การอ้างอิงใหม่ๆ ที่ใช้ในการสะสมเงินทุนของเรา Senate Murders (2010)
"Befuddled."สับสน The Wildebeest Implementation (2011)
The word I was looking for was "befuddled."นั่นไงคำที่ฉันนึกหาอยู่ สับสนน่ะ The Wildebeest Implementation (2011)
I think the word you're looking for is "befuddled."ฉันว่าที่คำที่เธอมองหาอยู่คือคำว่าสับสน The Wildebeest Implementation (2011)
Commiting such a dirty deed and befuddling Jiphyunjeon.ที่ทำเรื่องน่าละอายเช่นนี้ และนำความเสื่อมเสียมาให้จิบยุนจอน Tree with Deep Roots (2011)
And while you're doing it, Agent Rhodes, would you mind reenacting your look of absolute befuddlement for me?และในขณะที่คุณกำลังทำมันตัวแทนโรดส คุณจะอยู่ในใจของคุณดูตุ๊กตุ่น จากความสับสนแน่นอนสำหรับฉันหรือไม Now You See Me (2013)
I am the go to guy for the befuddled adult roles on Disney Channel shows. Thank you.ผมเคยได้รับบทเป็นผู้ใหญ่ที่มึนงงในโชว์ของดิสนี่ย. Party Bears (2013)
And while you're doing it, Agent Rhodes, would you mind reenacting your look of absolute befuddlement for me?Und während Sie es tun, Rhodos Mittel, Hätten Sie etwas dagegen wiederkehr Ihren Look Der absolute befuddlement für mich? Now You See Me (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFUDDLE    B IH0 F AH1 D AH0 L
BEFUDDLED    B IH0 F AH1 D AH0 L D
BEFUDDLES    B IH0 F AH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuddle    (v) fˈʌdl (f uh1 d l)
fuddled    (v) fˈʌdld (f uh1 d l d)
fuddles    (v) fˈʌdlz (f uh1 d l z)
fuddling    (v) fˈʌdlɪŋ (f uh1 d l i ng)
befuddled    (n) bəfˈʌdəld (b @ f uh1 d @ l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, / ] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life, #46,728 [Add to Longdo]
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, ] murky; dazed; befuddled; dizzy, #64,332 [Add to Longdo]
犯浑[fàn hún, ㄈㄢˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] confused; mixed up; muddled up; befuddled, #127,052 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Tranin a daze; befuddled [Add to Longdo]
Verwirrung {f}fuddle [Add to Longdo]
berauschen; benebeln | berauschend | berauscht | berauscht | berauschteto befuddle | befuddling | befuddled | befuddles | befuddled [Add to Longdo]
berauschen; saufen; sich volllaufen lassen | berauschend; saufend | berauscht; gesoffen | berauscht | berauschteto fuddle | fuddling | fuddled | fuddles | fuddled [Add to Longdo]
durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]to get in a fuddle [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto fuddle | fuddling | fuddled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top