ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staking

S T EY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staking-, *staking*, stak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ, ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)

English-Thai: Nontri Dictionary
painstaking(adj) อุตสาหะ, เพียร, พยายาม, เอาเป็นธุระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If she's always right there behind you with her superior version, staking out her claim as fairview's number one homemaker... she will have stolen my entire identity.ถ้าเธอจะทำอย่างนี้ลับหลังคุณตลอด ด้วยอันที่เหนือกว่า พนันได้เลยว่าเธออยากจะ เป็นแม่ครัวเบอร์หนึ่งของแฟร์วิว Smiles of a Summer Night (2007)
I told you not to come, they are staking the place out what if they find you?น้องบอกแล้วไงว่าอย่ามา ตำรวจซุ่มดูอยู่ เกิดเขาเจอพี่.. Fast & Furious (2009)
Hey papi. The fed that arrested Sara, is outside, staking us out.เฮ้นาย เจ้าหน้าที่ที่จับซาร่าไป อยู่ข้างนอกบ้านแน่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
We're staking our claim that we sell when we want, where we want.เราขายได้ตามที่เราต้องการ เราขายที่ไหนก็ได้ เราจะเป็นราชายาเสพติด เข้าใจไหม Negro Y Azul (2009)
But if you shoot a Fanger straight in the heart with a wooden bullet, you are staking him right there.แต่ถ้าคุณจะยิงพวกมีเขี้ยวนั่นละก็ ต้องทะลุที่หัวใจ ด้วยกระสุนไม้ คุณฆ่ามันตรงนี้ Shake and Fingerpop (2009)
Maybe he even saw Lundy staking out that office building.บางทีเขาอาจเห็นลันดี้ซุ่มดู อาคารสำนักงานนั่น If I Had a Hammer (2009)
So someone was staking him out, h?แสดงมีคนตามเขามา ใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
I'm staking everything on the outcome.ฉันหวังผลกับการแข่งครั้งนี้มาก Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
If staking vampire royalty were a viable option trust me, you would not be sitting here.ก่อนที่เธอจะเดิมพัน ถ้าเธอเดิมพันด้วยแวมไพร์ผู้ซื่อสัตย์ / มันคงดี เชื่อสิ / นายคงไม่ได้อยู่ที่นี่ Beautifully Broken (2010)
You guys were asleep while staking out, right?พวกคุณนอนหลับเหรอ ใช่ไหม? I Saw the Devil (2010)
It's-It's like, uh... circling clockwise when you're staking out a house.มันก็เหมือนกับ เออ... การหมุนไปตามเข็มนาฬิกา ตอนที่คุณหลงทางอยู่นอกบ้าน The Body and the Bounty (2010)
Well, so we're staking it out.เราก็มาตรวจตรา Broad Daylight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAKING S T EY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
staking (v) stˈɛɪkɪŋ (s t ei1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤認[ごにん, gonin] (n, vs) misrecognition; mistaking (x for y); (P) #7,456 [Add to Longdo]
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P) #8,468 [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
違いない(P);違い無い[ちがいない, chigainai] (exp, adj-i) (phrase) sure; no mistaking it; for certain; (P) [Add to Longdo]
見違い[みちがい, michigai] (n) failing to recognize; failing to recognise; mistaking for [Add to Longdo]
誤認識[ごにんしき, goninshiki] (n, vs) (See 誤認) misrecognition; mistaking (x for y) [Add to Longdo]
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n, vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n, vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end [Add to Longdo]
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n, vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
人違い[ひとちがい, hitochigai] (n, vs) mistaking one person for another; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stake \Stake\, v. t. [imp. & p. p. {Staked} (st[=a]kd); p. pr. &
   vb. n. {Staking}.]
   1. To fasten, support, or defend with stakes; as, to stake
    vines or plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark the limits of by stakes; -- with out; as, to stake
    out land; to stake out a new road.
    [1913 Webster]
 
   3. To put at hazard upon the issue of competition, or upon a
    future contingency; to wager; to pledge.
    [1913 Webster]
 
       I'll stake yon lamb, that near the fountain plays.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To pierce or wound with a stake. --Spectator.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 staking /stakiŋ/
  strike

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top