ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื่องจริง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื่องจริง-, *เรื่องจริง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A true story.เรื่องจริงSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's a true story.นั่นเป็นเรื่องจริง The Godfather (1972)
No, it's true!เปล่าๆ เปล่านะ นี่เรื่องจริงThe Road Warrior (1981)
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง First Blood (1982)
Of course it's true.แน่นอน นั่นเรื่องจริงReturn of the Condor Heroes (1983)
No, it's real.ไม่นะ นี่เรื่องจริงReturn of the Condor Heroes (1983)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
What if he's telling the truth?แล้วถ้าที่เขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงล่ะครับ? Mannequin (1987)
I know it's hard to believe, but it's the truth!ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แต่ทั้งหมดคือเรื่องจริงAkira (1988)
Is this for real?นี่คือเรื่องจริงรึ? Akira (1988)
It proves the knight's story is true.มัน พิสูจน์ว่า เรื่องของอัศวิน เป็นเรื่องจริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- That's the truth.- นี่แหละเรื่องจริง Night of the Living Dead (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องจริง[n. exp.] (reūang jing) EN: true story   FR: histoire vraie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verity(เว'ริที) n. ความจริง,ลักษณะที่เป็นจริง,สิ่งที่เป็นจริง,เรื่องจริง,หลักการหรือข้อความที่เป็นจริง., Syn. correctness,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง

German-Thai: Longdo Dictionary
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top