ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italia

IY0 T AE1 L IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italia-, *italia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี
Italian(n) ภาษาอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.
genitalia(เจนนิเท'เลีย) n.,pl. อวัยวะสืบพันธุ์, See also: genitalic, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italian Diseaseโรคของอิตาเลียน [การแพทย์]
Italian languageภาษาอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian literatureวรรณกรรมอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italiansชาวอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
italiaAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
italiaCould you put this report into Italian for me?
italiaGiotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.
italiaHave you ever heard this opera sung in Italian?
italiaHe is an Italian.
italiaHe is Italian by birth.
italiaHe is proficient in both Spanish and Italian.
italiaHe likes Italian food.
italiaI can't even read Italian, let alone write it.
italiaI find Italian food very desirable.
italiaI heard the song sung in Italian.
italiaI know a good Italian restaurant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิตาเลียน(adj) Italian, Example: คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียนแก่บุคคลทั่วไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิตาลี[chāichāo Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[Chāo Itālī] (n, prop) EN: Italian  FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
มะแว้งเทศ[mawaēng thēt] (n, exp) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac
ภาษาอิตาลี[phāsā Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ภาษาอิตาเลี่ยน[phāsā Itālīen] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALIA IY0 T AE1 L IY0 AH0
ITALIA IH2 T AE1 L Y AH0
ITALIAN IH2 T AE1 L Y AH0 N
ITALIANA IH2 T AE2 L IY0 AE1 N AH0
ITALIANO IH2 T AA0 L IY0 AA1 N OW0
ITALIANS IH2 T AE1 L Y AH0 N Z
ITALIANATE IH2 T AE1 L Y AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italian (n) ˈɪtˈælɪəʳn (i1 t a1 l i@ n)
Italians (n) ˈɪtˈælɪəʳnz (i1 t a1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意大利语[yì dà lì yǔ, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Italian (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
イタめし[ita meshi] (n) (abbr) Italian food [Add to Longdo]
イタカジ[itakaji] (n) (abbr) Italian casual [Add to Longdo]
イタリアルネッサンス[itariarunessansu] (n) the Italian renaissance [Add to Longdo]
イタリアン[itarian] (n,adj-na) Italian [Add to Longdo]
イタリアンカット[itariankatto] (n) Italian cut [Add to Longdo]
イタリアンコーヒー[itarianko-hi-] (n) Italian coffee [Add to Longdo]
イタリア語[イタリアご, itaria go] (n) Italian (language) [Add to Longdo]
イタリア人[イタリアじん, itaria jin] (n) Italian (person) [Add to Longdo]
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Italia
   n 1: a republic in southern Europe on the Italian Peninsula; was
      the core of the Roman Republic and the Roman Empire between
      the 4th century BC and the 5th century AD [syn: {Italy},
      {Italian Republic}, {Italia}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Italia
  Italy

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Italia
  Italy

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Italia
  Italy(Italujo)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top