ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*definitely*

D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: definitely, -definitely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definitely(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to postpone indefinitelyญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Low, Definitelyค่าต่ำอย่างชัดเจน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indefinitely(adv) อย่างไม่มีกำหนด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
He's definitely on Sollozzo's payroll, and for big money.เขาแน่นอนในบัญชีเงินเดือน Sollozzo และสำหรับเงินใหญ่ The Godfather (1972)
I'm definitely coming.ผมมาเเน่ๆ Jaws (1975)
It may be a marlin or a stingray but it's definitely a game fish.สงสัยจะปลามาสินหรือไม่ก็กระเบน... เเต่เป็นพวกปลาตกเล่นๆ เเน่ Jaws (1975)
He is definitely not the man in the Times today.ใช่ค่ะ ไม่ใช่ผู้ชายในหนังสือไทม์วันนี้แน่ Oh, God! (1977)
She's definitely sleeping.เธอ นอนหลับ แน่นอน I Spit on Your Grave (1978)
Well, this is definitely Lower Wacker Drive.อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)
nice close-ups. definitely approaching full-go hour.โคลสอัพได้สวย ถ่ายได้เมื่อชั่วโมงก่อน Spies Like Us (1985)
-Definitely.- แหงล่ะ Stand by Me (1986)
Goofy's a dog. He's definitely a dog.กู้ฟฟี่เป็นหมา เขาเป็นหมาแหงๆ Stand by Me (1986)
Definitely more important.สิ่งที่สำคัญกว่าอย่างแน่นอน. Cinema Paradiso (1988)
Dad There's definitely something hereพ่อคะ มีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
- Indefinitely.ไม่มีกำหนด Casualties of War (1989)
People will most definitely come.ผู้คนจะต้องมาแน่ Field of Dreams (1989)
This is definitely not going to work.ไม่มีทางกันมันได้หรอก Night of the Living Dead (1990)
But for me... it was definitely full-time.มันเหมือนทั้งชีวิต Goodfellas (1990)
There is definitely something wrong with me.ต้องมีอะไรผิดปกติกับเราแน่เลย Mannequin: On the Move (1991)
Oh, definitely. Definitely. How you doing?แน่นอนเชิญเลย เป็นไงบ้าง แฟนยังอยู่ในคุกใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน Aladdin (1992)
- It's the drains. Definitely.- มันเป็นกลิ่นท่อน้ำทิ้ง The Cement Garden (1993)
My grandfather says you're definitely going to make it to the Olympics.ปู่ผมบอกว่าพี่ได้ไปโอลิมปิกแน่นอน Cool Runnings (1993)
- Definitely not in the IRA.- - แน่นอนไม่ได้อยู่ในบ้านมือสอง In the Name of the Father (1993)
No, it is, definitely physical.- ใช่ ไม่ มันเป็นสัญญาณแน่ๆ Junior (1994)
Definitely a little nervous, but nice.ถึงจะดูประสาทหน่อยๆ แต่ก็น่ารักดี Junior (1994)
Something's definitely goin' on. They're sendin' everybody home.เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น พวกเขากำลังให้ทุกคนออกไปจากตึก Junior (1994)
- It's not a date. It's definitely not a date. - [ Sighs ]- มันไม่ใช่วันที่ มันแน่นอนไม่วันที่ Pulp Fiction (1994)
Now I'm definitely not gonna tell you 'cause it's been built up too much.ตอนนี้ฉันไม่แน่นอนจะบอกคุณเพราะมันถูกสร้างขึ้นมามากเกินไป Pulp Fiction (1994)
Yes, it most definitely should be, but it's not here now!ใช่มันแน่นอนที่สุดควรจะเป็น แต่มันก็เป็นไม่ได้ที่นี่ตอนนี้! Pulp Fiction (1994)
your help is definitely appreciated.ความช่วยเหลือของคุณได้ชื่นชมอย่างแน่นอน Pulp Fiction (1994)
I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty.ฉันจะไม่ไปไกลที่สุดเท่าที่จะเรียกสุนัขสกปรก แต่พวกเขากำลังแน่นอนสกปรก Pulp Fiction (1994)
Most definitely.แน่นอนที่สุด Pulp Fiction (1994)
And Ringo here definitely doesn't want that.และริงโก้ที่นี่แน่นอนไม่ต้องการที่ Pulp Fiction (1994)
- Definitely not his mother.- ไม่ใช่แม่ของเขาอย่างแน่นอน The One with George Stephanopoulos (1994)
Later, when we all talked we realized that Reverend Jones had climbed Ffynnon Garw 5 or 6 times that day enough to make a young, fit man stiff and definitely too much for a man of 82.ต่อมา เมื่อเราได้คุยกัน เรารู้ว่าบาทหลวงโจนส์ ได้ปีนฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And definitely stay away from the pods.ยิ่งฝักมันยิ่งต้องห่าง พวกสีเหลือง Jumanji (1995)
It's definitely an image. Let's try and stabilize it.แน่นอนว่ามันเป็นภาพ ลองและรักษาเสถียรภาพของมัน Contact (1997)
Oh, yeah. Big boy's ready. Big boy's definitely ready to see the sights.เออใช่ หนุ่มใหญ่พร้อม หนุ่มใหญ่ของ แน่นอนพร้อมที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยว Dante's Peak (1997)
-The cup was definitely used recently?แก้วกระดาษสามารถระบุตัวอย่างที่เก็บได้ Gattaca (1997)
Definitely not cops.ลงมาจากรถ Nothing to Lose (1997)
Better. Definitely better.ดีกว่าเมื่อกี้ ดีกว่ามากทีเดียว As Good as It Gets (1997)
Definitely.แน่นอน American History X (1998)
Definitely.ได้อยู่แล้ว American History X (1998)
No. Definitely not.ไม่ มันไม่จำเป็น American History X (1998)
She definitely knew what she liked.-กางเกงชุดนอน City of Angels (1998)
You've definitely been beeped.ผมบี๊บให้คุณไปแล้ว City of Angels (1998)
Indefinitely. - I'm being sued for divorce.อยู่ไปเรื่อย ๆ ฉันถูกฟ้องหย่าอยู่ Rushmore (1998)
No, Darlene, I'm definitely not okay.ไม่ ดาร์ลีน ฉันไม่โอเคแน่ Brokedown Palace (1999)
Definitely not.ไม่อย่างแน่นอน eXistenZ (1999)
- You said you would definitely say that.ถอยไป Fight Club (1999)
definitely.แน่นอน Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitelyDefinitely!
definitelyHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
definitelyThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.
definitelyThe game has been indefinitely postponed.
definitelyThe horse and buggy is now definitely out of date.
definitelyThe position of women, over the years, has definitely changed for the better.
definitelyThis is definitely, 'The good you do for others is good you do yourself'! It's a reward because I was helpful!
definitelyWill the universe expand indefinitely?
definitelyYour idea is definitely worth thinking about.
definitelyYou should definitely ask him out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยงแท้(adv) surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
แน่เทียว(adv) surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
ขาดลอย(adv) definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
แน่นอน(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
เป็นมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
แน่ๆ(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
อย่างมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai Definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai Definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นแน่(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่นอน, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึงต้องสูงถึงหลักล้านเป็นแน่
เป็นมั่นเป็นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น(adv) surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
มั่นเหมาะ(adv) surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
เป็นอันขาด(adv) absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เป๊ะ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai Definition: พอดี, ตรง
มั่นเหมาะ(adv) surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
กระจ่าง(adv) clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
ขี้คร้าน(adv) surely, See also: definitely, Syn. แน่นอน, Example: เธอลองทำดีกับเขาหน่อยซิ ขี้คร้านเขาจะตามใจเธอ
เสีย(adv) really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai Definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
กระจ่าง[krajāng] (adv) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently  FR: clairement ; distinctement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
แน่ ๆ[naē-naē] (adv) EN: certainly ; surely ; definitely  FR: certainement ; assurément
แน่นอน[naēnøn] (adv) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure  FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เป็นอันขาด[pen-ankhāt] (adv) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances  FR: absolument ; certainement ; sans faute

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFINITELY D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0
INDEFINITELY IH2 N D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definitely (a) dˈɛfɪnətliː (d e1 f i n @ t l ii)
indefinitely (a) ˈɪndˈɛfɪnətliː (i1 n d e1 f i n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt, #30,984 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] (arch.) definitely; sure! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
definitiv; bestimmt { adv }definitely [Add to Longdo]
endgültig; bestimmt { adv }definitely; definitively [Add to Longdo]
auf unbestimmte Zeitindefinitely [Add to Longdo]
unendlich { adv }indefinitely [Add to Longdo]
verbindlich zusagento accept definitely [Add to Longdo]
vertagen | vertagend | vertagt | vertagt | vertagte | auf unbestimmte Zeit vertagento adjourn | adjourning | adjourned | adjourns | adjourned | to adjourn indefinitely [Add to Longdo]
Das ist mit Sicherheit richtig.That is definitely right. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
断然[だんぜん, danzen] (n, adj-t, adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P) [Add to Longdo]
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definitely \Def"i*nite*ly\, adv.
   In a definite manner; with precision; precisely;
   determinately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definitely
   adv 1: without question and beyond doubt; "it was decidedly too
       expensive"; "she told him off in spades"; "by all odds
       they should win" [syn: {decidedly}, {unquestionably},
       {emphatically}, {definitely}, {in spades}, {by all odds}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top