ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falsity

F AO1 L S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsity-, *falsity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsity(n) สิ่งที่ไม่ถูกต้อง, See also: สิ่งที่ไม่จริง, ของปลอม
falsity(n) ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่จริง, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง, Syn. distortion, falsehood, misleading, Ant. fact, truth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม

English-Thai: Nontri Dictionary
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSITY F AO1 L S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsity (n) fˈɔːlsɪtiː (f oo1 l s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrtum {m} | Irrtümer {pl}falsity | falsities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsity \Fal"si*ty\, n.;pl. {Falsities}. [L. falsitas: cf. F.
   fausset['e], OF. also, falsit['e]. See {False}, a.]
   1. The quality of being false; coutrariety or want of
    conformity to truth.
    [1913 Webster]
 
       Probability does not make any alteration, either in
       the truth or falsity of things.    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is false; falsehood; a lie; a false assertion.
    [1913 Webster]
 
       Men often swallow falsities for truths. --Sir T.
                          Brown.
 
   Syn: Falsehood; lie; deceit.
 
   Usage: {Falsity}, {Falsehood}, {Lie}. Falsity denotes the
      state or quality of being false. A falsehood is a
      false declaration designedly made. A lie is a gross,
      unblushing falsehood. The falsity of a person's
      assertion may be proved by the evidence of others and
      thus the charge of falsehood be fastened upon him.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsity
   n 1: the state of being false or untrue; "argument could not
      determine its truth or falsity" [syn: {falsity},
      {falseness}] [ant: {the true}, {trueness}, {truth},
      {verity}]
   2: a false statement [syn: {falsehood}, {falsity}, {untruth}]
     [ant: {true statement}, {truth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top