ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gambling*

G AE1 M B AH0 L IH0 NG   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gambling, -gambling-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambling[N] การพนัน, Syn. betting, staking, gaming
gambling den[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อน, Syn. gaming-house

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambling; gamingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gambling placeสถานการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambling ; Bettingการพนัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we're just gambling on probabilities.But we're just gambling on probabilities. 12 Angry Men (1957)
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต The Godfather (1972)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church. The Godfather (1972)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
And I'm not gambling with my daughter's life!ฉันไม่เอาชีวิตลูกฉันมาเสี่ยงด้วยหรอก! Night of the Living Dead (1990)
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ The Russia House (1990)
It appears that Hindley mortgaged the property to cover his gambling debts.ดูเหมือนว่า ฮินด์ลีย์จะจำนอง ที่ดินเพื่อ ไปจ่ายปัญหาหนี้พนัน Wuthering Heights (1992)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา Jumanji (1995)
Her husband started gambling again.ก็สามีเธอเริ่มจะติดการพนันอีกแล้ว Christmas in August (1998)
What a gambling! Look at the bet!พวกแกทำอะไรกันอยู่ Failan (2001)
Gambling is like playing Mah Jongg with blank tiles.การพนันก็เหมือนกับการเล่นหม่าจงบนกระเบื้องที่ว่างเปล่า Mulan 2: The Final War (2004)
Gambling their sacrifice by wandering the castle unprotected...เธอกลับเล่นกับความเสียสละนั้น .. ออกเดินทั่วปราสาท Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
So do Dad a favor and stop gambling with his life.จะรีบเข้าไปช่วยพ่อคุณ ไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไป ฉะนั้นหยุดซะ อย่าเอาชีวิตพ่อคุณมาเสี่ยง Red Eye (2005)
Why you started gambling again?ทำไมยังเล่นพนันอีกล่ะ? My Girl (2005)
The only person you won is your daughter. Stop believing in gambling and don't believe Go Stop.สิ่งเดียวที่พ่อชนะก็คือลูกสาว เลิกหวังจากการพนันซะ แล้วก็เลิกเล่นด้วย หยุดเถอะ My Girl (2005)
I gave up gambling a long time ago.ผมเลิกเล่นมานานแล้ว Eight Below (2006)
Gambling's an addiction, Mr. Stanfield.นี่มันหมกมุ่นกับการพนัน, คุณ Stanfield. Firewall (2006)
- Somebody compromised my identity and ran up $95,000 worth of online gambling debt.-มีบางคนมาประณีประนอมให้... ...และจ่ายถึง $95,000 กับเงินที่เล่นพนันออนไลน์ Firewall (2006)
I'll show you one I'm very fond of. Are you a gambling man?กลนี้ผมชอบมาก คุณชอบการพนันรึเปล่า The Illusionist (2006)
You're gambling again?เธอเล่นพนันอีกแล้วเหรอ Chapter One 'Genesis' (2006)
No more gambling!เราจะไม่เล่นพนันอีกแล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)
We got beat up because you made us cheat at gambling.ที่นายต้องทำก็แค่หยุดเวลา และเราก็จะยังมีเงินอยู่ Chapter Five 'Hiros' (2006)
I mean, here, I thought we were gambling, right?- มือเติบ เราเล่นพนันอยู่ไม่ใช่เหรอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Wild companions, gambling, running around St James's like a neck-or-nothing young blood of the fancy.คบแต่เพื่อนเลวๆ เล่นการพนัน วิ่งไปทั่วเซนต์ เจมส์ เหมือนพวกวัยรุ่นเลือดร้อนที่คลั่งรัก Becoming Jane (2007)
I feel like gamblingรู้ึสึกเหมือนกำลังพนันอยู่เลย My Blueberry Nights (2007)
Drink and gambling, that's your answer to life's problems.ทั้งดื่มทั้งเล่น นั่นแหละปัญหาของชีวิตแก Cassandra's Dream (2007)
Gambling, tuxedos, and Bond, James Bond.การพนัน ทักซีโด และ บอนด์... Twilight (2008)
they're usually in the form of addictions like gambling drugs or pornography.มันมักจะอยู่ในรูปของการเสพติด การพนัน การติดยา หรือติดสื่อลามก Fireproof (2008)
You think we could get the state of Nevada to outlaw gambling?คุณคิดว่าเราไปเนวาดา เพื่อเล่นพนันผิดกฏหมายรึ? Quiet Riot (2008)
Gambling debt?หนี้การพนัน? Deal or No Deal (2008)
Drug problem. turned to gambling.ติดยา เล่นการพนัน The Damage a Man Can Do (2008)
Fleeter pays off his gambling debtsฟลีเตอร์จ่ายหนี้พนัน The Damage a Man Can Do (2008)
Your gambling debts.ล้างหนี้พนันให้คุณ Pilot (2008)
Said he had gambling debts and that he was being blackmailed into supplying highly classified data to someone.บอกว่าถูกโกงหนี้และนั่นทำให้ถูกแบล็กเมลล์เอาข้อมูลระดับสูงจากบางคน. Last Man Standing (2008)
Skeeter. He's always got more gambling debt than he can handle.สกีตเตอร์ เขาเป็นหนี้การพนัน เพิ่มขึ้นเสมอมากกว่าที่เขาจัดการได้ Seeds (2008)
You must've won at horses or gambling, right?อย่างคุณถ้าไม่แทงม้าก็คงมาจากการพนัน, จริงมั้ย? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
So you've made a little profit at gamblingถ้าคุณทำเงินได้เล็กๆ น้อยๆ จากการพนัน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
She's not gambling it away.เธอไม่ได้ติดการพนัน Adverse Events (2008)
And got himself killed in a backstreet gambling den.แต่กลับต้องถูกฆ่าตายอยู่ในซอยด้านหลังบ่อนพนัน The Secret of Moonacre (2008)
We're not gambling, Your Grace.เราไม่ได้เล่นการพนันเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Isn't Macau the Gambling Heaven?มาเก๊า ไม่ใช่สวรรค์ของนักพนันหรอกหรือ? Episode #1.9 (2008)
Only those who know gambling in and out are able to say this.เฉพาะคนที่รู้จักคาสิโนทั้งในและนอก ถึงจะพูดอย่างนี้ได้ Episode #1.9 (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
I've always known of your gambling addiction.ฉันรู้เสมอ ว่าแกมันเป็นผีพนัน Episode #1.9 (2008)
gambling, prostitution, bootlegging, you name it;การพนัน, การค้าประเวณี ผู้ลักลอบคือชื่อของมัน Changeling (2008)
- I can teach you that. - Gambling? I don't think so.โอเค งั้นไปเดินเล่นในสวน \ แล้วแยกสปีชี่พืชกันดีไหมล่ะ Bedtime Stories (2008)
How do we even know this guy's out gambling?เราจะรู้เรื่องชายเกี่ยวกับวงพนันได้อย่างไร Five the Hard Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gamblingBoth my father and my brother are fond of gambling.
gambling"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."
gamblingGambling brought about his failure.
gamblingGambling brought about his ruin.
gamblingGambling was by no means his only source of income.
gamblingHe ate up his fortune by gambling.
gamblingHe consumed his fortune gambling.
gamblingHe is mad on gambling.
gamblingHe wasted his time on gambling at the horse races.
gamblingI'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.
gamblingIt was gambling that brought about him ruin.
gamblingIt was gambling that brought about his ruin.
gamblingOnce you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.
gamblingWas it gambling that brought about his bankruptcy?
gamblingYou don't like gambling, do you?
gamblingYou might as well throw your money away as spend it on gambling.
gamblingYou've got to give up gambling once and for all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียพนัน[V] lose (money) gambling, See also: gamble something away, Syn. เสีย, Ant. ได้, ได้พนัน, Example: คราใดที่เขาเสียพนัน เขาจะกลับมาบ้านด้วยอาการหงุดหงิดแล้วพาลทุบตีภรรยา, Thai definition: เสียทรัพย์สินที่มีอยู่ไปกับการเล่นการพนัน
มือแข็ง[ADJ] skilful, See also: expert in (excel at) gambling, able, capable, Syn. เก่ง, Thai definition: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย
มือขึ้น[V] be in luck, See also: hold a good hand, gain advantage from every side, be lucky in gambling, Syn. ดวงขึ้น, มีโชค, Ant. มือตก, Example: เขากำลังมือขึ้นเล่นได้ตั้งหมื่นในชั่วสิบนาที, Thai definition: เจริญก้าวหน้า, มีโชคดีในการพนัน
โป[N] Chinese gambling, Example: ตำรวจเข้าทลายบ่อนโปเมื่อกลางดึกคืนวาน, Thai definition: เครื่องเล่นการพนันของจีน
วงการพนัน[N] gambling table, Example: เขาเป็นเจ้าพ่อในวงการพนันที่มีอิทธิพลมาก, Thai definition: กลุ่มคนที่เล่นการพนัน
เดิมพัน[N] wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน
ติดบ่อน[V] open a gambling house, See also: set up a gambling place, start a gambling house, start a card games, run a gambling den, p, Syn. เปิดบ่อน, ตั้งบ่อน, Ant. ทลายบ่อน, ปิดบ่อน, Example: เขาติดบ่อนที่บ้าน โดยติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ตั้งบ่อนการพนัน
ต่อแต้ม[N] dominoes, See also: card game, playing card, gambling card, Syn. หมาก, ไพ่ต่อแต้ม, Example: พวกเขาเล่นต่อแต้มกันจนลืมกินข้าว, Count unit: ตา, Thai definition: การเล่นไพ่ป๊อกฝรั่งระหว่าง 2 หรือ 4 คน โดยเรียงแต้มไพ่จาก รูป 7 แล้วต่อแต้มสูงขึ้นไปหรือต่อแต้มต่ำลงมา
เต๋าเขย่า[N] kind of dice-gambling, Syn. ขลุกขลิก, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องเล่นการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ลูกเต๋า 3 ลูกใส่จาน มีฝาครอบเขย่าแล้วเปิดออกนับแต้ม
ถั่ว[N] gambling game, Syn. โปกำ, Example: รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามเล่นถั่วเล่นโป, Thai definition: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือเมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงคะแนนทีละ 4
ถุงเค้า[N] gambling investor, Thai definition: ผู้ถือต้นทุนในการพนัน
เจ้ามือ[N] host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย
เบี้ยโบก[N] kind of gambling, Example: แถวบ้านฉันที่บ้านนอกยังมีเล่นเบี้ยโบกอยู่เลย, Thai definition: การพนันอย่างหนึ่งซัดเบี้ยเข้ากระบอก แล้วให้ลูกมือแทง
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ไม้หมุน[N] a kind of gambling games, See also: a kind of Thai-style roulette, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ทำเป็นไม้แป้นกลมๆ เขียนแบ่งเป็นช่อง มีเข็มชี้ วางตามแบน ใช้หมุน เมื่อเข็มชี้ไปหยุดตรงช่องที่แทง ก็ถูก
กำตัด[N] gambling game without a banker, See also: a kind of game, Example: พวกเขากำลังเล่นกำตัด, Thai definition: การพนันชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกำถั่ว ใช้กำเบี้ย ต่างคนต่างถือแต้ม ไม่มีเจ้ามือ กำแล้วจะเติมหรือชักออกก็ได้
ต๋ง[N] a percentage of winnings in gambling, Example: ผมต้องเสียค่าต๋งร้อยละ 5, Thai definition: ชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกในการพนันบางชนิด เช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ว่า เงินค่าต๋ง, Notes: (จีน)
ต้นทาง[N] entrance of a secret gambling place, Syn. ปากทาง, Example: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้, Thai definition: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]
การพนัน[n.] (kān phanan) EN: gambling   FR: pari [m]
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck   FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
หนี้พนัน[n. exp.] (nī phanan) EN: gambling debts   FR: dette de jeu [f]
โรงบ่อน[n. exp.] (rōng bǿn) EN: gambling house ; casino   
ถั่ว[n.] (thūa) EN: gambling game played with cowries   FR: [sorte de jeu]
ตีตบ่อน[v. exp.] (tit bǿn) EN: set up a gambling place   
ต๋ง[n.] (tong) EN: percentage of winnings in gambling   
ต้นทาง[n.] (tonthāng) EN: entrance of a secret gambling place   
วงการพนัน[n. exp.] (wongkān phanan) EN: gambling table   

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMBLING    G AE1 M B AH0 L IH0 NG
GAMBLING    G AE1 M B L IH0 NG
GAMBLING'S    G AE1 M B L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambling    (v) gˈæmblɪŋ (g a1 m b l i ng)
gambling-den    (n) gˈæmblɪŋ-dɛn (g a1 m b l i ng - d e n)
gambling-dens    (n) gˈæmblɪŋ-dɛnz (g a1 m b l i ng - d e n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
手气[shǒu qì, ㄕㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] luck at gambling, #11,585 [Add to Longdo]
加码[jiā mǎ, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to raise the price of commodities; to raise stakes (in gambling); to increase a position (e.g., in futures markets); to encode; mark-up, #39,133 [Add to Longdo]
聚赌[jù dǔ, ㄐㄩˋ ㄉㄨˇ, / ] communal gambling, #64,743 [Add to Longdo]
吃喝嫖赌[chī hē piáo dǔ, ㄔ ㄏㄜ ㄆㄧㄠˊ ㄉㄨˇ, / ] (set phrase) to go dining, wining, whoring and gambling; to lead a life of dissapation, #67,058 [Add to Longdo]
色子[shǎi zi, ㄕㄞˇ ㄗ˙, ] dice (used in gambling), #70,167 [Add to Longdo]
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, ] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling, #113,674 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] gambling-game; sedges, #763,334 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] dice; gambling; to release [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielhölle {f} | Spielhöllen {pl}gambling house; gambling den | gambling houses [Add to Longdo]
Spielkasino {n}casino; gambling casino [Add to Longdo]
Spielleidenschaft {f}passion for gambling [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Spielschuld {f} | Spielschulden {pl}gambling debt | gambling debts [Add to Longdo]
um Geld spielen | um Geld spielendto gamble | gambling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
インターネットギャンブル[, inta-nettogyanburu] (n) Internet gambling [Add to Longdo]
オイチョカブ[, oichokabu] (n) oicho-kabu (traditional Japanese gambling card game) [Add to Longdo]
ギャンブル[, gyanburu] (n) gambling; (P) [Add to Longdo]
ギャンブル運[ギャンブルうん, gyanburu un] (n) luck in gambling [Add to Longdo]
悪遊び[わるあそび, waruasobi] (n) prank; evil pleasures; gambling [Add to Longdo]
一六勝負[いちろくしょうぶ, ichirokushoubu] (n) gambling; speculation [Add to Longdo]
飲む打つ買う[のむうつかう, nomuutsukau] (n) drinking, gambling, and buying women in prostitution [Add to Longdo]
開帳[かいちょう, kaichou] (n,vs) (1) unveiling a Buddhist image; (2) gambling [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) [Add to Longdo]
公営ギャンブル[こうえいギャンブル, kouei gyanburu] (n) public (i.e. government-operated) gambling [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
手慰み[てなぐさみ, tenagusami] (n) fingering an object (in killing time); amusing oneself; gambling [Add to Longdo]
手張り[てばり, tebari] (n) gluing by hand; gambling without money (on the understanding that losses shall be covered later) [Add to Longdo]
手遊び[てすさび, tesusabi] (n) plaything; play; playing; gambling; (for children) hand games (usu. in conjnction with songs) [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
勝負事[しょうぶごと, shoubugoto] (n) gambling; competition; game (of chance) [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]
貸し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss [Add to Longdo]
丁半[ちょうはん, chouhan] (n) odd and even numbers; dice game; gambling [Add to Longdo]
鉄火[てっか, tekka] (adj-na,n) red-hot iron; gunfire; gambling; violent-tempered [Add to Longdo]
鉄火場[てっかば, tekkaba] (n) gambling room [Add to Longdo]
賭け(P);賭[かけ, kake] (n,vs) (賭けする should be 賭けをする or 賭する(とする)) (See 賭する・とする) betting; gambling; a gamble; (P) [Add to Longdo]
賭け事;賭事[かけごと, kakegoto] (n) betting; gambling [Add to Longdo]
賭場[とば, toba] (n) gambling den [Add to Longdo]
賭博[とばく, tobaku] (n,vs) gambling [Add to Longdo]
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den [Add to Longdo]
投機[とうき, touki] (n) speculation; venture; stockjobbing; gambling (on stocks); (P) [Add to Longdo]
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop [Add to Longdo]
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager [Add to Longdo]
博奕;博打[ばくえき(博奕);ばくち, bakueki ( bakuchi ); bakuchi] (n) gambling [Add to Longdo]
博奕宿[ばくちやど, bakuchiyado] (n) gambling den [Add to Longdo]
摩ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.) [Add to Longdo]
野博打[のばくち, nobakuchi] (n) (arch) outdoor gambling; gambling outdoors [Add to Longdo]
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P) [Add to Longdo]
旅人[たびにん, tabinin] (n) (See 旅人・たびびと) nomad; person who goes from place to place, gambling, etc.; pilgrim [Add to Longdo]
弄花[ろうか, rouka] (n,vs) (See 花札) gambling with flower cards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamble \Gam"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Gambled}; p. pr. & vb. n.
   {Gambling}.] [Dim. of game. See 2d {Game}.]
   To play or game for money or other stake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gambling \gambling\ n. [p. pr. of {gamble}.]
   the act of playing for stakes in the hope of winning
   (including the payment of a price for a chance to win a
   prize); as, his gambling cost him a fortune.
 
   Syn: gaming, play.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top