ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต๋ง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต๋ง-, *ต๋ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต๋ง[V] make fast the rope which has been hauled in, Thai definition: อาการที่เอาเชือกผูกของหนักๆ เช่นเรือนแพ แพซุง ยึดหรือพันไว้กับหลักเป็นต้นแล้วค่อยๆ ผ่อนไป, เอาเชือกเป็นต้นผูกของหนักๆ เช่นเสาไว้แล้วค่อยๆ พยุงให้ตั้งขึ้นแล้วผ่อนลงหลุม, ขัดไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกอย่างขัดไม้ขันชะเนาะ
ต๋ง[N] a percentage of winnings in gambling, Example: ผมต้องเสียค่าต๋งร้อยละ 5, Thai definition: ชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกในการพนันบางชนิด เช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ว่า เงินค่าต๋ง, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต๋งก. อาการที่เจ้าของบ่อนชักเอาเงินจากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกในการพนันเช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ ว่า เงินค่าต๋ง.
ต๋งก. อาการที่เอาเชือกผูกของหนัก ๆ เช่นเรือนแพ แพซุง ยึดหรือพันไว้กับหลักเป็นต้นบนตลิ่งแล้วค่อย ๆ ผ่อนไป, เอาเชือกเป็นต้นผูกของหนัก ๆ เช่นเสาไว้แล้วค่อย ๆ พยุงให้ตั้งขึ้นแล้วผ่อนลงหลุม, ขัดไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกอย่างขัดไม้ขันชะเนาะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just bolt.สลายโต๋งัย The Girl Next Door (2004)
Chinese gang. The Tongs, that's their symbol.แก๊งพวกคนจีน แก๊งเดอะต๋ง อักษรนั่นเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
My sleeve... why did you tell Salvatore that you thought the Tongs were behind the barbershop massacre?ทำไมคุณไม่ไปบอกซัลวาทอเร ว่าคุณเขอเหตุการณ์อะไรบ้าง แก๊งเดอะต๋ง อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ในร้านตัดผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He keeps Uncle Kamata from poking around too much.เขาเก็บค่าต๋งจากบ่อนของลุงได้มาก The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
If this guy isn't already paid up with HR, you could have at it.ถ้านายคนนี้ยังไม่ได้จ่ายต๋งให้ HR นายก็ไปจัดการได้ Blue Code (2012)
Their remit doesn't extend south of Jersey.ค่าต๋งของพวกมันไม่ได้ครอบคลุมแถวนี้ Baby Blue (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต๋ง[n.] (tong) EN: percentage of winnings in gambling   
ต๋ง[v.] (tong) EN: take a commission ; take a rake-off ; take a fee ; discount winnings   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top