Search result for

ความแม่นยำ

(36 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแม่นยำ-, *ความแม่นยำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแม่นยำ[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reproducibility of resultsความแม่นยำในการทำซ้ำ [TU Subject Heading]
Accuracy, Calibrateความแม่นยำของการปรับเทียบค่า [การแพทย์]
Accuracy, Relativeความแม่นยำสัมพันธ์ [การแพทย์]
Batch Reproductibility, Betweenความแม่นยำของการเอสเสย์ชุดต่อชุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
You try to control it too much, you get stiff and lose accuracy.คุณพยายามจะบังคับมันมากเกินไป มันจะขาดความแม่นยำ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Real precise stuff too.เป็นสิ่งที่มีความแม่นยำมากเกินไปด้วยซ้ำ Law Abiding Citizen (2009)
The precise amount of power necessaryความแม่นยำ ของผลรวมพลังงานจำเป็นมาก Air: Part 1 (2009)
The technology of the time was accurate to one person in a million.ถึงแม้เทคโนโลยี่จะมีความแม่นยำมากแค่ไหน Episode #1.8 (2009)
Rather than counting on superstition to make you shoot more accurately, you should just practice more.ดีกว่าการเชื่อเรื่องไสยศาสตร์งมงาย คุณควรฝึกความแม่นยำ ซ้อมยิงให้มากขึ้น The Dwarf in the Dirt (2009)
To correct for the observational efficiency.ช่วยให้ผมแก้ไขเรื่องความแม่นยำ ของการสังเกตการณ์ได้ The Pirate Solution (2009)
Very sharp and very efficient.คมมาก และต้องมีความแม่นยำสูง The Performer (2009)
- It's all part of the science. - And good science is good observation.ส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องอยุ่บนความแม่นยำของการสังเกต Avatar (2009)
How does it all fit together?ความแม่นยำและความ ซับซ้อนของโลกของเรา ก็เพียงพอที่จะทำให้แม้แต่ จักรวาลส่วนใหญ่มีสุขภาพดี Is There a Creator? (2010)
THAT LIGHT TRACES THE CONTOURS OF A COSMIC MAP OF DARK MATTER.กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ได้เห็นตัวเลขที่น่าทึ่งของกาแลคซี ที่มีความแม่นยำนาที Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy[N] ความแม่นยำ, See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, precision
exactness[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness
nicety[N] ความแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, Syn. justness, rightness
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top