ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*italy*

IH1 T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: italy, -italy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italy(n) ประเทศอิตาลี, Syn. Italia
Italy(n) อิตาลี, Syn. Italia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Italy, Northernอิตาลี (ภาคเหนือ) [TU Subject Heading]
Italy, Southernอิตาลี (ภาคใต้) [TU Subject Heading]
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]
Rome (Italy)โรม (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Sicily (Italy)ซิซิลี (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
italyHe went to Italy for the purpose of studying music.
italyHe went to Italy ten years ago and has lived there ever since.
italyHe went to Italy with a view to studying literature.
italyHe told me that he was going to Italy.
italyOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.
italyThe capital of Italy is Rome.
italyFor all I know, he was born in Italy.
italyThis product is made in Italy.
italyHe dwelt for a time in France, then went to Italy.
italyFar away across the sea lies the sunny land of Italy.
italyThe fine arts flourished in Italy in the 15th century.
italyHe visited Italy before.
italyHe was born at a small town in Italy.
italyWhen are you going back to Italy?
italyHe said under oath that his birthplace is Italy.
italyMy sister went to Italy to study music.
italyShe has gone to Italy.
italyCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
italyMy family goes to Italy every years.
italyMy father's car is made in Italy.
italyShe went to Italy to study music.
italyI'm staying in Italy.
italyThe population of Italy is about half as large that of Japan.
italyThe plane is on the way from Tokyo to Italy.
italyGermany was once allied with Italy.
italyRome is in Italy.
italyI received a Christmas card from my brother in Italy.
italyLast summer I traveled to Italy.
italyI want to go abroad, for instance, to Italy and Spain.
italyWe hired a car for a week when we were in Italy.
italyMy favorite team is Inter Milano in Italy.
italyThey were taking care of a girl from India and a boy from Italy.
italyFrance borders on Italy.
italyNow that you are in Italy, you must see Naples.
italyMade in Italy, these jeans were very expensive.
italyThis is the handbag I bought in Italy.
italyShe went to Italy with a view to studying literature.
italyFrench is spoken in parts of Italy as well as in France.
italyThe results were as follows: Japan 1st; Spain 2nd; Italy 3rd.
italyHe went to Italy by land.
italyJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
italyIn Italy, each village holds a festival once a year.
italyHe went to Italy in order to study music.
italyThese shoes are made in Italy.
italyShe went to Italy to learn Italian.
italyGermany was allied with Italy in World War II.
italyI do want to go to Italy.
italyGermany made an alliance with Italy.
italyShe went to Italy for the purpose of studying music.
italyItaly is bounded on the north by Switzerland.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิตาลี[Itālī] (n, prop) EN: Italy  FR: Italie [f]
ประเทศอิตาลี[Prathēt Itālī] (n, prop) EN: Italy  FR: Italie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALY IH1 T AH0 L IY0
VITALY V AH0 T AE1 L IY0
VITALY V IY0 T AA1 L IY0
ITALY'S IH1 T AH0 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italy (n) ˈɪtəliː (i1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利, #1,775 [Add to Longdo]
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
米兰[Mǐ lán, ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Milano; Milan (Italy), #4,203 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
都灵[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, / ] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy, #31,300 [Add to Longdo]
拉齐奥[Lā qí ào, ㄌㄚ ㄑㄧˊ ㄠˋ, / ] Lazio (region in Italy), #34,278 [Add to Longdo]
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples, #34,942 [Add to Longdo]
巴里[Bā lǐ, ㄅㄚ ㄌㄧˇ, / ] island of Bali; Bari (Sardegna, Italy), #36,987 [Add to Longdo]
莱切[Lái qiè, ㄌㄞˊ ㄑㄧㄝˋ, / ] Lecce (city in Italy), #65,076 [Add to Longdo]
佩鲁贾[Pèi lǔ jiǎ, ㄆㄟˋ ㄌㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] Perugia (city in Italy), #97,082 [Add to Longdo]
摩德纳[Mó dé nà, ㄇㄛˊ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Modena, Italy, #128,985 [Add to Longdo]
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, / ] Mount Etna (volcano in Italy), #192,704 [Add to Longdo]
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, / ] Ravenna on the Adriatic coast of Italy, #688,108 [Add to Longdo]
利古里亚[Lì gǔ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Liguria, northwest Italy, #799,792 [Add to Longdo]
小义大利[xiǎo yì dà lì, ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] Little Italy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy [Add to Longdo]
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy [Add to Longdo]
伊太利[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P) [Add to Longdo]
駐伊[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy [Add to Longdo]
日伊[にちい, nichii] (n) Japan and Italy; Japanese-Italian [Add to Longdo]
日独伊[にちどくい, nichidokui] (n) Japan, Germany and Italy [Add to Longdo]
日独伊三国軍事同盟[にちどくいさんごくぐんじどうめい, nichidokuisangokugunjidoumei] (n) Tripartite Pact (between Japan, Germany and Italy in WWII) [Add to Longdo]
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Italy
   n 1: a republic in southern Europe on the Italian Peninsula; was
      the core of the Roman Republic and the Roman Empire between
      the 4th century BC and the 5th century AD [syn: {Italy},
      {Italian Republic}, {Italia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top