Search result for

*verity*

(94 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: verity, -verity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude
severity[N] ความรุนแรง, See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness, Ant. kindness, pity, softness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
verity(เว'ริที) n. ความจริง,ลักษณะที่เป็นจริง,สิ่งที่เป็นจริง,เรื่องจริง,หลักการหรือข้อความที่เป็นจริง., Syn. correctness,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accident severityความรุนแรงของอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verityความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disease Severityความรุนแรงของโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His symptoms increased in severity until Carl decided it's was time to pay us a visit.อาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง คาร์ลตัดสินใจที่จะมาหาเรา Pathology (2008)
He knew e.m.s. Would get there In time to save him. Between the phone call And the severity Of his wounds,ทั้งโทรศัพท์ ทั้งรอยแผล เราไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย Omnivore (2009)
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะ ตอนนี้ เพราะฉันอยากให้คุณเข้าใจถึง ความรุนแรงของสถานการณ์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- So, what is the severity of the situation?- สถานการณ์นี้ร้ายแรงแค่ไหนคะ Sex and the City 2 (2010)
I intend to make the two of them realise the severity of their crimes and come to appreciate the importance of life.ครูอยากให้สองคนนั้นตระหนักถึง ความร้ายแรงของอาชญกรรมที่ตนก่อขึ้ และได้ซาบซึ้งถึงความสำคัญของชีวิต Confessions (2010)
And her jodie foster severity.และท่าทางแบบ Jodie Foster Communication Studies (2010)
With your natural talent for severity?ด้วยพรสวรรค์ภายใต้ท่าทางที่เคร่งของคุณ? The Science of Illusion (2010)
Haeshin... you can't relay the severity of such crimes to a mere enterprise!คุณไม่อาจะส่งต่อ ความรุนแรงของอาชญากรรมไปให้บริษัทยักษ์ใหญ่แบบนั้น Episode #1.9 (2010)
They will be punished in a manner consistent with the severity of their transcription, further more...พวกเค้าจะถูกลงโทษด้วยกฎที่มีความรุนแรง ตามความผิดที่ได้กระทำลงไป และนอกจากนี้... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Well, depending on the severity, the symptoms can be identical.ไอ้เสียงของพวกลูกน้อยนาย จะทำให้เขาหัวใจวาย มันรุนแรงขึ้น Pilot (2011)
You know, if you look at the severity of the crime, this guy have have been experiencing a significant break from reality.ถ้าคุณดูที่ความรุนแรง จากการฆ่า ชายคนนี้ดูจะประสบกับภาวะ หลุดจากโลกความเป็นจริงมากเลย The Bittersweet Science (2011)
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า Red Dawn (2012)
Sometimes severity is the price we pay for greatness.บางครั้งก็ป่าเถื่อน เป็นราคาที่เราต้องจ่าย เพื่อความยิ่งใหญ่ And Now His Watch Is Ended (2013)
Considering the severity of the allegations, immunity is off the table.ดูจากความรุนแรงของข้อหาทั้งหมด ไม่รับโทษเลยคงเป็นไปไม่ได้ King's Castle (2013)
The tissue trauma's size and severity matches the bone bruising to the left mandible.คุณยัง อยู่ใน The Secrets in the Proposal (2013)
I understand the severity of your social anxiety.ฉันเข้าใจความรุนแรงของการป่วยจิตทางสังคมดี The Bon Voyage Reaction (2013)
He's charged with treason, a crime punishable by utmost severity.เขาถูกจับกุมในข้อหาก่อการกบฎ เป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุด The Sin Eater (2013)
I knew you would understand the severity of the situation when I called you.ฉันรู้ว่าคุณจะเข้าใจ สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เมื่อฉันโทรหาคุณ Control (2013)
No personal items were found at the scene, and the severity of her injuries made official recognition impossible.ไม่พบเอกกสารที่จะสามารถระบุตัวเธอได้ และจากความรุนแรงของบาดแผล ทำให้ไม่สามารถจำลองรูปพรรณได้ In the Blood (2013)
I once broke an alibi by demonstrating the exact severity of a fold...- อย่าโกหกน่า เชอร์ล็อค - ผมเคยหักล้างข้ออ้าง The Sign of Three (2014)
The severity of which depends upon the offense and the general attitude of the day.ความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับกฎที่นายละเมิด และอารมณ์ของพวกเราวันนั้นด้วย Us (2014)
Luke, you need to stop downplaying the severity of your condition.ลูค, คุณจำเป็นต้องหยุด กิจกรรมหนักๆ ในสภาพแบบนี้ The Longest Ride (2015)
Mr. Red, given the severity of the crimes,คุณเร้ด อาชญากรรมที่ก่อรุนแรงเกิน จนศาลไม่อาจผ่อนผัน The Angry Birds Movie (2016)
Given the severity of the situation,ดูจากความร้ายแรงของสถานการณ์แล้ว The Well-Tempered Clavier (2016)
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง The Birdcage (1996)
Now, we've been unable to verity life contact, but TDRS did receive this single transmission.เราไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย หลังจากที่ทีดีอาร์เอสรับสัญญาณนี้ได้ Event Horizon (1997)
Verity syrup 3 drops of this and anybody will spill his darkest secretsสัจจะเซรุ่ม เพียงแค่ 3 หยด ใครก็ตามที่ดื่มเข้าไปก็จะคายความลับที่ลับที่สุดออกมา Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
That's Verity's third wicket of the morning.Veritys dritter Wicket diesen Morgen. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Listen -- "Verity takes 14 wickets for 70 runs on a day when England bowled out Australia twice to win the second Test."Hören Sie! "Verity erzielte 14 Wickets bei 70 Läufen. England schlägt Australien zweimal im Bowl-out und gewinnt das zweite Spiel. Four and Twenty Blackbirds (1989)
And Hedley Verity is the greatest exponent alive, bowling left arm, the leg breakers to the right-handers.Verity ist der beste linkshändige Werfer. Er serviert den Rechtshändern verspringende Bälle. Four and Twenty Blackbirds (1989)
On such a day, M. Verity would consider, what, 14 for 70, a fair hole.An so einem Tag würde Monsieur Verity 14 für 70 als gute Ausbeute betrachten. Four and Twenty Blackbirds (1989)
VERITY?VerityDie Another Day (2002)
- VERITY.- VerityDie Another Day (2002)
VERITY?Möchten Sie setzen, VerityDie Another Day (2002)
My father, Sidney, was a watchmaker from Nottingham and my mother, Verity, was...Nein, mein Vater, Sidney, war ein Uhrmacher aus Nottingham. Und meine Mutter, Verity, war... Human Nature (2007)
And happy anniversary, Dad and Verity. Absent friends.Alles Gute zum Hochzeitstag, Dad und VerityHallam Foe (2007)
- Where's Verity?Wo ist VerityHallam Foe (2007)
Why? Were you fucking Verity by then?Hast du Verity da schon gefickt ? Hallam Foe (2007)
What if someone else gave her the pills? Spiked her drink or something?Und wenn Verity Mutter die Tabletten heimlich in einem Getränk gab ? Hallam Foe (2007)
"Today, walking past the office, I saw Dad stroking Verity's back."Als ich am Büro vorbei kam, sah ich Dad Veritys Rücken streicheln." Hallam Foe (2007)
And...Ich weiß von dir und VerityHallam Foe (2007)
You cannot blame Verity for everything.Du verrennst dich in etwas. Verity trifft keine Schuld. Hallam Foe (2007)
That was good of Dr Verrity to go public in our favour.Es war gut, dass Dr. Verity in unserem Sinne an die Öffentlichkeit ging. Es hilft uns. Ray Loves Sadie True (2009)
Mr. Verity.Mr. VerityFull Frontal Nudity (1969)
I should explain.Sie müssen wissen, Mr. Verity neigt zu Übertreibungen. Full Frontal Nudity (1969)
Welleverity.- WelleverityLogan's Run (1976)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verityHe erred on the side of severity.
verityHis running away from home is due to his father's severity.
verityThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักหน่วง[N] seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
ความร้ายแรง[N] severity, See also: sternness, harshness, strictness, Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ, Example: ความร้ายแรงของโรคนี้ถึงขั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที
ความตึง[N] strictness, See also: tightness, severity, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, Ant. ความยืดหยุ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
VERITY    V EH1 R AH0 T IY0
SEVERITY    S IH0 V EH1 R AH0 T IY0
VERITY'S    V EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verity    (n) (v e1 r i t ii)
severity    (n) (s i1 v e1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f} | Härten {pl}severity | severities [Add to Longdo]
Schärfegrad {m} (Längsrichtung) [techn.]slanted severity [Add to Longdo]
Schweregrad {m}; Schweregradangabe {f}severity code [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Schwierigkeitsgrad {m}severity [Add to Longdo]
Schwingstärkestufe {f}vibration severity grade [Add to Longdo]
Strenge {f}severity [Add to Longdo]
Wahrheit {f} | Wahrheiten {pl}verity | verities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P) [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
酷烈[こくれつ, kokuretsu] (adj-na,n) severity [Add to Longdo]
秋霜烈日[しゅうそうれつじつ, shuusouretsujitsu] (n) harshness; severity [Add to Longdo]
重症度[じゅうしょうど, juushoudo] (n) severity (of an illness) [Add to Longdo]
峻烈[しゅんれつ, shunretsu] (adj-na,n) severity; harshness [Add to Longdo]
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] seriousness (of the case); severity; slight or severe, #16,085 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] scold with severity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verity \Ver"i*ty\, n.; pl. {Verities}. [F. v['e]rit['e], L.
   veritas, fr. verus true. See {Very}.]
   1. The quality or state of being true, or real; consonance of
    a statement, proposition, or other thing, with fact;
    truth; reality. "The verity of certain words." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is a proposition of eternal verity, that none can
       govern while he is despised.     --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is true; a true assertion or tenet; a truth; a
    reality.
    [1913 Webster]
 
       Mark what I say, which you shall find
       By every syllable a faithful verity. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top