ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้หมุน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้หมุน-, *ไม้หมุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้หมุน[N] a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count unit: อัน, Thai definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน
ไม้หมุน[N] a kind of gambling games, See also: a kind of Thai-style roulette, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ทำเป็นไม้แป้นกลมๆ เขียนแบ่งเป็นช่อง มีเข็มชี้ วางตามแบน ใช้หมุน เมื่อเข็มชี้ไปหยุดตรงช่องที่แทง ก็ถูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้หมุนน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่งทำเป็นไม้แป้นกลม ๆ เขียนแบ่งเป็นช่อง มีเข็มชี้วางตามแบน ใช้หมุน เมื่อเข็มชี้ไปหยุดตรงช่องที่แทง ก็ถูก
ไม้หมุนไม้กลม ๆ สำหรับปาดปากสัดข้าว.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
top[N] ลูกข่าง, See also: ไม้หมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top