Search result for

ความตึง

(52 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตึง-, *ความตึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตึง[N] strictness, See also: tightness, severity, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, Ant. ความยืดหยุ่น
ความตึง[N] tightness, See also: tautness, stretchability, Ant. ความหย่อน, ความยาน, Example: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป
ความตึงเครียด[N] tension, See also: strain, stress, pressure, Syn. ความเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: การทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดความตึงเครียดได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscular tensionความตึงกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, muscularความตึงกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonusความตึงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiotonia; vasotoniaความตึงตัวของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasotonia; angiotoniaความตึงตัวของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intravenous tensionความตึงหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, intravenousความตึงหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, arterialความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual tensionความตึงเครียดก่อนระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractความตึง [การแพทย์]
Extensor Spasticityความตึงตัวของกล้ามเนื้อเหยียดสูง [การแพทย์]
Extensor Toneความตึงตัวในการเหยียดแขนขา [การแพทย์]
Jaw Toneความตึงของกล้ามเนื้อขากรรไกร [การแพทย์]
Muscle Tensionความตึงตัวของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Toneความตึงของกล้ามเนื้อ, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ, การตึงของกล้ามเนื้อ, การบีบตัวของกล้ามเนื้อ, แรงตึงของกล้ามเนื้อ, แรงกล้ามเนื้อ, ความตึงของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
A nuclear nonproliferation treaty should ease tension in Asia.การใช้รังสีบำบัดฟรี อาจช่วยแก้ความตึงเครียดที่เอเชียได้ The House Bunny (2008)
There, you see-- stress.เห็นมั๊ย.. เพราะความตึงเครียด Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Where there's a weapon, there's crime. Tensions rose, and rose.ทีที่มีอาวุธ ที่นั้นก็มีอาชญากรรม ความตึงเครียดจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ District 9 (2009)
First time we come in, there will always be a little bit of tension happening between us and them.ตอนแรกที่ พวกเราเข้ามาในนี้ มันค่อนข้างมีความตึงเครียด เล็กน้อยระหว่าง เรากับพวกมัน District 9 (2009)
I can'T... it's okay. It's actually a form of post-traumatic stress.ไม่เป็นไรหรอก มันเป็นอาการหนึ่งของการลดความตึงเครียดน่ะ Seep (2009)
You put ordinary people under enough stress,คุณให้คนทั่วไป อยู่ภายใต้ความตึงเครียด Justice (2009)
Will they or won't they?นี่มันอะไรกัน? ความตึงเครียดทางเพศ Football, Feminism and You (2009)
the night before hotch picked this case, chief strauss stopped by the b.a.u.พวกเขาปิดประตูคุยกัน และมันดูเหมือนมีความตึงเครียดนิดหน่อย Cradle to Grave (2009)
she had to go through labor anyway.สภาพร่างกายแบบนั้น และความบอบช้ำ ทางด้านจิตใจ ทำให้เกิดความตึงเครียด Cradle to Grave (2009)
Thus, the mental distress.ดังนั้นทำให้สภาพจิต มีความตึงเครียด Grey Matters (2009)
Hey, Parker came through with the tension breaker, bud.เฮ้ ปาร์คเกอร์ ลดความตึงเครียดหน่อยดิ Frozen (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตึงเครียด[n.] (khwām teungkrīet) EN: stress ; tension   

English-Thai: Longdo Dictionary
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strain[N] ความตึงเครียด, Syn. pressure, stress, tension
stress[N] ความตึงเครียด, See also: ความเครียด, Syn. pressure, strain, tension
tension[N] ความตึง, Syn. tautness, tightness
tightness[N] ความฝืดตัว (ของเงิน), See also: ความตึงตัว (ของเงิน), Syn. stringency
tone[N] ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
uptightness[N] ความตึงเครียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
hypertensionn. โรคความดันโลหิตสูง,การมีความตึงตัวมากเกินไป
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity

English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด

German-Thai: Longdo Dictionary
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top